Szkolenie

Praktyka stosowania kodeksu postępowania administracyjnego

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o kazusy, metodą warsztatową, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualnie obowiązujące orzecznictwo sądów administracyjnych.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym (art. 28 k.p.a) w tym kwestia wielość stron postępowania administracyjnego
Pełnomocnicy w postępowaniu administracyjnym.
Rodzaje decyzji wydawane w ogólnym postępowaniu administracyjnym (załatwiające sprawę, co do meritum i w inny sposób kończące sprawę w danej instancji np. umorzenie postępowania)
Postępowanie dowodowe – zakres prowadzonego postępowania, rodzaje dowodów i ich ocena
Istotne (elementarne) składniki decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu jaki wywiera brak poszczególnych składników na istnienie, nieważność, czy innego rodzaju wadliwość decyzji (czy i w jakich okolicznościach pismo organu może zostać uznane jako decyzja wydana w sprawie)
Uzasadnienia decyzji w świetle wymagań art. 107 par. 3 k.p.a., z uwzględnieniem decyzji uznaniowych
Zawieszenie postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z rozumieniem pojęcia zagadnienia wstępnego
Środki zaskarżenia: odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) i zażalenie
Treść i zakres decyzji wydanej w postępowaniu odwoławczym (w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) – art. 138 k.p.a.
Sprostowanie decyzji
Wznowienie postępowania administracyjnego:
przesłanki wznowienia
wyłączenie dopuszczalności wznowienia postępowania
tryb i termin wnoszenia podania o wznowienie
właściwość organu
rozstrzygnięcia wydawane w sprawach wznowieniowych
Stwierdzenie nieważności decyzji:
przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji (brak właściwości, brak podstawy prawnej, rażące naruszenie prawa, res iudicata, skierowanie decyzji do osoby nie będącej stroną, decyzja niewykonalna)
nieodwracalne skutki prawne decyzji
kwestie proceduralne stwierdzenia nieważności decyzji
rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Teresa Zyglewska

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 kwietnia 2014
Centrum Szkoleń APEXnet

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT.
495 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!