Prawo autorskie w działalności projektowej

O szkoleniu

Celem szkolenia jest systemowe przedstawienia problematyki prawa autorskiego w działalności projektowej, biorąc pod uwagę przede wszystkim kontekst ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa budowlanego. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi uwarunkowaniami praw autorskich w działalności projektowej, w szczególności w kontekście zawieranych umów o prace projektowe (ich postanowień w tym zakresie), z uwzględnieniem orzecznictwa oraz głównych ryzyk, związanych z naruszaniem cudzych praw autorskich (odpowiedzialności prawnej z tego tytułu).
Kto powinien wziąć udział?

Wydarzenie skierowane jest do branży projektowej w budownictwie, czyli architektów i inżynierów budownictwa oraz projektantów.

Program szkolenia

 • Aspekty przedmiotowe ochrony autorskiej:
  • Projekt a utwór,
  • Dokumentacja projektowa – egzemplarze projektu,
  • status obiektu w prawie autorskim,
  • prawo autorskie a Prawo budowlane,
  • prawo autorskie a Kodeks cywilny.
 • Prawa autorskie:
  • prawa osobiste (zmiany, nadzory),
  • prawa majątkowe (pola eksploatacji),
  • prawa zależne (przeróbki, opracowania).
 • Ograniczenia praw majątkowych:
  • dozwolony użytek projektów (wyłączenie w zakresie użytku osobistego, użytek dotyczący odbudowy i remontu),
  • wygasanie praw majątkowych).
 • Aspekty podmiotowe ochrony:
  • projektant jako twórca,
  • współautorstwo projektu,
  • projektant jako pracownik,
  • dziedziczenie praw majątkowych,
  • projektant jako podwykonawca.
 • Postanowienia umowne dotyczące praw do projektów:
  • postanowienia dotyczące praw osobistych,
  • wariant umowy przenoszącej prawa do projektu,
  • wariant licencyjny – rodzaje licencji,
  • znaczenie i zakres domniemań ustawowych (domniemanie z art. 61 ustawy),
  • postanowienia dotyczące praw zależnych,
  • aspekty czasowe –data nabycia praw.
 • Inne wybrane zagadnienia, dotyczące umów na twórcze prace projektowe:
  • termin realizacji (opóźnienia),
  • przyjęcie utworu (projektu) – wadliwe („usterkowe”) wykonanie,
  • odstąpienie od umowy (istota i ograniczenia ustawowe),
  • szczególne uwarunkowania dotyczące wynagrodzeń (zasada odpłatności, ograniczenie ustawowe dotyczące zwrotu „zaliczki”),
  • uwarunkowania związane z formą i trybem zawarcia umowy (forma pisemna, forma dokumentowa, konkursy, przetargi – specyfika zamówień publicznych).
 • Odpowiedzialność na naruszenie praw do projektu:
  • wady prawne projektu,
  • roszczenia z tytułu naruszenia praw osobistych,
  • roszczenia z tytułu naruszenia praw majątkowych (odszkodowania),
  • przedawniane się roszczeń.
 • Zmiany ustawowe dotyczące kosztów uzyskania przychodów projektantów (nowelizacja ustawy PIT).
 • Podsumowanie (dyskusja, pytania uzupełniające).

Czas trwania

09:00 – 16:00

Prelegenci

Rafał Golat

Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 10 marzec 2021

Rejestracja

Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 26 lutego
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena
za osobę - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 27 lutego
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!