Szkolenie: Prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania podatkowego i kontroli skarbowej

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawa-i-obowiazki-podatnika-podczas-postepowania-podatkowego-i-kontroli-skarbowej-56417-id367

Informacje o szkoleniu

 • Prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania podatkowego i kontroli skarbowej


  ID szkolenia: 56417
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  centrum w/w miast.
  ul. Domaniewska 39A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 24.03.2014
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 – 15:45
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Poznań, 17 marca 2014 r. - SOP 14299
Gdańsk, 18 marca 2014 r. - SOP 14300
Warszawa, 24 marca 2014 r. - SOP 14301

Celem szkolenia jest przedstawienie specyfiki trybów działania organów podatkowych w szczególności postępowania podatkowego i kontroli podatkowej. Nabycie umiejętności egzekwowania swoich praw i wypełniania nałożonych obowiązków. Skuteczne stosowanie przewidzianych prawem instytucji podatkowych. Konsekwencje prawne nie wypełniania nałożonych prawem obowiązków zarówno przez podatników jak i organy podatkowe. W przypadku pracowników administracji publicznej poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu procedury postępowania podatkowego i kontroli podatkowej.

Szkolenie skierowane jest do:

- podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej chcący poznać specyfikę trybów postępowania przed organami podatkowymi (np. w zakresie rozliczeń rocznych, w sprawach spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, sprzedaży nieruchomości itp.),
- przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, małych i dużych rozmiarów,
- pracownicy organów podatkowych oraz szeroko rozumianej administracji publicznej.

Program szkolenia:

1. Zasady ogólne w postępowaniu podatkowym oraz kontroli podatkowej:
a) praworządność,
b) zaufanie do organów podatkowych,
c) udzielanie informacji i wyjaśnień,
d) zasada prawdy obiektywnej,
e) czynny udział stron,
f) szybkość, prostota i ekonomika postępowania,
g) zasada pisemności,
h) dwuinstancyjność,
i) trwałość decyzji ostatecznych,
j) jawność postępowania,
k) ciężar dowodzenia.

2. Strona postępowania podatkowego oraz status kontrolowanego:
a) strona,
b) pełnomocnik,
c) przedstawiciel,
d) osoby reprezentujące kontrolowanego,
e) kurator.

3. Właściwość organów podatkowych w postępowaniu podatkowym oraz kontroli podatkowe.

4. Wszczęcie postępowania Podatkowego:
a) na wniosek,
b) z urzędu,
c) odmowa wszczęcia postępowania Podatkowego,
d) braki formalne podań wszczynających postępowania podatkowe,
e) połączenie postępowań podatkowych.

5. Zawiadomienie o wszczęciu kontroli podatkowej w świetle przepisów ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Ordynacja podatkowa:
a) obligatoryjne zawiadomienie,
b) wyłączenia obowiązku zawiadomienia o planowanej kontroli podatkowej.

6. Wszczęcie i prowadzenie kontroli podatkowej w świetle przepisów ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Ordynacji podatkowej:
a) naruszenia przez kontrolujących przepisów ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej
b) miejsce i czas prowadzenia kontroli podatkowej,
c) zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
d) limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
e) sprzeciw na czynności kontrolne przedsiębiorcy – art. 84c ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej,
f) protokół z przeprowadzonej kontroli podatkowej.

7. Doręczenia:
a) sposoby doręczania dokumentów osobom fizycznym i osobom prawnym (skuteczność doręczeń),
b) doręczenia poza granicami kraju.

8. Środki dowodowe:
a) pojęcie dowodu,
b) rodzaje dowodów (m. in. oświadczenie strony, przesłuchanie strony i świadka, oględziny, opinie biegłych, informacje podatkowe, informacje przekazywane przez banki, wystąpienie do sądu o ustalenie istnienia/nieistnienia stosunku prawnego lub prawa),
c) swobodna ocena dowodów,
d) termin na złożenie dowodu (skutki nie przedstawienia dowodu w wyznaczonym terminie),
e) wezwania,
f) kontrola podatkowa przed postępowaniem podatkowym oraz w toku postępowania podatkowego,
g) korekta deklaracji.

9. Kary porządkowe:
a) warunki nałożenia kary porządkowej na podatnika.

10. Koszty postępowania podatkowego/kontroli podatkowej:
a) koszty ponoszone przez organ podatkowy,
b) zwrot kosztów postępowania poniesionych przez podatnika,
c) koszty obciążające podatnika.

11. Zawieszenie:
a) przesłanki zawieszenia postępowania podatkowego i jego skutki dla podatnika,
b) przesłanki zawieszenia kontroli podatkowej i jego skutki dla podatnika.

12. Akta podatkowe:
a) metryka (uprawnienia podatników w zakresie przeglądania spisu czynności w toku sprawy oraz odpowiedzialność pracowników korpusu służby cywilnej prowadzących postępowania podatkowe),
b) dostęp do akt sprawy (notatki, kopie, odpisy),
c) włączenie i wyłączenie dokumentu.

13. Rozstrzygnięcia:
a) rozstrzygnięcia organu I instancji,
b) rozstrzygnięcia organu II instancji,
c) środki odwoławcze.

Informacje o prelegentach:

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 540 zł + 23% VAT - Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 540 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450zł/os + 23% VAT.

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: Prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania podatkowego i kontroli skarbowej