Szkolenie

Praktyczne zamówienia publiczne wg nowej ustawy Pzp na podstawie orzecznictwa, opinii i interpretacji oraz kazusów zamówieniowych

O szkoleniu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE!
12 godzin intensywnej warsztatowej nauki!

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zmian w związku z wejściem nowej ustawy Pzp.

Kurs ma na celu omówienie zamówień publicznych w praktyce oraz przedstawienie takich aspektów jak: ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumenty zamówienia i szczegółowe omówienie rozporządzenia elektro – przykłady dokumentów elektronicznych.
Dlaczego warto wziąć udział?

 

Kto powinien wziąć udział?

Potrzebujesz praktyki? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Program szkolenia

Konflikt interesów w zamówieniach publicznych

 • Rodzaje konfliktu interesów
 • Konflikt interesów w regulacjach unijnych
 • Wyłączenie osób z powodu konfliktu interesów/skazania
 • Kto składa oświadczenie?
 • Kiedy i jakie oświadczenia się składa?
 • Jak zarządzać konfliktem interesów? Porady
 • Skutki podjęcia w postepowaniu czynności przez osobę podlegająca wyłączeniu
 • Omówienie przykładowych sytuacji wywołujących konflikt interesów, kazusy
 • Opinie i stanowiska UZP w zakresie konfliktu interesów – dlaczego nie rozstrzygają problemu?
 • Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy jest to jedyny sposób na zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego
 • Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w przypadku zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania
  1. Co oznacza zaangażowanie w przygotowanie postępowania?
  2. Jakie czynności wchodzą w zakres przygotowania postępowania?
  3. Sytuacje, w których należy uznać, że wykonawca był zaangażowany w przygotowanie postępowania- co z wstępnymi konsultacjami rynkowymi?
  4. Działania, które może podjąć Zamawiający w celu wyeliminowania zakłócenia konkurencji spowodowanego zaangażowaniem w przygotowanie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumenty zamówienia

 • Ogłoszenia o zamówieniu – publikatory, rodzaje, nowe ogłoszenia, kwestie problemowe;
 • zmiany treści ogłoszenia w postępowaniach unijnych -problemy praktyczne; czemu nie można zmienić ogłoszenia na dzień przed upływem terminu składania ofert?
 • Dokumenty zamówienia – SWZ i OPiW czy się różnią? Specyfika w praktyce

Opis przedmiotu zamówienia

 • Co zmienia nowe PZP?
 • Gdzie napotykamy problemy przy opisywaniu przedmiotu zamówienia?
 • Najczęściej spotykane sposoby błędnego opisu przedmiotu zamówienia, omówienie aspektu równoważności produktu w świetle wyroków KIO (m.in. wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r., z dnia 20 kwietnia 2017r., inne);

Przedmiotowe środki dowodowe

 • Czym są przedmiotowe środki dowodowe?
 • Rodzaje?
 • Kiedy żądamy, kiedy uzupełniamy, kiedy nie możemy uzupełniać?
 • Problemy praktyczne – kiedy zamawiający decyduje, czy dokument jest podmiotowym, czy przedmiotowym środkiem dowodowym? Jakie to ma konsekwencje?

Weryfikacja podmiotowa wykonawców

 • Jak badamy wykonawcę? Procedura zwykła i odwrócona
 • Podstawy wykluczenia - od ogółu do szczegółu – opinie, orzecznictwo, kazusy
 • Warunki udziału w postępowaniu – kiedy są proporcjonalne? Jak je określić?
 • Ocena podmiotowa wykonawcy – w postępowaniach krajowych i unijnych – zakres minimalny, maksymalny;
 • Oświadczenie wstępne – forma, zakres, kiedy i na jakim etapie żądamy?
 • Podmiotowe środki dowodowe – co należy rozumieć pod tym pojęciem?
 • Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych – omówienie krok po kroku z naciskiem na kwestie problemowe m.in. związane z KRK, nowe zasady w zakresie aktualności dokumentów;
 • Kiedy można odstąpić od żądania podmiotowych środków dowodowych?
 • Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych /uzupełnienia oświadczeń wstępnych i podmiotowych środków dowodowych
 • Podmioty udostępniające zasoby – kiedy można zmienić, kiedy jest to niedopuszczalne; moment złożenia zobowiązania; uzupełnianie, zakres weryfikacji PUZ-a;
 • Wszystko o konsorcjum (specyfika, zasady weryfikacji, oświadczenie z art. 117 ust. 4 NPZP) z uwzględnieniem stanowisk UZP i orzecznictwa
 • Kazusy z praktyki

Elektronizacja – diabeł tkwi w szczegółach

 • Forma ofert i innych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu
 • Szczegółowe omówienie rozporządzenia elektro – przykłady dokumentów elektronicznych
 • Dokumenty wystawione przez upoważnione podmioty – szczegółowe omówienie pojęcia, przykłady
 • Wszystko o podpisach elektronicznych – rodzaje, jak sprawdzić, co oznacza walidacja i czy musi być kwalifikowana? znakowanie czasem kwalifikowanym znacznikiem a czas deklarowany - jakie znaczenie ma czas podpisu? analiza orzeczeń dotyczących podpisu elektronicznego i jego walidacji
 • Rozwiązywanie kazusów

Przesłanki odrzucenia bez tajemnic

Wszystko o rażąco niskiej cenie

 • pojęcie rażąco niskiej ceny w świetle dorobku doktryny
 • rażąco niska cena a zawyżona szacunkowa wartość zamówienia
 • przypadki, w których wyjaśnianie rażąco niskiej ceny nie jest konieczne, pomimo, że cena jest 30% niższa od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen złożonych ofert (np.: jedna ze złożonych ofert przekracza szacunek o 100%, pozostałe poniżej szacunku o około 10%, jedna ze złożonych ofert przekracza szacunek o 100%, pozostałe powyżej szacunku o około 10%), rażąco niska cena a średnia arytmetyczna złożonych ofert (jedna ze złożonych ofert przekracza szacunek o 100%, pozostałe poniżej szacunku o około 10%); rażąco niska cena a średnia arytmetyczna złożonych ofert (jedna ze złożonych ofert przekracza szacunek o 100%, pozostałe powyżej szacunku o około 10%)

Termin związania ofert w NPZP bez tajemnic

 • Całkowite przemodelowanie instytucji TZO
 • Nowe zasady w zakresie TZO i jego przedłużania
 • Ćwiczenia

Podsumowanie, sesja pytań i odpowiedzi

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

WIOLETA BAJDA

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

Gdzie i kiedy

Online 15 - 16 listopada 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
995 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1495 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!