Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami

O szkoleniu

Ustawa o gospodarce nieruchomościami to kluczowy akt prawny dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości. Znajomość i zrozumienie systematyki i zasad tej ustawy pozwala ocenić potencjał nieruchomości, prawidłowo ustrukturyzować transakcję i proces budowlany, znaleźć właściwe podejście wobec oczekiwań i działań władz publicznych już na etapie poprzedzającym ewentualne badanie due diligence. Brak tej wiedzy stwarza istotne ryzyko nieprawidłowej interpretacji innych istotnych regulacji rynku nieruchomości (np. zagospodarowanie przestrzenne, specustawy, obrót ziemią rolną i leśną).
Mając na uwadze znaczenie tej ustawy nie dziwi, że jest ona regularnie przedmiotem dyskusji i zmian.
Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom w praktycznej formie wiedzy, która przełoży się  bezpośrednio na koszty zarządzania projektami nieruchomościowymi, pozwoli zaoszczędzić czas i przyśpieszyć analizy i współpracę z innymi uczestnikami rynku i organami administracji. 

W ramach szkolenia przedstawimy m. in.:

 • najnowsze zmiany ustawy i ich praktyczne znaczenie i konsekwencje,
 • problematykę prawa pierwokupu w obrocie nieruchomościami, 
 • najistotniejsze problemy podziału geodezyjnego nieruchomości,
 • sposoby korzystania z nieruchomości i konsekwencje naruszenia tych postanowień,
 • opłatach adiacenckich,
 • zmianach i ryzyku wynikającym z ustawy deweloperskiej 2021.
Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy:
- prawników
- specjalistów ds. nieruchomości
- osoby odpowiedzialne za zarządzanie majątkiem
- specjalistów ds. inwestycji
- przedstawicieli banków
- osoby zainteresowane tematyką szkolenia 

Program szkolenia

Piątek
27 sierpnia 2021

09:45

Czas na logowanie

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dotyczące korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

10:00

Zakres ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Zakres regulacji objętych ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami

10:30

Problematyka prawa pierwokupu w obrocie nieruchomościami – aspekty praktyczne

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Art. 109 UGN
•    Ryzyka zawarcia nieważnej umowy
•    Umowa warunkowa
•    Case study

11:00

Podział geodezyjny nieruchomości – omówienie procedury podziałowej na przykładzie m. st. Warszawy

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Procedura
•    Zgodność z mpzp lub decyzją o warunkach zabudowy
•    Dwuetapowość postępowania
•    Najistotniejsze problemy praktyczne przedmiotowego postępowania
 

11:30

Przerwa

11:45

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Zbywanie nieruchomości i oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz w najem i dzierżawę
•    Procedura przetargowa oraz wyłączenia z powyższej procedury
•    Pierwszeństwo nabycie nieruchomości
•    Opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste
 

12:30

Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Konieczność wpisu w księdze wieczystej
•    Określenie sposobu korzystania z nieruchomości i konsekwencje naruszenia tych postanowień
•    Własność budynku posadowionego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste i komplikacje związane z budową na gruntach o różnym stanie prawnym (w oparciu o wybrane orzeczenia SN)
•    Zmiana wysokości opłaty za ustanowienie użytkowania wieczystego, w szczególności stawki procentowej związanej z przeznaczeniem gruntu
 

13:15

Przerwa

13:25

Podział nieruchomości przeznaczonej pod drogi publiczne (art. 98 ugn)

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Przejście własności nieruchomości na zarządcę drogi
•    Zasada ustalania odszkodowania z tego tytułu
 

13:55

Opłaty adiacenckie związane z

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Podziałem gruntu
•    Budową urządzeń infrastruktury technicznej
•    Przesłanki i zasady ustalania wysokości opłaty adiacenckiej
 

14:25

Wywłaszczenie nieruchomości

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Procedura wywłaszczeniowa
•    Zasady ustalania odszkodowania
•    Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
•    Włączenie roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości (art. 229 ugn)
 

14:25

Przerwa

14:40

Uwłaszczenie państwowych osób prawnych z dniem 5 grudnia 1990. Roszczenia spółdzielni o ustanowienie użytkowania wieczystego

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

•    Kwestie prawne, w tym wybrane zagadnienia pojawiające się w praktyce
•    Case study
 

15:10

Zmiany i ryzyka wynikające z ustawy deweloperskiej 2021

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

15:40

Sesja Q&A

Katarzyna Woroszylska, Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

16:00

Zakończenie szkolenia

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Katarzyna Woroszylska

Adwokat, Managing Partner, Baker Tilly Legal Poland

Katarzyna jest wykształconym w Niemczech i Francji adwokatem (Rechtsanwältin), uprawnionym do wykonywania zawodu zarówno w Polsce jak i w Niemczech.
Jej ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe obejmuje działalność w ramach najlepszych lokalnych i międzynarodowych kancelarii prawnych i „Big 4” oraz zarządzanie kancelarią Baker Tilly Legal Poland.
Katarzyna jest uznaną specjalistką prawa nieruchomości. Jej doświadczenie obejmuje w szczególności kompleksowe doradztwo i negocjacje w ramach transakcji nieruchomościowych, obsługę przedsięwzięć deweloperskich, inwestycji hotelowych, projektó w typu greenfield, finansowanie inwestycji i kompleksową obsługę funduszy nieruchomościowych.
Do portfolio klientów Katarzyny należą czołowi lokalni i międzynarodowi inwestorzy nieruchomościowi, fundusze inwestycyjne, przedstawiciele przemysłu, deweloperzy, banki i generalni wykonawcy.
Katarzyna włada biegle językiem niemieckim, angielskim i francuskim, od wielu lat współpracuje ze Szkołą Prawa Niemieckiego przy UW i Fundacją Helsińską.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.

Rejestracja

549
549
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.konferencje.rp.pl. Zgłoszenie udziału dokonywane jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Gremi Media SA (dalej „Organizator”) pod adres anna.szalaj@rp.pl (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
 • Ulica i nr: Prosta 51
 • Kod pocztowy: 00-838
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220103673

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa, Polska
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!