PRAWO BUDOWLANE DLA INWESTORÓW W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYMOGÓW Rabat -150 PLN przy zgłoszeniu do 30.08.2013!

O szkoleniu

Cele szkolenia:
- aktualizacja oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów,dotyczących prawa budowlanego
- przedstawienie najnowszych zmian legislacyjnych w zakresie prawa budowlanego
- przedstawienie i omówienie aktualnego orzecznictwa
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

WPROWADZENIE /normy prawne dotyczące procesu inwestycyjnego/

OPRACOWANIE ALTERNATYWNYCH KONCEPCJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE, ŚRODOWISKOWE, KONSERWATORSKE ITP. DOTYCZĄCE DZIAŁKI/TERENU PRZEZNACZONEGO POD ZAMIERZONĄ INWESTYCJĘ:

§ wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
§ decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki-terenu
§ decyzje środowiskowe
§ inne decyzje, warunki i zgody

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZASADY JEJ PROWADZENIA.
ZASADY OPRACOWANIA I OBOWIĄZKOWYCH UZGODNIEŃ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OSZACOWANIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO – kosztorys inwestorski

WARUNKI ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

PRAWOMOCNOSC DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ (roboty budowlane)

OBIEKTY I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ – stosowne procedury administracyjne w takich przypadkach

WARUNKI I CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ROZPOCZĘCIE BUDOWY – robót budowlanych:

§ umowa o roboty budowlane (wzór odpowiedniego wykonawcy-przetargi)
§ dziennik budowy
§ ustanowienie kierownika budowy-robót
§ reguły i formalności związane z przekazaniem placu budowy
§ obowiązkowe zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego
§ prace budowlane decycujące (zgodnie z obowiązującym prawem) o rozpoczęciu budowy

REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO – ZASADY WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:
§ wytyczne geodezyjne obiektu w terenie z opracowaniem stosownej dokumentacji
§ prowadzenie dziennika umowy
§ harmonogram budowy i koordynacja realizacji robót
§ odbiory robót zanikających (zakrytych), częściowe, branżowe, próby, sprawdzenia, badania laboratoryjne i inne
§ obowiązkowa i wymagana dokumentacja powykonawcza budowy
§ inwestorski (komisyjny) dbiór końcowy budowy (zadania inwestycyjnego)
§ protokół odbioru końcowego
WARUNKI PRZEKAZANIA W UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
§ obowiązkowe zgłoszenie zamiaru użytkowania obiektu właściwym organom (PSP, SANEPID – nadzór budowlany)
§ obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego (jej zakres i przebieg)
§ istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego (zasady postępowania w takich przypadkach)
§ warunki uzyskania decyzji nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie
ROZLICZENIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO /BUDOWY

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Członek Rady Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB , pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wykładowca Politechniki i doświadczony prelegent z zakresu przepisów techniczno-budowlanych oraz utrzymania bezpieczeństwa budynków. Rzeczoznawca branżowy i praktyk z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej. Redaktor i autor publikacji z zakresu przepisów w budownictwie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 850
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!