PRAKTYKA ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH

O szkoleniu

Biorąc udział w warsztatach uzyskacie Państwo praktyczną wiedzę na temat:
* jakie są nowe uwarunkowania i zwyczaje dotyczące zawierania umów handlowych w obecnej sytuacji gospodarczej?
* jakie są źródła informacji o wiarygodności i solidności potencjalnego kontrahenta?
* jak poprawnie skonstruować ofertę?- aspekty prawne i marketingowe
* jak zabezpieczyć płatności w umowach?
* jak zabezpieczyć interesy stron w klauzulach umowy?
* jak zastrzec prawo własności towaru, tajemnicy przemysłowej i handlowej?
* jak negocjować warunki sprzedaży i zakupu z punktu widzenia obu stron umowy?
* jakie błędy popełniamy w negocjowaniu warunków umów handlowych?
* jak zabezpieczyć dochodzenie roszczeń z tytułu niezgodności dostawy z umową oraz roszczeń wobec stron trzecich?
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci warsztatów:
* Wyższej kadry zarządzającej
* Dyrektorzy handlowi
* Przedstawiciele handlowi
* Pracownicy działów sprzedaży i zakupów
* Prawnicy, zajmujący się dokumentacją handlową
* Wszystkich odpowiedzialnych za umowy handlowe

Program szkolenia

Program:
1. REGULACJE POLSKIEGO PRAWA W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW ORAZ PRZESŁANKI WAŻNOŚCI UMÓW
* Warunki umowy wg. prawa polskiego
* Reprezentacja stron w umowie
* Odpowiedzialność indywidualna osób podpisujących kontrakty
* Forma i treści pełnomocnictw, umocowanie pełnomocnika, zagrożenia wynikające z wyznaczenia pełnomocnika
* Pełnomocnictwo a upoważnienia
* Skutki podpisania umowy przez osobę nieupoważnioną
2. NEGOCJACJE I FORMALNE PRZYGOTOWANIE WARUNKÓW UMÓW
* Sytuacja prawna kontrahenta
* Wiarygodność finansowa kontrahenta
* Prawa i obowiązki stron negocjacji
* List intencyjny a umowa przedwstępna – skutki zawarcia
* Konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji
3. FORMA KONTRAKTU; STAŁE ELEMENTY UMOWY ORAZ TYPY UMÓW
* Przygotowanie dokumentacji kontraktowej
* Umowa ramowa a umowa zasadnicza
* Forma dorozumiana, ustna, pisemna, akt notarialny; oświadczenie woli
* Określanie obowiązków i uprawnień stron
* Załączniki w umowach
* Umowy sprzedaży, dostawy, o świadczeniu usług, o współpracy – wzory i omówienie
* Błędy w treści umów i jak ich unikać?
4. GWARANCJA A RĘKOJMIA W OBROCIE GOSPODARCZYM
* Co to rękojmia?
* Wady fizyczne
* Wady prawne
* Odpowiedzialność sprzedawcy
* Usprawnienia kupującego
* Odstąpienie od umowy
* Odpowiedzialność odszkodowawcza
* Terminy dochodzenia roszczeń
5. JAK ZABEZPIECZYĆ WYKONANIE UMOWY I JEJ ROZLICZENIE?
* Zabezpieczenie wykonania umowy
* Sposoby zabezpieczania
- Zabezpieczenia osobiste
- Zabezpieczenia rzeczowe
- Zabezpieczenia szczególne
* Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność,kontrola zakładu kontrahenta
* Wprowadzanie zmian do aktualnie wykonywanej umowy – aneksowanie, klauzule niewygodne i zabezpieczające
6. ROZWIĄZANIE UMOWY I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
* W jaki sposób zakończyć umowę: wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie
* Kiedy umowa zostaje uznana za rozwiązaną?
* W jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń – konstrukcja roszczenia i problem przedawnienia
7. E – UMOWY
* Forma elektroniczna dokonywanej czynności prawnej
* Zawieranie umów – różnice między tradycyjnym a elektronicznym trybem
* Jakie mogą powstać utrudnienia przy zawieraniu umów na odległość i jak ich unikać?
* Zawieranie na odległość umów z konsumentami
* Elektroniczne oświadczenie woli
- Moment złożenia elektronicznego oświadczenia woli
- Odwołanie elektronicznego oświadczenia woli
* Zasady ochrony danych osobowych w komunikacji elektronicznej
* Obowiązki związane z gromadzeniem danych osobowych

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Prelegenci

Trenerzy:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 448 73 70.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum szkoleniowe EMPRIZ

00-015 Warszawa

Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7

woj. mazowieckie

Sala szkoleniowa EMPRIZ Warszawa

00-015 Warszawa

ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7

woj. mazowieckie

Sala szkoleniowa EMPRIZ Warszawa

00-015 Warszawa

ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto/brutto - koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 30 listopada
890
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapisz się
Cena 2
netto/brutto - koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 30 listopada
1 090
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa Chłodna 29
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!