Szkolenie: PRAKTYKA ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/praktyka-zawierania-umow-handlowych-27018

Informacje o szkoleniu

 • PRAKTYKA ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH


  ID szkolenia: 27018
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Inne
 • Adres szkolenia:

  Sala szkoleniowa EMPRIZ Warszawa
  ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7
  00-015 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 02-03.10.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
  I dzień - 10.00 - 17.00
  II dzień - 9.00 - 16.00
 • Organizator szkolenia:

  EMPRIZ Group
  Chłodna 29
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
EMPRIZ Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Biorąc udział w warsztatach uzyskacie Państwo praktyczną wiedzę na temat:
* jakie są nowe uwarunkowania i zwyczaje dotyczące zawierania umów handlowych w obecnej sytuacji gospodarczej?
* jakie są źródła informacji o wiarygodności i solidności potencjalnego kontrahenta?
* jak poprawnie skonstruować ofertę?- aspekty prawne i marketingowe
* jak zabezpieczyć płatności w umowach?
* jak zabezpieczyć interesy stron w klauzulach umowy?
* jak zastrzec prawo własności towaru, tajemnicy przemysłowej i handlowej?
* jak negocjować warunki sprzedaży i zakupu z punktu widzenia obu stron umowy?
* jakie błędy popełniamy w negocjowaniu warunków umów handlowych?
* jak zabezpieczyć dochodzenie roszczeń z tytułu niezgodności dostawy z umową oraz roszczeń wobec stron trzecich?

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci warsztatów:
* Wyższej kadry zarządzającej
* Dyrektorzy handlowi
* Przedstawiciele handlowi
* Pracownicy działów sprzedaży i zakupów
* Prawnicy, zajmujący się dokumentacją handlową
* Wszystkich odpowiedzialnych za umowy handlowe

Program szkolenia:

Program:
1. REGULACJE POLSKIEGO PRAWA W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW ORAZ PRZESŁANKI WAŻNOŚCI UMÓW
* Warunki umowy wg. prawa polskiego
* Reprezentacja stron w umowie
* Odpowiedzialność indywidualna osób podpisujących kontrakty
* Forma i treści pełnomocnictw, umocowanie pełnomocnika, zagrożenia wynikające z wyznaczenia pełnomocnika
* Pełnomocnictwo a upoważnienia
* Skutki podpisania umowy przez osobę nieupoważnioną
2. NEGOCJACJE I FORMALNE PRZYGOTOWANIE WARUNKÓW UMÓW
* Sytuacja prawna kontrahenta
* Wiarygodność finansowa kontrahenta
* Prawa i obowiązki stron negocjacji
* List intencyjny a umowa przedwstępna – skutki zawarcia
* Konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji
3. FORMA KONTRAKTU; STAŁE ELEMENTY UMOWY ORAZ TYPY UMÓW
* Przygotowanie dokumentacji kontraktowej
* Umowa ramowa a umowa zasadnicza
* Forma dorozumiana, ustna, pisemna, akt notarialny; oświadczenie woli
* Określanie obowiązków i uprawnień stron
* Załączniki w umowach
* Umowy sprzedaży, dostawy, o świadczeniu usług, o współpracy – wzory i omówienie
* Błędy w treści umów i jak ich unikać?
4. GWARANCJA A RĘKOJMIA W OBROCIE GOSPODARCZYM
* Co to rękojmia?
* Wady fizyczne
* Wady prawne
* Odpowiedzialność sprzedawcy
* Usprawnienia kupującego
* Odstąpienie od umowy
* Odpowiedzialność odszkodowawcza
* Terminy dochodzenia roszczeń
5. JAK ZABEZPIECZYĆ WYKONANIE UMOWY I JEJ ROZLICZENIE?
* Zabezpieczenie wykonania umowy
* Sposoby zabezpieczania
- Zabezpieczenia osobiste
- Zabezpieczenia rzeczowe
- Zabezpieczenia szczególne
* Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność,kontrola zakładu kontrahenta
* Wprowadzanie zmian do aktualnie wykonywanej umowy – aneksowanie, klauzule niewygodne i zabezpieczające
6. ROZWIĄZANIE UMOWY I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
* W jaki sposób zakończyć umowę: wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie
* Kiedy umowa zostaje uznana za rozwiązaną?
* W jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń – konstrukcja roszczenia i problem przedawnienia
7. E – UMOWY
* Forma elektroniczna dokonywanej czynności prawnej
* Zawieranie umów – różnice między tradycyjnym a elektronicznym trybem
* Jakie mogą powstać utrudnienia przy zawieraniu umów na odległość i jak ich unikać?
* Zawieranie na odległość umów z konsumentami
* Elektroniczne oświadczenie woli
- Moment złożenia elektronicznego oświadczenia woli
- Odwołanie elektronicznego oświadczenia woli
* Zasady ochrony danych osobowych w komunikacji elektronicznej
* Obowiązki związane z gromadzeniem danych osobowych

Informacje o prelegentach:

Trenerzy:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 890 - netto/brutto - koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 22 września
 • 1090 - netto/brutto - koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 22 września

Cena zawiera:

Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Wydarzenie: PRAKTYKA ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH