Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-budowlane-i-zarzadzenie-mieniem-przedsiebiorstwa-w-tym-najem-lokali-wybrane-zagadnienia-71988-id59

Informacje o szkoleniu

 • Prawo budowlane i zarządzenie mieniem przedsiębiorstwa w tym najem lokali – wybrane zagadnienia


  ID szkolenia: 71988
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Budownictwo, architektura Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Czarny Potok w Zakopanem
  Kazimierza Przerwy-Tetmajera 20
  34-500 Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  20 maja 2020 roku
  Przyjazd i zakwaterowanie gości,
  19:00 - kolacja.

  21 maja 2020 roku
  08:00 - śniadanie,
  10:00 – 14:00 - zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
  14:00 – 15:00 - obiad w hotelowej restauracji,
  15:00 - 17:00 - zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
  19:00 - kolacja.

  22 maja 2020 roku
  08:00 - śniadanie,
  09:00 - 14:00 - zajęcia, w trakcie przerwa kawowa,
  14:00 - wydanie certyfikatów oraz zakończenie szkolenia,
  14:00 - 15:00- obiad w hotelowej restauracji.
 • Organizator szkolenia:

  Anvix S.p. z o.o.
  Grunwaldzka 18
  31-524 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Anvix S.p. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach firm zajmujących się zarządzaniem mieniem przedsiębiorstwa w tym najmem lokali oraz budynków. Szkolenie pozwoli na poszerzenie umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami poszerzone o elementy prawa budowlanego i planowania przestrzennego oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich osób zainteresowanych tematyką prawa budowlanego i najmu lokali.

Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia dotyczące zawierania umów najmu.

2. Konstrukcja umowy najmu.
- Strony umowy, pełnomocnicy, sposoby reprezentacji, forma zawarcia umowy najmu, załączniki jako integralna część umowy najmu.
- Czas trwania umowy najmu.
- Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu, cesja praw z umowy najmu.
- Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu.
- Przekazanie przedmiotu najmu.
- Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, gwarancje bankowe.

3. Najem okazjonalny.
- Podmioty uprawnione do zawarcia umowy najmu okazjonalnego.
- Czas trwania umowy, czynsz najmu, kaucja i inne zabezpieczenia w umowie najmu okazjonalnego.
- Obligatoryjne załączniki do umowy najmu. Oświadczenia właściciela nieruchomości, oświadczenia najemcy.
- Eksmisja Najemcy.

4. Najem instytucjonalny.
- Podstawowe pojęcia.
- Czas trwania umów najmu.
- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez najemcę - konieczny element umowy najmu.
- Możliwości zmiany wysokości czynszu i wypowiedzenia umowy najmu.
- Pozbawienie najemcy prawa do lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego.
- Tryb wykonywania eksmisji.

5. Najem w praktyce.
- Wzory umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- Powództwa o opróżnienie lokalu,
- Windykacja należności czynszowych, pozwy o zapłatę.
- Podstawowe pojęcia z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane związane z zarządzaniem nieruchomościami i odpowiedzialnością osób sprawujących zarząd nieruchomością.

6. Etapy realizacji inwestycji budowlanych (uczestnicy procesu, wymagana dokumentacja).

7. Oddanie obiektu do użytkowania. Zgłoszenie obiektu do użytkowania. Najbardziej wyczekiwany przez inwestora etap realizacji inwestycji. Konieczność dopełnieniu formalności w celu umożliwienia legalnego użytkowania obiektu.

8. Samowola budowlana i możliwości jej zalegalizowania.

9. Zasady odpowiedzialności prawnej związane z przepisami prawa budowlanego i cywilnego za wykonywane czynności zarządu i nadzór nad powierzonym mieniem przedsiębiorstwa.

10. Zmiany w prawnie budowlany – nowelizacja przepisów, najnowsze stanowiska i interpretację.

Informacje o prelegentach:

RADOSŁAW PAWEŁEK -
Radca Prawny, Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od początku kariery zawodowej współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z siedzibą w Katowicach, w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności przedsiębiorstw przesyłowych, Prawa energetycznego oraz służebności przesyłu. Od 2013 r. prowadzi indywidulaną kancelarię prawną, w ramach której zajmuje się zagadnieniami prawa gospodarczego, cywilnego, zamówień publicznych oraz prawa budowlanego. Jest również zaangażowany w liczne projekty dotyczące wszelkich aspektów rynku nieruchomości, poczynając od fazy nabywania nieruchomości. Posiada doświadczenie zarówno w negocjacji porozumień i umów, jak również w prowadzeniu procesu sądowego.

W pracy trenerskiej skupia się na przekazaniu uczestnikom praktycznych aspektów danego zagadnienia, które można będzie wykorzystać w codziennej działalności.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 PLN + 23% VAT za 1 os.
 • 1990 PLN + 23% VAT za 1 os. z noclegiem w pokoju 2 osobowym
 • 2300 PLN + 23% VAT za 1 os. z noclegiem w pokoju 1 osobowym

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały pomocnicze, imienny certyfikat, obiad.

Dla instytucji budżetowych i pozostałych firm, które do karty zgłoszenia dołączą oświadczenie że szkolenie jest finansowane w ponad 70% z środków publicznych oraz szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników wystawiamy faktury VAT ze stawką zwolniony. W tym wypadku cena netto = cenie brutto.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wydarzenie: Prawo budowlane i zarządzenie mieniem przedsiębiorstwa w tym najem lokali – wybrane zagadnienia