Praktyczne aspekty postępowania sądowego, egzekucyjnego i zabezpieczającego (pracownik działu windykacji)

O szkoleniu

Cel szkolenia

 • przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie windykacji należności w ujęciu prawnym oraz postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego;
 • zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym;
 • zwiększenie skuteczności uczestników podczas procesów windykacyjnych w organizacji;
 • analiza przypadków w oparciu o przykłady zaczerpnięte z polskiej praktyki sądowej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie poprowadzone zostanie przez adwokata specjalizującego się w windykacji wierzytelności.

Szkolenie zostanie zakończone wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności. Uczestnicy otrzmając również prezentację ułatawiająca odświeżenie wiadomości w dowolnym momencie oraz WZORY pism procesowych (pozwów, wniosku o klazulę wykonlaności, wniosku o wszczęcie egzekucji).

Korzyści dla uczestników

 • Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prawnych aspektów windykacji należności.
 • Ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków.
 • Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z adwokatem specjalizującym się w windykacji wierzytelności.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie polecamy dla:

 • przedsiębiorców,
 • pracowników działów windykacji oraz działów prawnych,
 • właścicieli firm mających problem ze skutecznym odzyskaniem należności.
 • osobom, które pragną poszerzyć swoją wiedze i perspektywy rozwoju zawodowego zwiększając swoją szansę na uzyskanie stanowiska windykatora/pracownika działu windykacji w przedsiębiorstwach bądź firmach windykacyjnych.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Monitoring wierzytelności i prewindykacja

II. Materialno-prawne podstawy powstania wierzytelności

 1. Analiza skuteczności zawartej umowy (sposób reprezentacji), termin wymagalności roszczenia.
 2. Liczenie przedawnienia roszczeń i sposoby na przerwę biegu przedawnienia
 3. Weryfikacja prawnej sytuacji dłużnika (różne możliwości działań windykacyjnych w zależności od charakterystyki dłużnika: osoba fizyczna – znaczenie zgody małżonka, spółka osobowa, osoba prawna).

III. Właściwe działania windykacyjne - dochodzenie wierzytelności.

 1. Przedsądowe i pozasądowe działania windykacyjne:
 2. Postępowanie pojednawcze,
  1. ugody i porozumienia restrukturyzacyjne (jak skutecznie zawrzeć ugodę z dłużnikiem)
  2. sposoby zabezpieczenia wierzyciela w sytuacji zawarcia ugody
  3. zarachowanie płatności dłużnika przez wierzyciela;
  4. analiza ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403).
  5. możliwość przekazania informacji o dłużniku do BIG, jako narzędzie windykacyjne (dopuszczalność przekazania danych do BIG, najpopularniejsze BIG);
  6. kwalifikacja braku spłaty należności przez dłużnika jako przestępstwa – analiza pod kątem możliwości wszczęcia postępowania karnego;
 3. Ocena możliwości sądowego dochodzenia wierzytelności:
  1. ocena kosztów sądowego dochodzenia należności:
   1. wysokość opłaty sądowej,
   2. koszty zastępstwa procesowego,
   3. inne koszty i opłaty sądowe (opłata skarbowa od pełnomocnictwa, wydatki w toku postępowania sądowego np. koszt opinii biegłego, tłumacza wydatki związane z pokryciem kosztów stawiennictwa świadków).
  2. rodzaje odsetek i liczenia terminów
  3. prawidłowe zebranie materiału dowodowego, prekluzja dowodowa,
 4. Sądowe dochodzenie wierzytelności:
  1. postępowanie zabezpieczające (w tym ogólna charakterystyka, koszty, możliwości dostępne w ramach tego postępowania)
  2. właściwe postępowanie sądowe – postępowanie rozpoznawcze:
   1. postępowania w trybie zwykłym,
   2. postępowania odrębne: 
 • - dopuszczalność skierowania sprawy do postępowania nakazowego, przebieg postępowania nakazowego (wymogi, wady i zalety),
 • - dopuszczalność skierowania sprawy do postępowania upominawczego, przebieg postępowania upominawczego i jego odrębności (wymogi, wady i zalety),
 1. Ogólna charakterystyka postępowania przeciwko członkom zarządu dłużnika, prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczona odpowiedzialnością (art 299 ksh).
 2. Postępowanie spadkowe z perspektywy wierzyciela.
 3. Postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków z perspektywy wierzyciela.
 4. Uprawnienia wierzyciela w przypadku wyzbywania się majątku przez dłużnika - działanie dłużnika na szkodę wierzyciela (w tym m.in. ogólna charakterystyka postępowań ze skargi paulińskiej, przestępstwo działania na szkodę wierzyciela).

IV. Postępowanie egzekucyjne

 1. Ogólna charakterystyka i przebieg (w tym omówienie wymogów wniosku egzekucyjnego),
 2. Uprawnienia wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego (w tym, wskazanie środków egzekucyjnych, możliwość skierowania sprawy do wybranego komornika, skarga na bezczynność, skarga w trybie administracyjnym),
 3. Postępowanie w przedmiocie wyjawienia majątku dłużnika.

V. Zabezpieczenie roszczeń:

 1. Sposoby zabezpieczenia zapłaty długu w trybie ugodowym
 2. Sposoby zabezpieczenia zapłaty długu w toku procesu
 3. Hipoteka przymusowa jako forma zabezpieczenia zapłaty długu.

Czas trwania

16h (2 dni po 8h)

Prelegenci

Adwokat Jacek Korbas

Adwokat specjalizujący się w windykacji wierzytelności.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Rzeszów

Rzeszów

woj. podkarpackie

Lublin

Lublin

woj. podkarpackie

Online 1-2 październik 2022

Rejestracja

Cena promocyjna
695
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 731,71 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • przerwy kawowe
Dostępne zniżki:
 • 4.33% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 8.43% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

BK Beata Korbas
37-700 Przemyśl
Plac Konstytucji 3go Maja 5
woj. podkarpackie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału uczestnictwa jest zgłoszenie i dokonanie płatności najpóźniej przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Bezpłatne odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia
 3. Nie jest wymagane wykształcenie prawnicze.

Szkolenie odbędzie się na platformie Google Meet. Niezbędny dostęp do komputera/laptopa/smartfona z dostępem do stabilnego łącza internetowego.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

BK Beata Korbas
37-700 Przemyśl Plac Konstytucji 3go Maja 5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!