Szkolenie

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty

O szkoleniu

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:
• zdobędą wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem utrzymywania i użytkowania obiektu,
• dowiedzą się o odpowiedzialności prawnej z tytułu nieprawidłowości w w/w zakresie,
• poznają zasady prawidłowego przeprowadzania kontroli obiektu - poczynając od obowiązkowej kontroli wymaganej przy przystąpieniu do użytkowania obiektu, przez kontrole okresowe i jednorazowe,
• poznają zasady prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego.
Kto powinien wziąć udział?
Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów regulujących utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku i zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Na zakończenie zajęć trener przeprowadzi warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego, z omówieniem praktycznych wątpliwości uczestników w tym zakresie.

Program szkolenia

1. Jak prawidłowo przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego:
o obowiązki uczestników postępowania przy oddawaniu obiektu do użytkowania,
o zawiadomienie o zakończeniu budowy a obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zasady postępowania przed właściwym organem administracyjnym,
o obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego.

2. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego:
o obowiązki właściciela i zarządcy w utrzymaniu i użytkowaniu obiektu budowlanego,
o zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego i związane z tym postępowanie administracyjne,
o odpowiedzialność za nielegalne lub niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego.

3. Obowiązek przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego:
o rodzaje i zakres kontroli okresowych obiektu budowlanego,
o kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu oraz obowiązkowe kontrole jednorazowe,
o kwalifikacje i odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole obiektu budowlanego.

4. Uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu:
o konsekwencje prawnej decyzji o zakazie użytkowania obiektu,
o obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
o obowiązek rozbiórki lub opróżnienia obiektu budowlanego.

5. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego:
o podmiot odpowiedzialny za prowadzenie książki obiektu budowlanego,
o zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego,
o obowiązkowe elementy książki obiektu budowlanego.

6. Warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego, z omówieniem praktycznych wątpliwości uczestników w tym zakresie.

7. Panel dyskusyjny.

Czas trwania

02.03.2015, poniedziałek, godz. 10.00 - 17.00

Prelegenci

Cytat
Radca prawny posiadający bogate doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycyjnego procesu budowlanego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych.

Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane i prace projektowe, w tym umów zawieranych w ramach zamówień publicznych oraz umów opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC. Doradza Klientom - zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom - jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji. Wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach sądowych i pozasądowych.

Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 września 2015
Goldenfloor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
pln netto
590 PLN
Cena zawiera:
  • cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Weź udział
Cena 2
pln brutto
725 PLN
Cena zawiera:
  • cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Weź udział

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego: http://jgt.pl/szkolenia/prawo_budowlane_1503unb

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!