Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-autorskie-w-dzialalnosci-projektowej-74585-id72

Informacje o szkoleniu

 • Prawo autorskie w działalności projektowej


  ID szkolenia: 74585
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura Prawo
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  - komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  - przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
  - używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
  - głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
  - NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
  - Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
  - na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00 – 16:00
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
  Międzyborska 50
  04-041 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest systemowe przedstawienia problematyki prawa autorskiego w działalności projektowej, biorąc pod uwagę przede wszystkim kontekst ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa budowlanego. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi uwarunkowaniami praw autorskich w działalności projektowej, w szczególności w kontekście zawieranych umów o prace projektowe (ich postanowień w tym zakresie), z uwzględnieniem orzecznictwa oraz głównych ryzyk, związanych z naruszaniem cudzych praw autorskich (odpowiedzialności prawnej z tego tytułu).

Szkolenie skierowane jest do:

 branży projektowej w budownictwie, czyli architektów i inżynierów budownictwa oraz projektantów.

Program szkolenia:

 • Aspekty przedmiotowe ochrony autorskiej:
  • Projekt a utwór,
  • Dokumentacja projektowa – egzemplarze projektu,
  • status obiektu w prawie autorskim,
  • prawo autorskie a Prawo budowlane,
  • prawo autorskie a Kodeks cywilny.
 • Prawa autorskie:
  • prawa osobiste (zmiany, nadzory),
  • prawa majątkowe (pola eksploatacji),
  • prawa zależne (przeróbki, opracowania).
 • Ograniczenia praw majątkowych:
  • dozwolony użytek projektów (wyłączenie w zakresie użytku osobistego, użytek dotyczący odbudowy i remontu),
  • wygasanie praw majątkowych).
 • Aspekty podmiotowe ochrony:
  • projektant jako twórca,
  • współautorstwo projektu,
  • projektant jako pracownik,
  • dziedziczenie praw majątkowych,
  • projektant jako podwykonawca.
 • Postanowienia umowne dotyczące praw do projektów:
  • postanowienia dotyczące praw osobistych,
  • wariant umowy przenoszącej prawa do projektu,
  • wariant licencyjny – rodzaje licencji,
  • znaczenie i zakres domniemań ustawowych (domniemanie z art. 61 ustawy),
  • postanowienia dotyczące praw zależnych,
  • aspekty czasowe –data nabycia praw.
 • Inne wybrane zagadnienia, dotyczące umów na twórcze prace projektowe:
  • termin realizacji (opóźnienia),
  • przyjęcie utworu (projektu) – wadliwe („usterkowe”) wykonanie,
  • odstąpienie od umowy (istota i ograniczenia ustawowe),
  • szczególne uwarunkowania dotyczące wynagrodzeń (zasada odpłatności, ograniczenie ustawowe dotyczące zwrotu „zaliczki”),
  • uwarunkowania związane z formą i trybem zawarcia umowy (forma pisemna, forma dokumentowa, konkursy, przetargi – specyfika zamówień publicznych).
 • Odpowiedzialność na naruszenie praw do projektu:
  • wady prawne projektu,
  • roszczenia z tytułu naruszenia praw osobistych,
  • roszczenia z tytułu naruszenia praw majątkowych (odszkodowania),
  • przedawniane się roszczeń.
 • Zmiany ustawowe dotyczące kosztów uzyskania przychodów projektantów (nowelizacja ustawy PIT).
 • Podsumowanie (dyskusja, pytania uzupełniające).

Informacje o prelegentach:

Rafał Golat

Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 890 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 18 września
 • 990 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 19 września

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy kawowe (szkolenie stacjonarne)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Prawo autorskie w działalności projektowej