Szkolenie: Praktyczne aspekty realizacji inwestycji drogowych zgodnie ze SPEC ustawą drogową oraz przepisami planowania przestrzennego.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/praktyczne-aspekty-realizacji-inwestycji-drogowych-zgodnie-ze-spec-ustawa-drogowa-oraz-przepisami-planowania-przestrzennego-34176-id386

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z zasadami prowadzenia inwestycji drogowych w świetle przepisów:

USTAWY z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
USTAWY z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

oraz wybrane zagadnienia z:

USTAWY z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Szkolenie skierowane jest do:

a/ zarządców dróg
b/ inwestorów realizujących inwestycje drogowe, nadzoru inwestorskiego, służb inwestorskich,
c/ uczestników procesu budowlanego - architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru,
d/ przedsiębiorstw budowlanych realizujących inwestycje drogowe w generalnym wykonawstwie
e/ pracowników organów administracji publicznej wydających decyzje na mocy tzw. Specustawy drogowej

Program szkolenia:

1. Zakres stosowania „spec” ustawy drogowej2. Właściwość organów3. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Wniosek ZRID
Postępowanie poprzedzające wydanie decyzji ZRID
Decyzja ZRID

4. Udział społeczeństwa w postępowaniu

5. Rozstrzyganie kolizji zbiegu „spec” ustawy drogowej z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawem budowlanym.6. Ustalanie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę dróg publicznych

Informacje o prelegentach:

mgr - prawnik, ekspert z zakresu planowania przestrzennego i prawa budowlanego z wieloletnim doświadczeniem w orzekaniu w organach administracji publicznej. Pełnomocnik wojewody w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wykładowca prawa administracyjnego (prawo budowlane, gospodarka przestrzenna) na wyższych uczelniach oraz studiach podyplomowych. Specjalista z zakresu stosowania „spec” ustaw: drogowej, lotniskowej, kolejowej, Euro 2012

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 380 - PLN - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych. W innym przypadku należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Wydarzenie: Praktyczne aspekty realizacji inwestycji drogowych zgodnie ze SPEC ustawą drogową oraz przepisami planowania przestrzennego.