Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl/szkolenie/prawno-srodowiskowe-obowiazki-przedsiebiorcow-z-uwzglednieniem-najnowszych-przepisow-69331

Informacje o szkoleniu

 • Prawno-środowiskowe obowiązki przedsiębiorców z uwzględnieniem najnowszych przepisów


  ID szkolenia: 69331
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe
  ścisłe centrum
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 22.08.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie i ugruntowanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu obowiązków przedsiębiorców wynikających z uwarunkowań prawno-środowiskowych ze szczególnym omówieniem nowych wymagań wynikających z nowelizacji przepisów prawa ochrony środowiska. Uczestnicy zapoznają się także z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych celem właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich podmiotów, których dotyczą regulacje związane z ochroną środowiska. Szczególnie zapraszamy na szkolenie pracowników wydziałów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w jednostkach sektora publicznego, pracowników zakładów produkcyjnych, pracowników przedsiębiorstw usługowych, pracowników laboratoriów badawczych i kontrolnych, pracowników instytucji publicznych odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

Program szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne i wprowadzające
■Zakres przedmiotowy szkolenia – dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia
■Zmiany w przepisach, trudności interpretacyjne

2. Prawne podstawy regulacje prawa ochrony środowiska
■Istotne regulacje prawne dot. ochrony środowiska dla przedsiębiorców (krajowe, na poziomie unijnym oraz międzynarodowym)
■Zmiany w przepisach zwłaszcza te które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., trudności interpretacyjne
■Omówienie źródeł prawa ochrony środowiska (ustawy i rozporządzenia; Przepisy europejskie ujęte w rozporządzeniach i dyrektywach; orzecznictwo, praktyka organów administracji publicznej i doktryna prawa ochrony środowiska)
■relacje między poszczególnymi źródłami prawa ochrony środowiska

3. Zakres podmiotowy prawa ochrony środowiska – uczestnicy
■Organy ochrony środowiska - kompetencje i właściwość
■Podmioty korzystające ze środowiska i inni uczestnicy

4. Zasady i reguły korzystania ze środowiska i postępowania z odpadami
■Wymagania prawno-środowiskowe – podstawowe pojęcia
■rodzaje zgłoszeń i pozwoleń: zezwolenia i pozwolenia związane z korzystaniem ze środowiska / pozwolenie zintegrowane
■odstąpienia od wymogów prawno-środowiskowych przedsiębiorców

5. Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i postępowania z odpadami
■Obowiązki dowodowe – podstawowe pojęcia, ciężar dowodowy
■Raport środowiskowy, raporty początkowy – końcowy, raporty bezpieczeństwa i inne wybrane dowody w postępowaniach środowiskowych
■Obowiązki pomiarowo-obliczeniowe: obowiązek stosowania metodyk referencyjnych (oboczności), wykonywania pomiarów przez akredytowane laboratoria, pomiary emisyjne, monitoring, analiza porealizacyjna, przeglądy ekologiczne i inne
■Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze

6. Kontrole i sankcje związane z ochroną środowiska
■Egzekucja obowiązków prawno-środowiskowych- decyzje sankcyjne
■Rodzaje kontroli, właściwość organów, prawa i obowiązki kontrolujących (np. WIOŚ) i kontrolowanych
■Sankcje i następstwa związane z niedotrzymaniem obowiązków prawno-środowiskowych

7. Panel dyskusyjny. Uwaga: Podczas szkolenia będą udzielane odpowiedzi na zadawane pytania.

Informacje o prelegentach:

Ekspert z zakresu ochrony środowiska i procedur ocen oddziaływania na środowiska. Prawnik specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej urzędów i jednostek naukowo-badawczych oraz podmiotów gospodarczych (zwłaszcza branży energetycznej – m.in. spółki celowej GK PGE). W latach 2013-2017 sekretarz Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Łodzi. Stypendysta międzynarodowych projektów łączących naukę z praktyką gospodarczą. Uczestnik European Network of Environmental Authorities – grupy roboczej ds. pozwoleń zintegrowanych ENEA – MA. Rozprawa doktorska pod patronatem prof. dr hab. Marka Górskiego. Autor monografii i artykułów z zakresu: prawa, procesu inwestycyjno-budowlanego, ochrony środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko. Kurs zawodowy analityka finansowego oraz magisterskie studia inżynieryjne z zakresu ochrony środowiska.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 699,00 - +

Cena zawiera:

przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie przesłane faxem, mailem lub przez internet, płatność na podstawie proformy lub faktury VAT

Wydarzenie: Prawno-środowiskowe obowiązki przedsiębiorców z uwzględnieniem najnowszych przepisów