Szkolenie

Prawo budowlane: PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ZAWARCIE UMOWY

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego szczegółowo i w praktyczny sposób omówione zostaną kwestie związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na roboty budowlane, a także zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę, która pozwoli im w sprawny i efektywny sposób realizować tego typu działania.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

1. Specyfika zamówienia na roboty budowlane w całości.
2. Wybór projektanta budowlanego.
3. Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia publicznego.
4. Projekt budowlany a projekt wykonawczy.
5. Problem używania nazw własnych w dokumentacji projektowej w świetle art. 29 i 30 ustawy PZP.
6. Przedmiary robót do dokumentacji projektowej i do kosztorysu inwestorskiego.
7. Kosztorys inwestorski.
8. Specyfika zamówienia „zaprojektuj i zbuduj” i program funkcjonalnoużytkowy.
9. Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych.
10. Zawarcie umowy o roboty budowlane zgodnie z regulacjami ustawy PZP i ustawy Kodeks Cywilny.
11. Rodzaje wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane.
12. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zobowiązania finansowe względem podwykonawców.
13. Roboty zamienne i dodatkowe.
14. Gwarancja zapłaty w umowach o roboty budowlane.
15. Zamawianie usługi nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego oraz podstawowe obowiązki związane z pełnieniem tych funkcji.
16. Odbiory robót budowlanych, wymogi techniczne i formalnoprawne.

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
dr inż. Jerzy Dylewski – znany i doświadczony wykładowca, rzeczoznawca budowlany z listy GINB w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiadający uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia do prac przy obiektach zabytkowych nadane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jest rzeczoznawcą PZiTB i TNOiK, głównym specjalistą ds. Zamówień Publicznych w Sądzie Najwyższym, a także autorem wielu publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego.

Gdzie i kiedy

Warszawa 13 - 14 maja 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Uwaga! W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje dwudniowe szkolenie w Centrum Szkoleń APEXnet w Warszawie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!