Pranie pieniędzy w prawie polskim z uwzględnieniem rozwiązań wspólnotowych

O szkoleniu

Szkolenie jednodniowe, otwarte.
Kto powinien wziąć udział?
UWAGA: udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Program szkolenia

1. Polska regulacja z ustawy o praniu pieniędzy a regulacja wspólnotowa dotycząca tego zagadnienia (III Dyrektywa), czyli na czym polega " aksamitna rewolucja" wprowadzana nowelą z czerwca 2009r. dla podmiotów zakwalifikowanych do grupy "instytucji obowiązanych".

2. Założenia dużej nowelizacji polskiej regulacji w zakresie prania pieniędzy (mapa drogowa zagadnienia).

3. Zasady etapowego wprowadzania zmian do polskiego systemu prawnego, które wynikają z implementacji III Dyrektywy.

4. Nowa siatka pojęć (definicje legalne z perspektywy praktycznej) i konsekwencje wprowadzanych zmian z tym związanych.

5. Organy właściwe w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł oraz wybrane poglądy prezentowane przez regulatorów rynku.

6. Obowiązek rejestracji transakcji przez instytucje finansowe i osób dokonujących tych transakcji:

a) zasady dokonywania rejestracji:
- transakcje "nadprogowe" (czyli jak para idzie w gwizdek)
- transakcje z art.8 ust.3 ustawy
- transakcje z art.8 ust.3a ustawy

b) sposób dokonania rejestracji

c) praktyczne aspekty ustalania rzeczywistego beneficjenta.

7. Typowanie transakcji podejrzanych:

a) geograficzne, przedmiotowe i podmiotowe czynniki zwiększające ryzyko transakcji;

- nietypowe zachowania prawne klientów zwiększające ryzyko transakcji
- nietypowe zachowania faktyczne klientów zwiększające ryzyko transakcji
- nietypowość transakcji jako czynnik zwiększający ryzyko z perspektywy procederu prania pieniędzy
- przykłady transakcji podejrzanych w działalności instytucji obowiązanych.

8. Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi:

- typowy przebieg procesu notyfikacji dokonanej przez instytucję obowiązaną kompetencję Generalnego Inspektora i prokuratora w związku z notyfikacją
- komunikacja pomiędzy instytucją obowiązaną a klientem w związku z notyfikacją
- skutki prawne dokonanej notyfikacji dla instytucji obowiązanej.
- kanały komunikacyjne wykorzystywane w relacjach z Generalnym Inspektorem.

9. Zasady dokonywania "środków bezpieczeństwa finansowego".

- poziom podstawowy, ze szczególnym akcentem na identyfikację i weryfikację klienta oraz poszukiwanie optymalnej drogi wyznaczenia beneficjenta rzeczywistego;
- poziom podwyższony i obniżony.

11. Procedura wstrzymywania transakcji i blokady rachunku, a działalność instytucji finansowych.

12. Działania instytucji zobowiązanej na podstawie ustawy o praniu pieniędzy a regulacja z zakresu:

- ochrony danych osobowych;
- tajemnicy zawodowej.

13. Gromadzenie wiedzy o kliencie jako czynnik minimalizujący ryzyka związane z ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł - także z perspektywy ochrony danych osobowych.

14. Zasady kształtowania regulacji wewnętrznych w sprawie procederu prania pieniędzy.

15. Odpowiedzialność karna i cywilna związana z ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł.

16. Orzecznictwo sądów na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych (nieujawnionych) źródeł.

17. Dyskusja - case study.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Piotr Bodył-Szymala - jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, radcą prawnym - koordynatorem w BZ WBK S.A., kierującym pracą prawników odpowiedzialnych za operacje bankowe i inwestycje kapitałowe, opublikował ok. 30 artykułów naukowych lub popularnonaukowych z zakresu prawa bankowego, dewizowego, handlowego i upadłościowego. Autor jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, stypendystą Uniwersytetu w Aarhus w Danii i Instytutu Prawa Międzynarodowego TMC Asser w Hadze w Holandii.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Siedziba Wolters Kluwer Sp. z o.o.

01-231 Warszawa

Płocka 5a

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
cena netto
600
Cena zawiera:
  • indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy i lunch
Zapisz się

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.abc.com.pl istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia faxem pod numer 022-535-81-34. Warunki uczestnictwa oraz system rabatowy dostępne na stronie http://www.szkolenia.abc.com.pl/

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!