Szkolenie

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2-dniowych warsztatach praktycznych w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego krok po kroku z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej   wiedzy z zakresu prawa budowlanego, zdobycia praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej oraz   nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego.

 

Korzyści dla uczestników

- zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, ich zadaniami i rolą oraz możliwymi do wystąpienia ryzykami,
- utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy,
- poznanie trudnych zagadnień zarządzania oraz procedur stosowanych w kontraktach realizowanych według wzorców FIDIC w zrozumiałym i przystępnym przekazie,
- dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.

Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

 

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Program szkolenia

Prawo Budowlane i ustawy powiązane - systematyzacja norm prawnych

1.Źródła informacji o nieruchomości

 • Skąd czerpać wiedzę o nieruchomościach?
 • Kiedy można powiedzieć, że działka ma status działki budowlanej?
 • Jakie elementy księgi wieczystej będą kluczowe w trakcie procesu budowlanego?
 • Audyt nieruchomości warsztat z identyfikacji podstawowych problemów budowlanych

2.Planowanie przestrzenne w procesie budowlanym

 • Jakie znaczenie prawne ma studium przestrzenne?
 • Plan miejscowy jako podstawowy akt planistyczny.
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego przeznaczenie i procedura uzyskiwania.
 • Dla jakich inwestycji dokumenty planistyczne są niewymagane?

3.Kluczowe pojęcia w Prawie Budowlanym

 • Obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle.
 • Czy dziura w ziemi jest obiektem budowlanym?
 • Co to są urządzenia budowlane?
 • Roboty budowlane: budowa, przebudowa, montaż, remont i rozbiórka obiektu budowlanego.
 • Kiedy roboty kwalifikujemy jako remont a kiedy jako bieżącą konserwacje?
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

4.Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych

 • Pozwolenie na budowę.
 • Jak prawidłowo zidentyfikować obszar oddziaływania obiektu budowlanego.
 • Ograniczanie katalogu stron postępowania ws. pozwolenia na budowę.
 • Które inwestycje musimy poprzedzić uzyskaniem Decyzji Środowiskowej?
 • Kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
 • Wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia, uzgodnienia i opinie.
 • Odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych szansa na inwestycje niekonwencjonalne.
 • Zakres sprawdzenia dokumentacji przez organ.

5.Wznoszenie obiektów na podstawie uproszczonych procedur

Katalog obiektów na zgłoszenie.

 • Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.
 • Formy rozstrzygnięcia i terminy ustawowe .
 • Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację obiektu?

6.Przebieg procesu budowlanego

 • Rozpoczęcie robót budowlanych.
 • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
 • Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych.
 • Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:
 1. Inwestor,
 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego,
 3. Projektant,
 4. Kierownik budowy (robót).
 • Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć skutki).
 • Elementy umów z uczestnikami procesu budowlanego regulowane przez Prawo Budowlane.
 • Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

7.Dokumentacja odbiorowa i powykonawcza

 • Obmiar (inwentaryzacja) powykonawczy.
 • Inspektor Sanitarny i Strażak na odbiorach.
 • Dokumenty gwarancyjne / eksploatacyjne.

8.Oddanie obiektu do użytkowania

 • Zgłoszenie obiektu do użytkowania.
 • Dla których inwestycji wymagane jest pozwolenie na użytkowanie?
 • Zakres obowiązkowej kontroli.
 • Kto i kiedy może wzruszyć pozwolenie na użytkowanie?
 • Przystąpienie do użytkowania przed oddaniem obiektu sankcje.

9.Samowola budowlana i jej konsekwencje

 • Procedura postępowania ws. samowoli budowlanej.
 • Z jakiej wysokości opłatą legalizacyjną musi liczyć się właściciel?
 • Jakie sankcje są przewidziane za wzniesienie samowoli?

10.Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

 • Dokumentacja niezbędna do dokonania zmiany sposobu użytkowania.
 • Zmiana sposobu użytkowania połączona z pozwoleniem na budowę.
 • Skutki braku zgłoszenia dokonania zmiany sposobu użytkowania.

11.Konserwator zabytków a inwestycja budowlana

 • Formy ochrony zabytków w odniesieniu do terenu / obiektów.
 • Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego.
 • Uprawnienia konserwatora zabytków.

12. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.
 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

Trener IIST - Specjalista ds. prawa budowlanego.

Gdzie i kiedy

Warszawa 10-11 luty 2022
-

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 10-11 luty 2022

Gdzie i kiedy

Kraków 10-11 marzec 2022
-

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 10-11 marzec 2022

Gdzie i kiedy

Poznań 7-8 kwiecień 2022
-

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Online 7-8 kwiecień 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 12-13 maj 2022
-

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 12-13 maj 2022

Gdzie i kiedy

Wrocław 20-21 styczeń 2022
-

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Online 20-21 styczeń 2022

Gdzie i kiedy

Online 30-31 grudzień 2021

Gdzie i kiedy

Wrocław 20-21 grudzień 2021
-

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Online 13-14 grudzień 2021

Zapisz się

Szkolenia stacjonarne
zł netto
1250 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenia on-line
zł netto
1150 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST prosimy o wypełnienie formularza rejestracji dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać wszelkie niezbędne informacje organizacyjne, w tym dotyczące płatności.

-

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!