Szkolenie

Prawo akcyzowe - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. Aktualne regulacje i planowane zmiany. Zmiany w 2015.

O szkoleniu

Głównym celem szkolenia jest omówienie zagadnień akcyzowych w oparciu o znowelizowane przepisy, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, omówienie praktycznego zastosowania regulacji prawnych, odpowiedzi na pytania uczestników.

W ramach szkolenia zostaną omówione zmiany w podatku akcyzowym wprowadzone od 1 stycznia 2015 roku:
• wprowadzenie Wiążących Informacji Akcyzowych, sposób ich uzyskania, obowiązywanie, właściwy organ, stosowanie opłaty z tytułu przeprowadzonych badań,
• możliwość zastąpienia oświadczenia odbiorcy o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych do celów opałowych,
• zmiany stawek podatku akcyzowego w 2015 roku,
• zmiany w stosowaniu zabezpieczeń podatku akcyzowego i opłaty paliwowej,
• możliwość uzyskania elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo,
• zmiany w zakresie zwrotu zapłaconej akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy lub eksportu samochodu osobowego,
• oznaczanie znakami akcyzy wina produkowanego przez rolników z winogron z własnych upraw.
Omówimy także zmiany planowane na 2015 rok.

Zajęcia prowadzone są w interaktywnej formie, w kameralnej grupie, zasadą jest możliwość zadawania pytań przez cały czas trwania szkolenia. Wykładowca omawia i analizuje przykłady i sytuacje problemowe z praktyki zawodowej uczestników a także przedstawia możliwości rozwiązań do zastosowania w praktyce.
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby, które zawodowo zajmują się problematyką podatku akcyzowego i w związku z licznymi zmianami w przepisach akcyzowych są zainteresowane aktualizacją posiadanej wiedzy.

Program szkolenia

1. Ogólne zasady stosowania podatku akcyzowego w myśl dyrektyw UE (horyzontalnej i strukturalnych).
2. Podatek akcyzowy w innych państwach członkowskich.
3. Zakres przedmiotowy regulacji dotyczących obrotu wyrobami akcyzowymi:
o wyroby akcyzowe i towary objęte podatkiem akcyzowym,
o czynności podlegające opodatkowaniu,
o towary objęte obowiązkiem banderolowania.
4. Wydawanie Wiążących Informacji Akcyzowych. Stosowanie WIT w zakresie podatku akcyzowego.
5. Instytucje prawne na gruncie przepisów akcyzowych:
o system zawieszenia akcyzy,
o zarejestrowany odbiorca,
o zarejestrowany wysyłający,
o nabywca końcowy,
o podmiot zużywający,
o podmiot pośredniczący,
o finalny nabywca węglowy.
6. Rejestracja podatników podatku akcyzowego i innych podmiotów do tego zobowiązanych.
7. Sposób obliczania podatku akcyzowego:
o podstawa opodatkowania,
o stawki akcyzowe.
8. Zwolnienia akcyzowe (obligatoryjne i fakultatywne). Warunki zastosowania zwolnień celnych.
9. Zabezpieczenia akcyzowe - formy i rodzaje zabezpieczeń. Sytuacje, kiedy podmiot może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego.
10. Stosowanie deklaracji podatkowych i innych dokumentów związanych z podatkiem akcyzowym. Dokument dostawy – jego zastosowanie i sposób sporządzenia.
11. Rozszerzenie regulacji dotyczącej działalności podmiotów w zakresie produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym.
12. Normy dopuszczalnych ubytków. Ich określenie i rozlicznie. Dokonywanie obrachunków.
13. Nabywanie znaków akcyzy (wstępne zapotrzebowanie, koszty nieodebranych znaków akcyzy).
14. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym samochodów osobowych.
15. Import wyrobów akcyzowych.
16. Pytania, omawianie przykładów, konsultacje.

Czas trwania

17.04.2015, piątek, godz. 10.00 - 16.00

Prelegenci

Cytat
Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 kwietnia 2015
Golden Floor

02-017 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
pln netto
590 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Weź udział
Cena 2
pln netto
725 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Weź udział

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego: http://jgt.pl/szkolenia/akcyza_1502acc

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!