Szkolenie: PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/praktyczne-aspekty-przetwarzania-i-ochrony-danych-osobowych-52287-id187

Informacje o szkoleniu

 • PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


  ID szkolenia: 52287
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Hotel
  Gdańsk
  Gdańsk
  woj. pomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 20.11.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Most Wanted!
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szkolenie skierowane jest do:

PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Termin szkolenia 2013-11-20 - 2013-11-20
Miejsce szkolenia Gdańsk
Cena 490 PLN netto
Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

Praktyczne aspekty przetwarzania

i ochrony danych osobowych

Gdańsk, 20 listopada 2013 r.

Koszt uczestnictwa: 490 PLN netto


--------------------------------------------------------------------------------


Grupa docelowa


Osoby zajmujące się problematyką ochrony danych osobowych, w tym:


właściciele przedsiębiorstw
kadra kierownicza
osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. pracownicy działów kadr, specjaliści ds. marketingu, osoby obsługujące bazy danych klientów)
prawnicy zainteresowani tematyką ochrony danych osobowych
osoby przygotowujące się do zajmowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w przedsiębiorstwie
osoby pełniące funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ugruntowanie posiadanej wiedzy)

Program szkolenia:

Cele szkolenia

omówienie prawnych obowiązków przedsiębiorcy związanych z danymi osobowymi i odpowiedzialności za ich naruszenie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych
nabycie umiejętności właściwego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych mających na celu zapewnienie zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z ustawą o ochronie danych osobowych
pozyskanie wiedzy na temat najczęściej spotykanych problemów praktycznych związanych z danymi osobowymi, w tym w szczególności w aspekcie tworzenia wymaganej prawem dokumentacji, kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, rejestracji zbiorów danych osobowych, tworzenia systemu ochrony danych w przedsiębiorstwie oraz jego efektywnego wdrożenia i przestrzegania, przetwarzania danych pracowników i kandydatów do pracy, przetwarzania danych biometrycznych, przetwarzania danych w celach marketingowych
opanowanie umiejętności sporządzenia podstawowych klauzul związanych z ochroną danych osobowych
zapoznanie z obowiązkami administratora danych oraz Administratora bezpieczeństwa informacji jako osoby odpowiedzialnej w przedsiębiorstwie za nadzór nad ochroną danych osobowych
omówienie wybranego, najważniejszego orzecznictwa sądów, decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

--------------------------------------------------------------------------------


Zagadnienia szkoleniowe

Ochrona danych osobowych - najważniejsze pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych
Zasady i przesłanki przetwarzania danych osobowych (w tym przetwarzanie danych w celach marketingowych; klauzule dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych i klauzule informacyjne)
Prawa osoby, której dane dotyczą (m.in. żądanie zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu)
Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych osobowych (definicje pojęć, rozróżnienie sytuacji i obowiązków z nimi związanych, zasady udostępniania danych po nowelizacji ustawy, elementy konieczne w umowie powierzenia danych osobowych)
Zagadnienia związane z ochroną pracowniczych danych osobowych - kandydatów do pracy, pracowników, osób współpracujących (zakres danych osobowych, które pracodawca może przetwarzać; zgoda na przetwarzanie danych; wykorzystanie wizerunku pracownika; monitoring pracowników za pomocą kamer oraz badanie aktywności w Internecie; przetwarzanie danych biometrycznych pracowników, udostępnianie i outsourcing danych kadrowych; związki zawodowe i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
Dane osobowe a świadczenie usług drogą elektroniczną
Konieczność stworzenia systemu bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie, jego efektywnego wdrożenia i przestrzegania – najważniejsze środki bezpieczeństwa.
Wymagana prawem dokumentacja opisująca sposób przetwarzania i ochrony danych w przedsiębiorstwie (Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz inne wymagane prawem dokumenty)
Status i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji (wyznaczenie ABI; określenie zakresu zadań i uprawnień ABI; rola i odpowiedzialność ABI)
Rejestracja zbioru danych osobowych (co należy zarejestrować, platforma e-GIODO – wypełnianie wniosku rejestracyjnego)
GIODO – nowe zadania i uprawnienia, kontrola GIODO
Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna, finansowa)

--------------------------------------------------------------------------------

Metody i środki szkolenia

ćwiczenia, dyskusja i odpowiedzi na pytania,
wykład interaktywny

Informacje o prelegentach:

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Audytor SZBI wg PN-ISO/IEC27001
Specjalista ds. ochrony danych osobowych z dużym doświadczeniem praktycznym we wdrażaniu i audytowaniu polityki i systemów bezpieczeństwa informacji. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC27001. Autor publikacji w zakresie ochrony danych osobowych (min w Serwisie Kadry Zarządzającej ZOZ www.serwiszoz.pl i Magazynie Menadżerów Ochrony Zdrowia www.healthcare.wip.pl/app ). Uczestnik postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO. Posiada duże doświadczenie i bardzo dobre umiejętności w prowadzeniu szkoleń z praktycznych aspektów ochrony danych osobowych. Współpracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Koordynator projektu „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych” realizowanego przez GIODO.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 490 - 490 PLN netto

Cena zawiera:

lunch, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie materiałów szkoleniowych

Wydarzenie: PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH