Szkolenie: PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI B+R

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/praktyczne-aspekty-zarzadzania-projektami-br-69890

Informacje o szkoleniu

 • PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI B+R


  ID szkolenia: 69890
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Zarządzanie Unijne projekty
 • Adres szkolenia:

  hotel Ibis Warszawa
  ul. Ostrobramska 36
  04-118 Waszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 8-9.03.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 10.30 /c.d zajęć 2 godz./
  godz. 10.30 - 10.45 /przerwa na kawę/
  godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 12.15 - 13.15 /lunch/
  godz. 13.15 - 14.45 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnicy szkolenie uzyskają odpowiedzi między innymi na następujące pytania:


• Czym jest projekt B+R, na czym polegają jego cechy charakterystyczne na tle typowych projektów biznesowych i co z tego wynika dla praktyki realizacyjnej?
• Co jest najistotniejsze w zarządzaniu projektem, B+R?
• Czym są i na czym polegają standardy zarządzania projektami?
• W jakich warunkach standardy należy modyfikować wraz z zmieniającymi się warunkami realizacji projektu?
• Jak wykorzystywać w praktyce wiedzę dotyczącą procesów biznesowych w projekcie B+R?
• Jak kontrolować i organizować rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie projektu?,
• Za pomocą, jakich procedur i technik przeprowadzać regularne przeglądy postępów prac w stosunku do planu i założeń biznesowych?
• Z czego najczęściej, wynikają kłopoty i porażki projektów?
• Na czym polega znaczenie i w jaki sposób wykorzystywać tzw. elastyczne punkty decyzyjne?
• Z czego wynika i na czym opiera się funkcjonowanie automatycznej kontroli wszelkich odchyleń od planu?

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci tego szkolenia, to osoby stanowiące wiodącą kadrę przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. Program przeznaczony jest dla pracowników, specjalistów oraz kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania w instytucjach publicznych i firmach komercyjnych, obecnych i przyszłych kierowników projektów, menedżerów laboratoriów, członków grup projektowych.

Program szkolenia:

Dzień I

1. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem

Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek
Analiza projektu – podejście PRINCE 2, PCM i PMI
Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
Analiza problemu i celów projektu- uzasadnienie biznesowe.
Cykl życia projektu wg PCM, PMI, PRINCE2 - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze
2. Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem

Historia i aktualne trendy w zarządzaniu projektami B+R
Bariery administracyjne, decyzyjne i kompetencyjne w przypadku projektów B+R.
Systemy i metodyki zarządzania projektem – przegląd wiodących rozwiązań
Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego
Cele projektu – ćwiczenie
Obszary zarządzania projektami
Programy, projekty i operacje
Typy projektów
czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu
warunki wstępne efektywnego zarządzania projektem
3.Inicjowanie projektu - Obszary w zarządzaniu projektem

Konspekt Projektu - Matryca priorytetów
Przygotowanie założeń projektu – ćwiczenie praktyczne
Planowanie
Konstruowanie projektu
Strategiczne decyzje projektu
Uzasadnienie biznesowe
Dokument inicjacji projektu – omówienie i ćwiczenie
Budowa zespołu projektowego - Uczestnicy projektu, struktura zespołu,
Rola PM – Project Managera
Struktura podziału pracy - szkolenie i doskonalenie zespołu – test sylwetki zawodowej, -motywowanie do efektywnej pracy grupowej, -metody grupowego rozwiązywania problemów
4.Planowanie projektu - Cykl życia projektu

Struktura podziału zadań
Planowanie zasobów
Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
Schemat sieciowy projektu (Metoda Ścieżki Krytycznej)
Harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)
Harmonogram a budżet -podstawowe reguły współzależności
Przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem
Dzień II

5. Czas realizacji a skuteczność osiągnięcia celów projektu

Struktura podziału pracy (PPS/ang. WBS), jej wykorzystanie w planowaniu i kontroli
Zadania projektu, zależności miedzy nimi i dodatkowe ograniczenia zadań w czasie
Sieć czynności, diagram sieciowy PERT, wykres Gantt’a
Harmonogram oparty na datach a harmonogram oparty na sieci czynności
Budowa harmonogramu projektu - „wprzód”, „wstecz”
Ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu
Określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie problemu przeciążenia zasobów
Łańcuch krytyczny, bufor projektu, bufory zasilające i bufory zasobów
Zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu – aktualizowanie harmonogramu bieżącego na podstawie informacji o realizacji projektu, zmianach w dostępności zasobów i wymaganiach klienta
Ćwiczenie: Planowanie czasu w projekcie
6. Realizacja i kontrola projektu

Cele projektu (główne i cząstkowe), tzw. „drzewo celów”, macierz wzajemnej relacji celów projektu
Analiza SWOT – zasady i procedury przygotowania oraz praktycznego wykorzystania
strukturyzacja projektu a struktura organizacyjna (np. technika czarnej skrzynki, diagram sprzężenia zwrotnego, wykres Gantta, PERT
Koszty, przychody, przepływy gotówkowe
Przekroje i szacowanie kosztów projektów
Budżetowanie, jako narzędzie zarządzania projektem
standard EVMS (Earned Value Management System) ·Metoda Earned Value i jej zastosowania
Orientacja na korzyści projektu
Szacowanie wartości projektu
Analiza i wprowadzanie zmian
7. Ćwiczenie DIP – dokument inicjacji projektu

Dzień III

8. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie

Identyfikacja czynników ryzyka – ćwiczenie praktyczne
Rodzaje ryzyka w projekcie – przegląd ryzyk typowych i specyficznych
Kwantyfikacja ryzyka - szacowanie ryzyka
Analiza ryzyka – test: Twoja skłonność do ryzyka
Plany przeciwdziałania
Porażki projektów na skutek niedocenienia potencjalnych ryzyk.
9. Planowanie komunikacji

Dystrybucja informacji- test: postawa negocjacyjna
Sprawozdawczość
Jakość w projekcie? Planowanie, jakości
Zapewnienie, jakości
Sterowanie, jakością
Kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą
10. Zamknięcie projektu

• Zarządzanie Zmianą w metodyce PRINCE2, PCM i PMI – co z tego wykorzystać dla projektów B+R?
• Zamykanie Projektu - fazy procesu zamykania projektu
• Błędy, które popełniamy najczęściej, – czyli kiedy intuicja nas zawodzi?
• Skonsolidowanie wiedzy o metodykach zarządzania projektami w tym, PCM, PMI, PRINCE2

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

W.G.
Długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa budowlanego, zarządzania procesem inwestycyjnym w budownictwie, w procedurze FIDIC, zarządzania projektami w standardach, Prince2, PMI, PCM i zarządzania ryzykiem i komunikacją w projektach. W szczególności zarządzania projektami innowacyjnymi. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy ds. inwestycji budowlanych i wielokrotny konsultant różnego typu projektów w tym, kontraktów i robót budowlanych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200 - 14

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą: 1 doba w hotelu *** obok siedziby- 150 zł os. w pok 1 osobowym ze śniadaniem, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Szkolenie, kurs: PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI B+R