Szkolenie

Prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania podatkowego i kontroli skarbowej

O szkoleniu

Poznań, 17 marca 2014 r. - SOP 14299
Gdańsk, 18 marca 2014 r. - SOP 14300
Warszawa, 24 marca 2014 r. - SOP 14301

Celem szkolenia jest przedstawienie specyfiki trybów działania organów podatkowych w szczególności postępowania podatkowego i kontroli podatkowej. Nabycie umiejętności egzekwowania swoich praw i wypełniania nałożonych obowiązków. Skuteczne stosowanie przewidzianych prawem instytucji podatkowych. Konsekwencje prawne nie wypełniania nałożonych prawem obowiązków zarówno przez podatników jak i organy podatkowe. W przypadku pracowników administracji publicznej poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu procedury postępowania podatkowego i kontroli podatkowej.
Kto powinien wziąć udział?
- podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej chcący poznać specyfikę trybów postępowania przed organami podatkowymi (np. w zakresie rozliczeń rocznych, w sprawach spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, sprzedaży nieruchomości itp.),
- przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, małych i dużych rozmiarów,
- pracownicy organów podatkowych oraz szeroko rozumianej administracji publicznej.

Program szkolenia

1. Zasady ogólne w postępowaniu podatkowym oraz kontroli podatkowej:
a) praworządność,
b) zaufanie do organów podatkowych,
c) udzielanie informacji i wyjaśnień,
d) zasada prawdy obiektywnej,
e) czynny udział stron,
f) szybkość, prostota i ekonomika postępowania,
g) zasada pisemności,
h) dwuinstancyjność,
i) trwałość decyzji ostatecznych,
j) jawność postępowania,
k) ciężar dowodzenia.

2. Strona postępowania podatkowego oraz status kontrolowanego:
a) strona,
b) pełnomocnik,
c) przedstawiciel,
d) osoby reprezentujące kontrolowanego,
e) kurator.

3. Właściwość organów podatkowych w postępowaniu podatkowym oraz kontroli podatkowe.

4. Wszczęcie postępowania Podatkowego:
a) na wniosek,
b) z urzędu,
c) odmowa wszczęcia postępowania Podatkowego,
d) braki formalne podań wszczynających postępowania podatkowe,
e) połączenie postępowań podatkowych.

5. Zawiadomienie o wszczęciu kontroli podatkowej w świetle przepisów ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Ordynacja podatkowa:
a) obligatoryjne zawiadomienie,
b) wyłączenia obowiązku zawiadomienia o planowanej kontroli podatkowej.

6. Wszczęcie i prowadzenie kontroli podatkowej w świetle przepisów ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Ordynacji podatkowej:
a) naruszenia przez kontrolujących przepisów ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej
b) miejsce i czas prowadzenia kontroli podatkowej,
c) zakaz podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy,
d) limit czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy,
e) sprzeciw na czynności kontrolne przedsiębiorcy – art. 84c ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej,
f) protokół z przeprowadzonej kontroli podatkowej.

7. Doręczenia:
a) sposoby doręczania dokumentów osobom fizycznym i osobom prawnym (skuteczność doręczeń),
b) doręczenia poza granicami kraju.

8. Środki dowodowe:
a) pojęcie dowodu,
b) rodzaje dowodów (m. in. oświadczenie strony, przesłuchanie strony i świadka, oględziny, opinie biegłych, informacje podatkowe, informacje przekazywane przez banki, wystąpienie do sądu o ustalenie istnienia/nieistnienia stosunku prawnego lub prawa),
c) swobodna ocena dowodów,
d) termin na złożenie dowodu (skutki nie przedstawienia dowodu w wyznaczonym terminie),
e) wezwania,
f) kontrola podatkowa przed postępowaniem podatkowym oraz w toku postępowania podatkowego,
g) korekta deklaracji.

9. Kary porządkowe:
a) warunki nałożenia kary porządkowej na podatnika.

10. Koszty postępowania podatkowego/kontroli podatkowej:
a) koszty ponoszone przez organ podatkowy,
b) zwrot kosztów postępowania poniesionych przez podatnika,
c) koszty obciążające podatnika.

11. Zawieszenie:
a) przesłanki zawieszenia postępowania podatkowego i jego skutki dla podatnika,
b) przesłanki zawieszenia kontroli podatkowej i jego skutki dla podatnika.

12. Akta podatkowe:
a) metryka (uprawnienia podatników w zakresie przeglądania spisu czynności w toku sprawy oraz odpowiedzialność pracowników korpusu służby cywilnej prowadzących postępowania podatkowe),
b) dostęp do akt sprawy (notatki, kopie, odpisy),
c) włączenie i wyłączenie dokumentu.

13. Rozstrzygnięcia:
a) rozstrzygnięcia organu I instancji,
b) rozstrzygnięcia organu II instancji,
c) środki odwoławcze.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową.

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 marca 2014
centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 540 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450zł/os + 23% VAT.
540 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!