Szkolenie

Prawo budowlane 2021. Istotne zmiany, najnowsze trendy orzecznicze, cyfryzacja procesu budowlanego.

O szkoleniu

Na szkoleniu: duża nowelizacja, której przepisy weszły w życie 19.09.2020, krocząca nowelizacja w 2021 r. i elektroniczny obieg dokumentów, obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle i urządzenia budowlane, roboty budowlane: budowa, przebudowa, montaż, remont i rozbiórka obiektu budowlanego i zmiana sposobu użytkowania, kiedy nie trzeba mieć pozwolenia na budowę, dysponowanie nieruchomością, eletroniczna procedura składania dokumentacji, pozwolenie na użytkowanie.

19 września 2020 r. weszła w życie duża nowelizacja Prawa budowlanego istotnie zmieniająca dotychczasowe przepisy regulujące proces budowlany. Od stycznia 2021 systematycznie wprowadzane są również w życie przepisy regulujące cyfryzację postępowań administracyjnych przed organami architektoniczno-budowlanym i nadzoru budowlanego, które w pełni wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Zmiany przepisów mają na celu uproszczenie obowiązujących regulacji i cyfryzację administracyjnego procesu budowlanego, a w konsekwencji uproszczenie realizacji inwestycji.

Znowelizowane przepisy dotyczą m.in. takich kwestii jak:
- procedura uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
- nowe wymogi w zakresie projektu budowlanego,
- nowy katalog robót realizowanych bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia,
- zmienione zasady odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę,
- nowe procedury dotyczące przystępowania do użytkowania i samowoli budowlanych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia:

 • usystematyzowanie wiedzy poprzez podsumowanie zmian w Prawie budowlanym,
 • zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami Prawa budowlanego oraz wprowadzaną cyfryzacją administracyjnego procesu budowlanego,
 • pomoc we zdrożeniu znowelizowanych przepisów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy uporządkują wiedzę na temat Prawa budowlanego, z naciskiem na nowelizacje z 2020-2021 oraz ich wpływu na przebieg procesu inwestycyjnego.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do pracowników wszystkich firm, których dotyczą zmiany w prawie budowlanym, do pracowników przedsiębiorstw biorących udział w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak również inwestora, do projektantów i architektów, a także do pracowników organów administracyjnych.

Program szkolenia

 1. Zarys najnowszych nowelizacji prawa budowlanego.
 2. Nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu i inne kluczowe pojęcia w prawie budowlanym - ich znaczenie dla praktyki.
 3. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (kiedy wystarczy zgłoszenie robót budowlanych, a kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę – właściwe procedury po zmianach prawa budowlanego).
 4. Zmiany w zakresie projektu budowlanego i jego weryfikacji przez właściwy organ. Nowy projekt techniczny. Odstępstwa od przepisów technicznych za zgodą organu.
 5. Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i obowiązek uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę z uwzględnieniem nowych regulacji.
 6. Obowiązki uczestników procesu budowlanego po zmianach prawa budowlanego. Dokumentacja budowy, w tym dziennik budowy.
 7. Wstrzymanie / wznowienie budowy, wygaśnięcie pozwolenia na budowę. Możliwość i tryb przeniesienia pozwolenia na budowę. Zwiększenie stabilności pozwolenia na budowę.
 8. Oddawanie obiektów do użytkowania po zmianach prawa budowlanego (kiedy wystarczy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, a kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie; częściowe i warunkowe pozwolenie na użytkowanie – właściwe procedury).
 9. Zwiększenie stabilności pozwolenia na użytkowanie. Nowa procedura tzw. „żółtej kartki”.
 10. Samowola budowlana i możliwość jej legalizacji. Nowa uproszczona procedura legalizacyjna.
 11. Przepisy przejściowe. Praktyka organów administracji budowlanej i nadzoru budowlanego w stosowaniu znowelizowanych przepisów prawa budowlanego.
 12. Cyfryzacja administracyjnego procesu budowlanego w praktyce.
 13. Pytania i panel dyskusyjny.

Czas trwania

10.00 - 16.00

Prelegenci

Cytat

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej transakcji nieruchomościowych, inwestycyjnego procesu budowlanego i bieżącej obsłudze działalności gospodarczej.

Wspiera klientów przy wyborze nieruchomości pod planowane inwestycje, przeprowadzaniu analizy prawnej wybranej nieruchomości, negocjowaniu, zawieraniu i realizacji umów najmu, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości. Sporządza, opiniuje i negocjuje w imieniu klientów umowy z zakresu realizacji inwestycji (umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe, umowy o zastępstwo inwestycyjne i pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy dostawy). Wspiera Klientów przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji oraz reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach sądowych i pozasądowych.

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji, w tym dwóch książek, o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Gdzie i kiedy

Online 13 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 13 grudnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 września 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 7 września 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
690 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!