Szkolenie

Praktyka realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest kompleksowe przygotowanie do realizacji inwestycji w 2014 roku. Na spotkaniu zostaną przedstawione najnowsze zmiany w prawie budowlanym, m.in. nowe rozporządzenie dotyczące projektów budowlanych. Omówiony zostanie także proces budowlany od jego rozpoczęcia aż do oddania inwestycji do użytkowania.
Kto powinien wziąć udział?
Administracja publiczna

Program szkolenia

1. Nowe definicje z ustawy i innych przepisów
• Odnawialne źródło energii
• Ciepło użytkowe w kogeneracji
• Audyt efektywności energetycznej
• Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego
2. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
• Zmiany na liście robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje tych zmian.
• Propozycje zmian na liście budów nie wymagających pozwolenia na budowę w małej nowelizacji Pb
• Pozwolenie na budowę
o Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
o Zawartość wniosku - nowe elementy wniosku przy zastosowaniu indywidualnego źródła ciepła
o Rozszerzenie zakresu ochrony konserwatorskiej
o Nowe elementy wniosku dla składowisk odpadów
o Propozycje zmian w procedurach pozwolenia na budowę w małej nowelizacji Pb
• Zgłoszenie robót
o Milcząca zgoda
o Sprzeciw
o Nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000 i obiektów z gminnej ewidencji zabytków
o Propozycja ograniczenia wzywania do usunięcia wad w projekcie budowlanym
3. Projekt budowlany - nowe rozporządzenie, wprowadzenie obowiązującej normy i zasad obliczania powierzchni użytkowej
• Części składowe
• Zakres projektu budowlanego
• Zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę
• Zmiany w Kodeksie Pracy dot. projektów budowlanych
• Propozycja zmiany rozporządzenia związana z projektem ustawy o certyfikacji energetycznej
4. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego
• Obowiązki i uprawnienia
• Projekt deregulacji w zawodach budowlanych
5. Oddanie obiektu do użytkowania
• Wymagalność zgłoszenia
• Wymagalność pozwolenia na użytkowanie
• Propozycja zawężania listy obiekt wymagających pozwolenia na użytkowanie w projekcie małej nowelizacji PB
• Dokumenty niezbędne w postępowaniu - rezygnacja z obowiązku zawiadamiania PIP, nowe elementy oświadczenia kierownika budowy
• Świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane dla budynków
• Podjecie użytkowania składowiska odpadów – nowe wymagania
• Skrócenie terminów w projekcie małej nowelizacji
6. Charakterystyka energetyczna budynku a świadectwo charakterystyki energetycznej
• Procedury pozbawiania uprawnień do sporządzania świadectw na podstawie wyroku sądu albo w wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego
• Projekt nowych rozwiązań w ustawie o certyfikacji energetycznej budynków

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat
Mariola Berdysz

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 czerwca 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
495 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!