Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawne-podstawy-windykacji-39521-id640

Informacje o szkoleniu

 • Prawne podstawy windykacji


  ID szkolenia: 39521
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Inne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Archibald
  Bagno 2
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.45-17.00
 • Organizator szkolenia:

  Hensen Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

TEMAT: Prawne podstawy windykacji

TERMIN: 29.05.2012
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska) mapa
CENA: 449 zł + VAT *
* dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT

Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15%

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

TEMAT: Prawne podstawy windykacji

TERMIN: 29.05.2012
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska) mapa
CENA: 449 zł + VAT *
* dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT

Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15%


Prelegent
specjalista w dziedzinie windykacji, wieloletni praktyk, doświadczony szkoleniowiec


Rozpoczęcie godz 10:45

1. Podstawowe pojęcia prawne w postępowaniu windykacyjnym. Podział postępowania windykacyjnego
2. Źródła wiarygodności kontrahenta. Ocena poziomu ekonomicznej opłacalności. Dokumentacja windykacyjna
3. Zabezpieczenia wierzytelności:
* Zabezpieczenia rzeczowe:
* Hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, poddanie się egzekucji, kaucja
* Zabezpieczenia osobowe:
* Poręczenie; weksel in blanco; poręczenie wekslowe; gwarancja bankowa; cesja wierzytelności; przystąpienie do długu.
4. Postępowanie – mediacyjne, pojednawcze
5. Postępowanie uproszczone, nakazowe, upominawcze, postępowania gospodarcze,
6. Postępowanie egzekucyjne – sporządzenie i złożenie wniosku, umorzenie i zawieszenie postępowania, ograniczenia postępowania, powództwa przeciwegzekucyjne
7. Postępowanie postegzekucyjne. Środki ochrony wierzyciela: actio pauliana, wyjawienie majątku dłużnika.

Zakończenie około godz. 17:00
(w trakcie 15 minutowe przerwy kawowe i około godzinna przerwa obiadowa)Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Więcej: http://www.hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=191&cntnt01returnid=46

Informacje o prelegentach:

.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 449 z

Cena zawiera:

.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Wydarzenie: Prawne podstawy windykacji