Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/praktyczne-warsztaty-zwiekszajace-umiejetnosci-przedsiebiorstwa-do-powolywania-sie-na-tytul-prawny-do-korzystania-z-cudzych-gruntow-oraz-ochrony-swoich-ekonomicznych-interesow-przed-stale-rosnaca-fala-34237-id535

Informacje o szkoleniu

 • Praktyczne warsztaty zwiększające umiejętności przedsiębiorstwa do powoływania się na tytuł prawny do korzystania z cudzych gruntów oraz ochrony swoich ekonomicznych interesów przed stale rosnącą falą


  ID szkolenia: 34237
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel QUBUS
  Uniwersytecka 13
  KATOWICE
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00 - 16.00
 • Organizator szkolenia:

  Progress Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie jest nastawione przede wszystkim na wskazanie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z prowadzeniem inwestycji sieciowych w sposób maksymalnie zabezpieczający teraźniejsze i przyszłe interesy ekonomiczne przedsiębiorstwa oraz rzeczywiście skutecznej obrony przed coraz bardziej rosnącą falą żądań właścicieli gruntów, na których usytuowano urządzenia energetyczne, gazownicze, wodociągowe itp.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest skierowane do Pracowników i Kierowników działów zajmujących się:
- przeprowadzaniem inwestycji przyłączeniowych,
- zarządzających majątkiem sieciowym
oraz podejmujących czynności w zakresie wysuwanych roszczeń właścicieli gruntów związanych z posadowieniem urządzeń energetycznych.

Technika prowadzenia szkolenia zapewnia właściwe zrozumienie dla uczestników nie posiadających przygotowania prawniczego.

Program szkolenia:

1. Wpływ zmiany właściciela nieruchomości, na której zrealizowano już inwestycję na jej dalsze bezpieczeństwo - ewentualna groźba rozwiązania umowy i żądania eksmisji
2. Praktyczne aspekty postępowania przedsiębiorstwa energetycznego celem zapewnienia maksymalnie korzystnego dostępu do posadowionych już urządzeń energetycznych
3. Sposoby postępowania przedsiębiorstwa energetycznego w sytuacji zgłaszania roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z wykonanymi już inwestycjami liniowymi
4. Opracowanie maksymalnie skutecznych i prawnie dopuszczalnych w praktyce standardów postępowania przez przedsiębiorstwo energetyczne
5. Wyczerpujące przedstawienie katalogu roszczeń wysuwanych w stosunku do przedsiębiorstw energetycznych ze szczegółowym omówieniem argumentów broniących ekonomicznych interesów przedsiębiorstw energetycznych
6. Problematyka związana z uzyskiwaniem tytułu prawnego do posadowionych już urządzeń na cudzym gruncie (zaszłości) poprzez zasiedzenie służebności
7. Technika obrony przed nakazem eksmisji z nieruchomości i rozebraniem posadowionych urządzeń sieciowych
8. Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych znacznie zwiększającego szansę wygrania procesów sądowych przez przedsiębiorstwo sieciowe

Więcej informacji: http://www.progressgroup.pl/content/view/189/1/

Informacje o prelegentach:

PROWADZĄCY - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Swoja pracą zawodową i to poczynając od Sądu Rejonowego, przez Sąd Okręgowy do obecnie Sądu Apelacyjnego obejmuję m.in. problematykę związaną z aspektem cywilno-prawnym funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych i to zarówno przedsiębiorstw dystrybucji (jak i obrotu) związanych z problematyką umiejętnego wykorzystanie przez przedsiębiorstwa służebności przesyłu oraz wywłaszczenia nieruchomości (innych regulacji cywilno-prawnych) dla wzmocnienia bezpieczeństwa nowych jak i zrealizowanych już inwestycji sieciowych, kierowanych do przedsiębiorstw przez właścicieli nieruchomości szeroko rozumianych roszczeń finansowych i eksmisyjnych związanych z posadowieniem urządzeń energetycznych na cudzych gruntach.
Prowadzi również od kilkunastu lat szkolenia na terenie całej Polski, w tym również w dużej ilości dla całego sektora energetycznego (zwłaszcza od 1998 roku).
Nadto prowadzi szkolenia z zakresu zwalczania plagi nielegalnego poboru energii z zastosowaniem wymogów prawa energetycznego, praktycznych aspektów kontroli oraz dochodzenia roszczeń na drodze postępowania karnego i cywilnego, praktycznych warsztatów zawierania i rozwiązywania przez przedsiębiorstwa energetyczne umów, wzajemnej ochrony ekonomicznych interesów przedsiębiorstw dystrybucji i obrotu związanych z wstrzymywaniem dostaw energii, dochodzeniem roszczeń i nielegalnego poboru, jak również z szeroko rozumianego prawnego zabezpieczania umów handlowych i inwestycyjnych w energetyce wraz z windykacja roszczeń z nich wynikających.
Wyniesione ze swojej pracy zawodowej i dydaktycznej doświadczenie wykorzystuje prowadząc wykłady i warsztaty w powyższym zakresie. Prowadząc swoje zajęcia zawsze dostosowuje stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy.

Wydarzenia towarzyszące:

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU - KATOWICE
FINANSE DLA MENEDŻERÓW NIEFINANSISTÓW - KATOWICE

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 zł+ VAT przy zgłoszeniu po 25 listopada 2011 r.

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch, przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia

Dostępne zniżki:

 • 790 zł + VAT przy zgłoszeniu do 25 listopada 2011 r. przy zgłoszeniu do 25 listopada 2011 r.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie zgłoszenia na numer faksu 22 207 28 49 lub na adres mailowy biuro@progressgroup.pl

Wydarzenie: Praktyczne warsztaty zwiększające umiejętności przedsiębiorstwa do powoływania się na tytuł prawny do korzystania z cudzych gruntów oraz ochrony swoich ekonomicznych interesów przed stale rosnącą falą