Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących podstaw prawnych i zasad przeprowadzania kontroli w projektach dofinansowanych z funduszy Europejskich.  Uczestnicy zdobędą i uporządkują wiedzę w zakresie  nieprawidłowości i nadużyć występujących w projektach oraz konsekwencji i skutków ich wystąpienia.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy nabędą umiejętności współpracy w obszarze kontroli projektów oraz identyfikowania nieprawidłowości i nadużyć z instytucjami spoza systemu wdrażania programów operacyjnych.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób  weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych kontrolami projektów.

Program szkolenia

KONTROLA W SYSTEMIE WDRAŻANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2021-2027

 • Podstawy prawne
 • Podział kompetencyjny
 • Zadania instytucji zarządzającej, pośredniczącej, wdrażającej, certyfikującej i audytowej
 • Inne uprawnione podmioty do przeprowadzania kontroli projektów unijnych

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PROJEKTU

 • Rodzaje kontroli, w tym kontrola na zakończenie projektu, podstawy prawne regulujące zadania kontroli, monitoringu i ewaluacji.
 • Wizyty monitoringowe – najczęstsze błędy i problemy identyfikowane w toku wizyt, sposoby dokumentowania uchybień/nieprawidłowości, metody ich korygowania/usuwania.
 • Terminy i zakres kontroli oraz przygotowanie projektu do kontroli.
 • Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych – metodologia doboru próby dokumentów, sposób weryfikacji przykładowych dowodów księgowych oraz weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków.
 • Możliwości prawne wglądu w dokumentację księgową Beneficjenta z uwzględnieniem dokumentacji potwierdzającej rozliczanie metodami uproszczonymi.

ETAPY KONTROLI PROJEKTU

 • Przygotowanie zespołu kontrolnego do kontroli
 • Przeprowadzenie kontroli i dokumentowanie jej przebiegu
 • Czynności pokontrolne
 • Zalecenia pokontrolne i nadzór nad usuwaniem wykrytych nieprawidłowości/ uchybień

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

 • Podstawy prawne
 • Definicja uchybienia, nieprawidłowości i nadużycia finansowego
 • System informowania o nieprawidłowościach finansowych
 • Nieprawidłowości podlegające i nie podlegające raportowaniu do KE
 • Przekazywanie informacji o nieprawidłowościach odpowiednim organom
 • Obowiązujące uregulowania w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH W OBSZARACH

 • Udzielania zamówień publicznych
 • Wydatkowania funduszy niezgodnie z celem, przeznaczeniem
 • Osiągnięcia rezultatów w projekcie
 • Poprawności otrzymywanych i wystawianych dokumentów bez wnioskodawcę
 • Partnerstwa w projektach

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NADUŻYCIA FINANSOWE W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

 • Zmowy przetargowe
 • Konflikt interesów
 • Korupcja
 • Fałszerstwo dokumentów

SKUTKI I KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKCIE

 • Konsekwencje wystąpienia nieprawidłowości
 • Sankcje dla Wnioskodawcy
 • Odzyskiwanie środków
 • Rejestr podmiotów wykluczonych.
 • Obliczanie wysokości korekty finansowej (metody obliczania).

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

trener Effect Group

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 21 październik 2022
Online 9 grudzień 2022

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa
ul. Jerzego Bajana 31D
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa ul. Jerzego Bajana 31D
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!