Szkolenie: PRAKTYCZNE ASPEKTY RODO (ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH) UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/praktyczne-aspekty-rodo-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-osobowych-unijna-reforma-ochrony-danych-osobowych-69940

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenie jest:
1. Zdobycie wiedzy na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych oraz noweli roli Inspektora Ochrony Danych (IOD).
2. dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych, które będą obowiązywać od 25.05.2018 r.
3. przedstawienie porównania obowiązków organizacji i praw osób, których dane są gromadzone, obecnie i po 25.05.2018 r.
4. przedstawienie obszarów największych ryzyk prawnych związanych z wejściem w życie RODO
5. zbudowanie "bazy informacji" o RODO, dzięki której będą mogły zostać podjęte najlepsze możliwe decyzje dotyczące wdrażania RODO w danym domu
6. przekazanie praktycznych wskazówek, które ułatwią profesjonalne i bezpiecznie realizowanie zadań należących do ABI/ADO
7. omówienie najnowszych zmian w prawie oraz roli i kompetencji GIODO

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do Administratorów Danych Osobowych (ADO), Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI), oraz osób chcących nabyć wiedzę w zakresie zmian dot. ochorny danych osobowych.

Program szkolenia:

Omówienie praktycznych aspektów:

- rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
- projekt ustawy o ochronie danych osobowych;
- wytycznych Grupy Art. 29 dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym: wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego, wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych,wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych.

Tematy szkolenia:

1. Inspektor ochrony danych osobowych, jego status i zadania oraz sytuacja kiedy jego wyznaczenie jest obowiązkowe
2. Nowe obowiązki administratora danych osobowych, takie jak np. rejestrowanie czynności przetwarzania oraz zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych;
3. Znaczenie zaostrzenia kar za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych - zasady ich nakładania i wysokość;
4. Najważniejsze zmiany, jakie niesie za sobą unijne rozporządzenie, w tym nowe zagadnienia, m.in. o pojęciu profilowania, prawie do bycia zapomnianym;
5. Zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii;
6. Prawa przysługujące osobom, w tym o prawie do poprawiania, usunięcia danych i prawie do ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7. Przetwarzanie danych przez „podmiot przetwarzający” (procesora);
8. Zadania i rola organu nadzorczego (GIODO/PUODO);
9. Kary jakie będzie mógł nakładać nowy urząd ochrony danych osobowych;
10. Wykorzystanie pozostałego czasu do przystosowania się do nowego prawa;
11. Odpowiedzialność finansowa (kary nawet do 20 000 000 EURO lub, procentowo, do 4% rocznego światowego obrotu, w zależności od tego, która kara jest dotkliwsza);
12. Odpowiedzialność cywilna (każda osoba, która poniesie jakąkolwiek szkodę w wyniku naruszenia nowego rozporządzenia, będzie miała prawo do żądania odszkodowania).

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Teresa Curzytek - Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji, audytor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnych z normą ISO/IEC 27001, szkoleniowiec, specjalista w zakresie przepisów prawnych ochrony danych osobowych. Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie m.in. z zakresu prawa administracyjnego, kancelarii-biurowości oraz ochrony danych osobowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 500 zł - netto

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy, pocztą albo faksem.
Zgłoszenie dostępne jest pod adresem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Wydarzenie: PRAKTYCZNE ASPEKTY RODO (ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH) UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH