Szkolenie

Prawo Budowlane w 2020 roku – poważne zmiany przepisów

O szkoleniu

Zmiany w prawie budowlanym, uchwalone przez Sejm 13 lutego 2020 roku, są bardzo istotne, a w niektórych zakresach nawet rewolucyjne. Nic dziwnego, że budzą obawy szczególnie w przypadku rozpoczętych inwestycji.

Co się zmieni w najbliższym czasie?
Jak przygotować się do planowanych zmian?
Jak poradzić sobie w gąszczu przepisów, orzeczeń i interpretacji i uniknąć pułapek, realizując inwestycję budowlaną?
Jak zmiany wpłyną na proces budowlany, a w szczególności na rozpoczęte inwestycje?

O zmianach i ich konsekwencjach dla przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego opowie nasz Ekspert Mariola Berdysz, która na co dzień doradza zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzić, jak zmiany przepisów wpłyną na realizację Państwa inwestycji.
Kto powinien wziąć udział?
 • Kierowników i specjalistów działów inwestycji
 • Pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany
 • Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów
 • zarządców nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się inwestycjami

Program szkolenia

Zmiany w Prawie budowlanym

 • wprowadzone 13 lutego, 22 lutego, 18 kwietnia, 30 kwietnia 4 maja, 15 sierpnia, 29 sierpnia i 1 września 20 września, 23 września, 25 października, 23 listopada 2019 r. 1 stycznia, 31 stycznia 2020 r. 1 stycznia, 18 kwietnia, 24 czerwca 2020 r.
 • obowiązujące w okresie pandemii
 • oczekujące na wejście w życie 31 lipca i 19 września 2020 r.

Przepisy przejściowe, możliwości wyboru

 • sprawy wszczęte przed wejściem zmiany
 • sprawy wszczęte po wejściu zmiany
 • zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”

Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego – okresy przejściowe

Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne

Zmienione definicje:

 • tymczasowy obiekt budowlany
 • liniowy obiekt budowlany
 • przenośne maszty antenowe

Definicje problemowe:

 • obiekt budowlany
 • budynki, budowle, wiaty, altany, obiekty małej architektury

Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany
Projektowane zmiany warunków technicznych dla budynków wynikające z obowiązku implementowania przepisów UE

Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów

 • zmiany wprowadzone w 2019 r. i 2020 r.
 • zmiany od 19 września 2020 r.

Lista robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia

 • zmiany wprowadzone w 2019 r. i w 2020 r.
 • zmiany od 19 września 2020 r.

Pozwolenie na budowę – uchwalone zmiany

 • odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19 września 2020 r.
 • zawartość wniosku – wzory wady i zalety
 • zmiany w procedurach pozwolenia na budowę – zmiany wprowadzone w 2019 r. i 2020 r. oraz zmiany od 19 września 2020 r.

Zgłoszenie robót

 • wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
 • milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu
 • sprzeciw
 • nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
 • zmiany w procedurach zgłoszeń

Pozwolenie na budowę – zmiany

 • odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19 września 2020 r.
 • zawartość wniosku – wzory wady i zalety
 • zmiany w procedurach pozwolenia na budowę

Nowy projekt budowlany – nowe zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie

 • części składowe projektu budowlanego
 • zakres projektu budowlanego
 • zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej
 • projekt techniczny jako część projektu budowlanego – zmiany
 • zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę

Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego

 • nowe obowiązki i uprawnienia
 • obowiązki związane ze stosowaniem wyrobów z obszaru regulowanego w tym wyrobów budowlanych

Istotne odstąpienie

 • regulacje obowiązujące po zmianach
 • zmiany od 19 września 2020 r.

Oddanie obiektu do użytkowania

 • wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy
 • wymagalność pozwolenia na użytkowanie
 • dokumenty niezbędne w postępowaniu – nowe regulacje
 • zakres obowiązkowej kontroli – zmiany
 • zmiany od 19 września 2020 r.

Samowola budowlana

 • obowiązujące procedury legalizacyjne – możliwość umorzenia opłaty legalizacyjne w całości lub w części
 • legalizacja na wniosek – zmiany w procedurach od 19 września 2020 r.
 • legalizacja 20 letnich samowoli – uproszczone procedury od 19 września 2020 r.
 • postępowanie legalizacyjne na wniosek w trybie art. 103 ust 2 na podstawie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego – problemy stosowania art. 71 i uchwalone zmiany przepisów i zmiany od 19 września 2020 r.

Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne i zmiany w liniach orzeczniczych

Prelegenci

Cytat

Mariola Berdysz
Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, architekt, uprawniony urbanista.

Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego. Od 2007 pełni funkcję prezesa Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego. 

Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Doradza – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej a także współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob, oraz redaktorem (do 2009r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer.

Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Wykłada na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.

Gdzie i kiedy

Online 27 listopada 2020

Gdzie i kiedy

Online 23 października 2020

Weź udział

Cena 1
zł za 1 osobę brutto
490 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!