Szkolenie

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

O szkoleniu

Zwiększanie efektywności procesu szkoleniowego wymaga stałego doskonalenia, uzupełnienia wiedzy i korzystania z najlepszych rozwiązań.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami przepisów prawnych w tym obszarze, a także usprawnienie działalności szkoleniowej w organizacji. Celem zajęć jest również pokazanie dobrych praktyk dotyczących procedur szkoleniowych oraz omówienie wzorów i przykładów dokumentów – umów, regulaminów, ankiet i raportów. Ważną częścią szkolenia jest wskazanie w jaki sposób organizacja może sprawdzić „jak pracują pieniądze” wydawane na budowanie kapitału ludzkiego w organizacji. Dzięki omówieniu tematyki ewaluacji i audytu jest możliwe zidentyfikowanie obszarów dobrze funkcjonujących, a także wytypowanie obszarów do usprawnienia – tak, aby mogły powstać plan i polityka szkoleń oparte na racjonalnych przesłankach.
Kto powinien wziąć udział?

Kierownicy i pracownicy działów kadr, działów personalnych, działów (zespołów) odpowiadających za szkolenia i rozwój pracowników. Menedżerowie nadzorujący w ramach swojej funkcji (personalnej lub innej) obszar szkoleń i rozwoju.

Program szkolenia

Formalno-prawne podstawy szkolenia zatrudnionych

 • Podnoszenie kwalifikacji – definicja według przepisów kodeksu pracy.
 • Równe traktowanie – również w odniesieniu do szkoleń.
 • Zastosowanie art. 103 k.p. – skutki dla pracodawców i dla pracowników.
 • Obowiązki pracownika związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na innych zasadach i bez zgody pracodawcy.
 • Podział i podstawy przyznawania indywidualnych świadczeń.
 • Urlop szkoleniowy – za co, w jakim wymiarze, kiedy i dla kogo.
 • Studia podyplomowe i inne studia.
 • Pozostałe świadczenia dla pracowników.

Problematyka umów pracodawca-pracownik

 • Aktualne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wiedzy ogólnej pracowników.
 • Znaczenie umów szkoleniowych.
 • Pojęcie skierowania, a szkolenie z inicjatywy pracodawcy.
 • Wzory/przykłady umów pracodawca-pracownik (inicjatywa/zgoda pracodawcy).

Szkolenia zdalne

 • Prawne podstawy szkoleń zdalnych.
 • Specyfika podnoszenia kwalifikacji na odległość.
 • Dobre szkolenie zdalne – czym się charakteryzuje.
 • Budowa systemu szkoleń zdalnych – poszczególne kroki.
 • Wyzwania związane ze zdalnym szkoleniem pracowników.
 • Problemy techniczne.

Kwestie finansowe i podatkowe związane ze szkoleniami

 • Finansowanie szkoleń – zakres finansowania szkoleń pracowników, standardy.
 • Finansowanie części procesu szkoleniowego.
 • Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji.
 • Skreślenie z listy studentów, a zobowiązanie pracownika do zwrotu kosztów szkolenia.
 • Granice roszczenia pracodawcy o zwrot kosztów szkolenia.

Obowiązek szkoleniowy i czas szkolenia

 • Rodzaje szkoleń a czas pracy.
 • Polecenie pracodawcy uczestnictwa w szkoleniu.
 • „Obowiązek” szkoleniowy – możliwości ze strony pracodawcy.
 • Szkolenia w dni wolne od pracy.
 • Dojazd pracownika na szkolenia.

Normy wewnętrzne – podstawy systemu szkoleń

 • Szkolenia w systemie wewnętrznych aktów prawnych organizacji.
 • Regulacje wewnętrzne dotyczące szkoleń i podnoszenia kwalifikacji.
 • Tworzenie, doskonalenie procedury szkoleniowej – 5 kroków
 • Regulaminy, procedury, zarządzenia dotyczące szkoleń… – wzory/przykłady dokumentów wraz z załącznikami.

Szkolenia obligatoryjne, niezbędne, dodatkowe – możliwości pracodawcy

 • Jakie szkolenia są obligatoryjne?
 • Szkolenia niezbędne w procesie pracy.
 • Szkolenia dodatkowe (fakultatywne).
 • Szkolenia tzw. “motywacyjne” – dobre i złe praktyki.

Planowanie i budżetowanie szkoleń

 • Szczegółowa procedura przygotowania planu szkoleń w zakładzie pracy.
 • Zasady planowania szkoleń – 3 podejścia w firmach.
 • Tworzenie rocznego planu szkoleń dla całej firmy – szkolenia kluczowe i inne szkolenia.
 • Tworzenie rocznego planu szkoleń dla poszczególnych działów.
 • Zasady konstruowania budżetu szkoleń, wykaz kosztów.
 • Przykład planu szkoleń w organizacji.

Szkolenia wewnętrzne w systemie podnoszenia kwalifikacji pracowników

 • Racjonalizacja podejścia do szkoleń w organizacji – szkolenia w sytuacji kryzysowej.
 • System szkoleń wewnętrznych – zasady tworzenia systemu i dokumentacja.
 • Kaskadowanie wiedzy i umiejętności.
 • Przykłady w zakresie szkoleń wewnętrznych – rozwiązania systemowe wraz z dokumentami.

Ewaluacja szkoleń – zasady i dokumentacja procesu

 • Ewaluacja szkoleń jako formalna podstawa decyzji kadrowych i organizacyjnych.
 • Poziomy w ocenie szkoleń.
 • Ocena wiedzy, postaw, umiejętności i ocena efektów szkolenia.
 • Ankiety, rozmowy, testy i inne narzędzia w praktyce firm.
 • Przykłady ankiet do oceny szkoleń.
 • Ocena skuteczności szkoleń w skali całej organizacji.
 • Ewaluacja szkoleń w praktyce – rekomendacje dla uczestników.
 • Przykład rocznego raportu podsumowującego obszar szkoleń w organizacji.

Audyt jakości i efektywności systemu szkoleń w organizacji. Elementy oceny w audycie i zasady jego prowadzenia

 • Cele i metodologia audytu systemu szkoleń.
 • Jakość działań związanych z oceną efektywności polityki szkoleniowej.
 • Kultura organizacyjna i czynniki wspierające podnoszenie efektywności polityki szkoleń.
 • Strategia/polityka szkoleń – ocena i weryfikacja.
 • Raport podsumowujący audyt – co powinien zawierać (przykład).

Podsumowanie zajęć

Czas trwania

szkolenie online: 2 dni, 9:00-14:00
szkolenie stacjonarne: pierwszy dzień 10:00–16:00, drugi dzień 9:00–15:30

Prelegenci

Cytat

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Online 20-21 styczeń 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 24-25 styczeń 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 21-22 marzec 2022
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 19-20 maj 2022
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 9-10 czerwiec 2022
brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 9-10 grudzień 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Online 22-23 listopad 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 22-23 listopad 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Szkolenie online
cena promocyjna przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
1212,50 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • cena ze zniżką 3% od ceny regularnej przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
cena promocyjna przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
1542,30 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • cena ze zniżką 3% od ceny regularnej przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

wymagany komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!