Praktyczny trening technik sprzedaży

O szkoleniu

Trening technik sprzedaży B2B opieramy na dwóch ważnych aspektach – pierwszym jest krytyczna analiza strategii sprzedaży, specyficznych dla rynków B2B oraz wypracowanie takiej, która będzie odpowiednia dla rynku uczestników szkolenia. Na tej podstawie opracowujemy także proces współpracy z klientami. Drugim aspektem jest poznanie lub uporządkowanie technik współpracy na poszczególnych etapach procesu oraz praktyczne treningi ich stosowania, z feedbackiem udzielanym przez trenera i innych uczestników warsztatów szkoleniowych. Dodatkowym, ważnym efektem takiego podejścia jest wzmocnienie postawy proaktywności w relacji z klientami oraz kontrolowania procesu sprzedaży w specyfice B2B.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika:

 • Krytyczna analiza różnych strategii sprzedaży B2B oraz opracowanie efektywnej strategii dla specyfiki własnego rynku
 • Szczegółowe opisanie procesu współpracy z klientami i wzmocnienie kontroli tego procesu
 • Poznanie lub uporządkowanie technik sprzedaży na poszczególnych etapach współpracy z klientami
 • Poznanie ważnych elementów psychologii relacji we współpracy z klientami
 • Praktyczny trening technik sprzedaży na każdym etapie współpracy
 • Wzmocnienie proaktywności handlowej oraz sterowania procesem współpracy z klientami

Korzyści dla organizacji:

 • Wzmocnienie efektywności pracy przedstawicieli handlowych na rynku B2B
 • Wzmocnienie kompetencji handlowych i proaktywności we współpracy z klientami
 • Stworzenie warunków do zwiększenia liczny klientów
 • Wypracowanie umiejętności pracy technikami sprzedaży i wzmocnienie kontroli procesu współpracy z klientami
 • Wzmocnienie proaktywnej postawy przedstawicieli handlowych
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla handlowców prowadzących spotkania z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • Dla handlowców, którzy chcą poczuć się pewniej na spotkaniach z klientami
 • Dla handlowców, którzy chcą lepiej przygotowywać się do spotkań z klientami
 • Dla wszystkich, którzy chcą dobrze poznać techniki sprzedażowe

Program szkolenia

Strategie B2B

 • Prezentacja strategii B2B + krytyczna analiza użyteczności dla poszczególnych rynków
 • Kluczowe założenia poszczególnych strategii
 • Warsztaty praktyczne – co warto wziąć z poszczególnych strategii?
 • Warsztat – projektowanie strategii dla naszego rynku
 • Ćwiczenie „Adwokat diabła” – krytyczna analiza opracowanej strategii + testy
 • Opracowanie procesu współpracy z klientami + określenie celów handlowych na poszczególnych etapach procesu

Gra symulacyjna „W centrum”

 • Ta gra symulacyjna daje uczestnikom możliwość przeanalizowania przyjętej strategii i procesu współpracy z klientami. W grze przechodzimy przez poszczególne etapy współpracy z klientami i przyglądamy się stosowanej strategii, używanym technikom handlowym i umiejętności radzenia sobie z różnymi zachowaniami klientów.
 • Refleksje i wnioski po grze w zakresie testów strategii i procesu współpracy z klientami
 • Analiza używanych technik sprzedaży
 • Praktyczne przyjęcie strategii i procesu do dalszej pracy

Efektywność handlowa i wartości zakupowe klientów na rynkach B2B

 • Konwersja handlowa – analiza modelu na podstawie przyjętego procesu sprzedaży
 • Planowanie sprzedaży – cykle
 • Analiza handlowa – obroty, marża, handlowy ROI, ocena poziomu relacji
 • Cele kluczowe i cele awaryjne w pracy przedstawiciela handlowego
 • Warsztat: 4 perspektywy zakupowe – wypracowanie potencjalnych korzyści (wartości) na bazie 4 perspektyw

Ważne elementy psychologii w budowaniu relacji z klientami w relacji B2B

 • Krótki, handlowy case study do analizy wpływu psychologii na relacje
 • Trzy ważne mechanizmy psychologiczne we współpracy z klientami w relacji B2B
 • Techniki wykorzystania lub ograniczania wpływu działania mechanizmów psychologicznych
 • Zasady wzajemności oraz zaangażowania i konsekwencji w relacji z klientami
 • Technika kontraktowania – odniesienia do kontaktu z klientem dla poszczególnych etapów rozmowy handlowej, technika przejmowania kontroli w rozmowie handlowej

Otwieranie kontaktu handlowego na rynkach B2B

 • Elementy prospectingu handlowego – dobre praktyki
 • Pierwszy kontakt z firmą klienta i współpraca z „bramkarzem”
 • Techniki docierania do osób decyzyjnych w organizacji klienta
 • Jak umawiać się na spotkania handlowe? – argumentacja, praca z blokerami
 • Opracowanie przykładowych otwarć rozmowy zabezpieczających kontakt handlowy
 • Trening otwierania rozmów handlowych + feedback

Diagnoza wartości zakupowych klientów – analiza potrzeb klienta B2B

 • Waga decyzyjna klientów
 • Ćwiczenie „Maga” – analiza potrzeb
 • Narzędzia diagnozy – przegląd i przydatność poszczególnych narzędzi – dostosowanie do strategii
 • Gra szkoleniowa „Droga pytań”
 • Analiza doświadczeń z gry
 • Skuteczne modele diagnozy wartości zakupowych klienta B2B
 • Wypracowanie modelu diagnozy
 • Trening diagnozy potrzeb klienta w strukturach 3-osobowych (z obserwatorem)

Prezentacje handlowe i prezentacja wartości wynikających z współpracy

 • Gra szkoleniowa „Wybory”
 • Analiza doświadczeń z gry
 • Wykres skuteczności prezentacji według N. Rackhama
 • Prezentacja – model P-C-K, technika S-E-L-L
 • Sekwencja PO-W-E-R
 • Story-telling w praktyce prezentacji handlowej
 • Wypracowanie modelu prezentacji + argumentacja handlowa
 • Praktyczny trening prezentacji handlowych – od analizy wartości do przygotowania prezentacji

Zastrzeżenia i obiekcje klientów

 • Ćwiczenie „Czerwona kartka”
 • Analiza „nie” klienta
 • Model SAO – Sekwencja Analizy Obiekcji
 • Techniki analizy obiekcji + wyjście do wzmocnienia skuteczności sprzedaży
 • Technika PIW-O
 • Wypracowanie reakcji na różne obiekcje (z doświadczeń uczestników szkolenia)
 • Trening praktyczny w strukturach 3-osobowych – Analiza obiekcji

Techniki domykania i kontraktowania współpracy z nowymi klientami

 • Technika kontraktowania w finalizacji
 • Techniki finalizacji sprzedaży
 • Kontraktowanie długofalowej współpracy
 • Ćwiczenie „Zamykanie sprzedaży” – ćwiczenie w parach

Trening praktyczny – Poligon handlowy

Praktyczny, rozbudowany trening prowadzenia rozmów handlowych z nowymi klientami w oparciu o stworzone przyjętą strategię i case study (przykład konkretnego klienta) z feedbackiem

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
6 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa Niedźwiedzia 29B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!