Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawne-aspekty-umow-w-obrocie-gospodarczym-21-czerwca-2012-r-23485-id1078

Informacje o szkoleniu

 • Prawne aspekty umów w obrocie gospodarczym (21 czerwca 2012 r.)


  ID szkolenia: 23485
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Marketing, reklama, PR Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Training Business Group Sp. z o.o.
  Jana Sawy 2
  20-632 Lublin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9:00 - 16:00
 • Organizator szkolenia:

  Training Business Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zaznajomienie z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa gospodarczego oraz omówienie zasad zawierania umów w obrocie gospodarczym.

PROMOCJA WAKACYJNA!
1.06.-15.09.2012 r.


Jako jedyni w regionie nie odwołujemy naszych szkoleń!

Nawet jeśli będzie to tylko jedna osoba!


Gwarantujemy profesjonalne zajęcia z najlepszą kadrą trenerską!


Przyjdź do nas i zdobądź nowe kwalifikacje!

Szkolenie skierowane jest do:

do osób odpowiedzialnych w firmach za sprzedaż/nabywanie usług/towarów, w tym m.in. za zawieranie umów, przygotowywanie zapytań ofertowych oraz ofert, negocjowanie ceny, wynagrodzeń i innych warunków umów handlowych.

Program szkolenia:

1. Podstawowe zasady zawierania umowy w obrocie gospodarczym.
2. Forma umowy.
3. Akt notarialny.
4. Co jeszcze u naotariusza?
5. Zaliczka.
6. Zadatek.
7. Właściwa reprezentacja stron umowy, ważność podpisów.
8. Skutki podpisania nieważnej umowy.
9. Przykłady poprawnych klauzul umownych.
10. Zawarcie umowy przez przyjęcie oferty - m.in.:
- konstruowanie zapytania ofertowego,
- związanie ofertą elektroniczną,
- odwołanie oferty,
- opóźnienie odpowiedzi o przyjęciu oferty,
- przyjęcie oferty z zastrzeżeniem,
- dorozumiane przyjęcie ofert, milczące przyjęcie oferty,
- chwila zawarcia umowy w wyniku przyjęcia oferty.
11. Gwarancja a rękojmia.
12. Przesłanki odpowiedzialności.
13. Uprawnienia kupującego z tytułu gwarancji.
14. Umowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych.
15. Naprawienie szkody.
16. Procedura reklamacyjna.
17. Sposoby składania reklamacji.
18. Treść zgłoszenia reklamacyjnego.
19. Czas rozpatrywania reklamacji.
20. Postępowanie w razie nie uznania reklamacji.
21. Interaktywne case study dla uczestników szkolenia.
22. Terminy przedawnienia roszczeń.

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Kowalczuk – trener praktyk. Prowadzi szkolenia warsztatowe z zakresu przedsiębiorczości, prawa, PR i etykiety biznesowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu i doradztwie dla małych i średnich przedsiębiorstw, z zakresu strategii, prawa, marketingu i PR.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1100 netto + 23% VAT

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, lunch, przerwy kawowe

Dostępne zniżki:

 • 10% przy zgłoszeniu dwóch uczestników

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.tbg.biz.pl

Wydarzenie: Prawne aspekty umów w obrocie gospodarczym (21 czerwca 2012 r.)