Prawo autorskie dla tworzących grafiki komputerowe

O szkoleniu

Szkolenie kierowane do osób zajmujących się tworzeniem grafiki komputerowej na zamówienie, a także twórców internetowych samodzielnie przygotowujących content graficzny na swoje profile społecznościowe. Przedstawia podstawy prawa autorskiego oraz prawa do wizerunku niezbędne do legalnego działania w mediach społecznościowych i na stronach internetowych.

Szkolenie prezentuje najważniejsze informacje prawne, jakie powinna posiadać każda osoba próbująca swoich sił w grafice komputerowej. Omówiony zostanie proces twórczy z perspektywy prawa autorskiego, począwszy od poszukiwania pomysłów, inspirowania się cudzą twórczością aż po wykorzystywanie i przerabianie cudzych utworów w swoich pracach – i obronę przez osobami kopiującymi gotowe prace.
Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zawierać umowy z klientami i co powinno się w nich znaleźć, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy – zarówno finansowe, jak i twórcze. Poznają problemy, jakie mogą wynikać z wykorzystywania narzędzi do grafiki komputerowej, aplikacji do tworzenia projektów wizualnych, bibliotek, banków zdjęć i serwisów stockowych. Otrzymają przydatne wskazówki, w jaki sposób czytać licencje i regulaminy takich narzędzi oraz na co zwracać przy tym szczególną uwagę.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierowane do osób zajmujących się tworzeniem grafiki komputerowej na zamówienie – grafików, osób wykonujących rysunki cyfrowe, visual content creatorów oraz osób świadczących wirtualne wsparcie z zakresu tworzenia grafik, infografik i ilustracji do social mediów. Również dla twórców internetowych, którzy zainteresowani są tworzeniem contentu graficznego zgodnie z prawem.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawa autorskiego
  • konsekwencje naruszania praw autorskich
  • rodzaje praw autorskich
  • prawo autorskie a twórczość cyfrowa i nowe technologie
 2. Wykorzystywanie cudzej twórczości w swoich pracach
  • najważniejsze zasady korzystania z cudzej twórczości
  • rodzaje licencji
  • postanowienia licencyjne serwisów stockowych
  • grafiki z wyszukiwarki obrazów
  • tworzenie moodboardów i vision boardów a prawo autorskie
  • przydatne wyjątki prawnoautorskie
 3. Proces twórczy – co wolno, a jakie działania są niezgodne z prawem (plagiaty, kradzież pomysłu, inspiracje, fan-arty, utwory zależne, twórczość paralelna, utwory niechronione)
 4. Ochrona wizerunku
  • podstawowe informacje
  • fotografia a rysunek
  • kiedy nie trzeba uzyskiwać zgody na publikację
  • na co warto zwrócić uwagę w umowach z osobami, których wizerunek planujemy wykorzystywać
 5. Korzystanie z narzędzi do tworzenia grafiki – omówienie warunków licencyjnych aplikacji do tworzenia grafiki na przykładzie regulaminu programu Canva
 6. Umowy z klientami:
  • przekazanie praw autorskich a licencja
  • pola eksploatacji
  • zabezpieczanie własnych interesów
  • forma zawarcia umowy
  • ważne postanowienia umowne, o których warto pamiętać
 7. Jak walczyć z naruszeniami własnych praw autorskich

Czas trwania

09:00–14:00

Prelegenci

Karina Kunc-Urbańczyk

Doktor nauk prawnych, specjalistka z zakresu ochrony programów komputerowych i prawa nowych technologii. Autorka publikacji naukowych i prelegentka konferencji naukowych z zakresu postępowania cywilnego oraz prawa autorskiego i nowych technologii.
Hobbystycznie edukuje na temat przestrzegania prawa w mediach społecznościowych, działając pod marką PrawoWita. Na swoich profilach społecznościowych podpowiada, jak legalnie tworzyć i promować się w Internecie.
Absolwentka Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, od 10 lat zawodowo związana z wymiarem sprawiedliwości. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnoautorskiej, sporządza opinie prawne oraz przeprowadza audyty i konsultacje dla przedsiębiorców w zespole „Prawo Małego Biznesu”.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!