Szkolenie

PRAWNE ASPEKTY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób praktyczny prawnych aspektów windykacji należności, ze szczególnym uwzględnieniem środków zaradczych jakie mogą podejmować wierzyciele na etapie zarówno przedsądowym jak i sądowym
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie kierowane jest do pracowników działów windykacji należności oraz firm windykacyjnych.

Program szkolenia

NAJWAŻNIEJSZE KIERUNKI ZMIAN PROCEDURY CYWILNEJ MAJĄCE WPŁYW NA PROWADZENIE WINDYKACJI
- Zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniach cywilnych, interpretacja w oparciu o orzecznictwo sądowe.
- Przedawnienie roszczeń w sprawach cywilnych.
- Ogólne założenia dotyczące mediacji w sprawach cywilnych. Korzyści płynące ze skierowania sprawy do mediacji w sprawach cywilnych.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DŁUŻŃIKA ZA JEGO ZOBOWIĄZANIA
- Przepisy regulujące odpowiedzialność dłużnika,
- Przesłanki dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika.
ZASADY PRZYGOTOWYWANIA WŁAŚCIWIE SFORMUŁOWANYCH WEZWAŃ PRZEDSĄDOWYCH
ZASADY SKUTECZNEGO DORĘCZENIA PISM ADRESOWANYCH DO DŁUŻNIKA
KURATOR DLA NIEZNANEGO Z MIEJSCA POBYTU
PRAWNE DZIAŁANIA WIERZYCIELA WYMUSZAJĄCE NA DŁUŻNIKU SPŁATĘ DŁUGU POPRZEZ:
- Powiadomienie sądu o podstawach do wpisu z urzędu, do rejestru dłużników niewypłacalnych,
- Złożenie wniosku o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.
PRZESŁANKI ŻĄDANIA WYJAWIENIA MAJĄTKU NALEŻĄCEGO DO DŁUŻNIKA
RYGORY FORMALNE WNIOSKU O ZABEZPIECZENIE POWÓDZTWA, KIEROWANEGO PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI.
PRAWO WIERZYCIELA DO ŻĄDANIA OD KOMORNIKA INFORMACJI O STANIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.

W przypadku zainteresowania mogą zostać poruszone także poniższe zagadnienia:
REGUŁY POSTĘPOWANIA ZMIERZAJĄCE DO WYELIMINOWANIA BŁĘDÓW FORMALNO - PRAWNYCH PRZY SPORZĄDZANIU UMOWY. REPREZENTACJA STRON PRZY ZAWIERANIU UMÓW – PRAKTYCZNE PROBLEMY (CASUS STUDY):
- reprezentacja przez zarząd,
- reprezentacja przez prokurentów (prokura oddzielna, prokura łączna, prokura łączna niewłaściwa, prokura oddziałowa).
ZASADY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ OD CZŁONKÓW ZARZĄDU W RAZIE BEZSKUTECZNEJ EGZEKUCJI WOBEC SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
- Uwagi praktyczne dotyczące trybu i formy zawierania umów cywilnych.
- Zasady zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
- Reguły dotyczące wprowadzania zmian do umowy (case study).
PRAWNE DZIAŁANIA WIERZYCIELA WYMUSZAJĄCE NA DŁUŻNIKU SPŁATĘ DŁUGU:
- wniosek o ogłoszenie upadłości,
- postępowanie w sprawie orzeczenia zakazu sprawowania funkcji członka zarządu oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
- wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Czas trwania

3 dni, 18 h

Prelegenci

Cytat
doświadczony trener, cieszący się dużym uznaniem wśród uczestników

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 marca 2016
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 11 - 13 lutego 2015
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 17 - 19 września 2014
hotel 4*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
pln netto
1880 PLN
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!