Szkolenie

Praktyka stosowania znowelizowanego Prawa zamówień publicznych Nowe orzecznictwo, nowe regulaminy, odpowiedzialność oraz praktyczne sposoby postępowania Zamawiających w trudnych przypadkach

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zamówień publicznych do Zakopanego. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych informacji związanych z najnowszymi zmianami w Prawie zamówień publicznych. Omówione zostanie także najnowsze orzecznictwo wydane przez KIO i SO.

Szkolenie odbędzie się w górskiej scenerii sprzyjającej nauce. Hotel Czarny Potok, położony 5 minut od ulubionego miejsca spacerowiczów – Krupówek, zapewnia gościom wypoczynek w komfortowych pokojach oraz hotelowym SPA. W ramach szkolenia uczestnicy wezmą udział w wycieczce do malowniczej Jaskini Bielskiej położonej na Słowacji.
Kto powinien wziąć udział?
Administracja publiczna

Program szkolenia

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
• Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
• Czynności wykonywane na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
• Formy wsparcia Zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej
o biegły w zamówieniach publicznych
o tryby negocjacyjne
o doradztwo w drodze dialogu technicznego
2. Główne przyczyny problemów w zamówieniach publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego, KIO oraz uchwał podejmowanych przez KIO w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Prezesa UZP
• Prawidłowe ustalenie wartości zamówienia publicznego
o niedopuszczalne dzielenie zamówienia na części w świetle uchwał KIO
o błędy dotyczące stosowania art. 6a
• Wadliwy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji
o niejednoznaczny i niewyczerpujący opis przedmiotu zamówienia
o warunki opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów i pochodzenia – błędy popełniane podczas kontroli korygowane przez KIO
o błędne decyzje dotyczące przyjętej formy wynagrodzenia umownego – kiedy stosujemy ryczałt, a kiedy wynagrodzenie kosztorysowe
o błąd w opisie przedmiotu zamówienia stwierdzony w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego - zamówienie dodatkowe z wolnej ręki czy zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego?
• Źle dobrane warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – warunki nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia
• Lekceważenie problemu „rażąco niskiej ceny”
3. Rola Zamawiającego w obszarze ochrony podwykonawcy zamówienia publicznego w świetle nowelizacji z dnia 8 listopada 2013 r. – jak redagować zapisy SIWZ i postępować w sytuacji stwierdzenia braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom?
• Definicja umowy o podwykonawstwo
• Poszerzenie informacji zamieszczanych w SIWZ
• Uregulowania dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych – warunki zakazywania podwykonawstwa
• Zasady akceptacji umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane
• Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
• Obligatoryjne postanowienia umowy o zamówienie publiczne dotyczące podwykonawstwa
4. Kontrowersje w zamówieniach publicznych
• Eliminacja z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców nierzetelnych i nieefektywnych – praktyczne aspekty w świetle najnowszego orzecznictwa
• Badanie oferty pod kątem jej zgodności z treścią SIWZ oraz poprawianie omyłek
• Wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – konstruowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w świetle najnowszego orzecznictwa
• Definicje robót budowanych, obiektu budowlanego i ich wpływ na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane
• Obowiązki Zamawiającego dotyczące udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 €
5. Runda pytań – omówienie wybranych zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

Gdzie i kiedy

Zakopane 2 - 4 czerwca 2014
Hotel Czarny Potok

Zakopane

Droga do Białego 2

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
Pokój 1.os. 1890 zł; pokój 2.os. 1690 zł
1690 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, szkolenie.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!