Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-budowlane-w-2020-roku-powazne-zmiany-przepisow-71992-id5854

Informacje o szkoleniu

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

JAK ZMIANY W PRAWIE WPŁYNĄ NA PROCES BUDOWLANY? NOWELIZACJA PRZEPISÓW, NOWE ROZWIĄZANIA, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE.

Czas na kolejne zmiany w Prawie budowlanym!
Zmiany w prawie budowlanym, uchwalone przez Sejm 13 lutego 2020 roku, są bardzo istotne, a w niektórych zakresach nawet rewolucyjne. Nic dziwnego, że budzą obawy szczególnie w przypadku rozpoczętych inwestycji.

Co się zmieni w najbliższym czasie?
Jak przygotować się do planowanych zmian?
Jak poradzić sobie w gąszczu przepisów, orzeczeń i interpretacji i uniknąć pułapek, realizując inwestycję budowlaną?
Jak zmiany wpłyną na proces budowlany, a w szczególności na rozpoczęte inwestycje?

Szkolenie skierowane jest do:

SZKOLENIE PRAWO BUDOWLANE W 2020 ROKU
- Kierowników i specjalistów działów inwestycji
- Pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany
- Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów
zarządców nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się inwestycjami

Program szkolenia:

Zmiany w Prawie budowlanym
- wprowadzone 13 lutego, 22 lutego, 18 kwietnia, 30 kwietnia 4 maja, 15 sierpnia, 29 sierpnia i 1 wrzenia 20 września, 23 września, 25 października, 23 listopada 2019 r. 1 stycznia i 31 stycznia 2020 r.
- uchwalone przez Sejm 13 lutego 2020 r.
Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne

Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Projektowane zmiany warunków technicznych dla budynków

Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
- Zmiany wprowadzone w 2019 r.
- Zmiany uchwalone 13 lutego 2020 r.

Lista robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia
- Zmiany wprowadzone w 2019 r.
- Zmiany uchwalone 13 lutego 2020 r.

Pozwolenie na budowę – uchwalone zmiany
- odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – uchwalone zmiany
- zawartość wniosku – wzory wady i zalety
- zmiany w procedurach pozwolenia na budowę – zmiany wprowadzone i uchwalone zmiany

Zgłoszenie robót
- milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu
- sprzeciw
- nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
- zmiany w procedurach zgłoszeń

Projekt budowlany
- części składowe projektu budowlanego
- zakres projektu budowlanego
- zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej
- projekt techniczny jako część projektu budowlanego – uchwalone zmiany
- zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę

Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego
- obowiązki i uprawnienia
- obowiązki związane ze stosowaniem wyrobów z obszaru regulowanego w tym wyrobów budowlanych

Zmiany w przepisach dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Istotne odstąpienie
- regulacje obowiązujące po zmianach
- uchwalone zmiany

Oddanie obiektu do użytkowania
- wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy
- wymagalność pozwolenia na użytkowanie
- dokumenty niezbędne w postępowaniu
- zakres obowiązkowej kontroli – zmiany
- uchwalone zmiany

Samowola budowlana
- obowiązujące procedury legalizacyjne -możliwość umorzenia opłaty legalizacyjne w całości lub w części
- legalizacja na wniosek – uchwalone zmiany
- legalizacja 20 letnich samowoli – uproszczone procedury uchwalone przez Sejm
Zmiana sposobu użytkowania – problemy stosowania art. 71 i uchwalone zmiany przepisów.

Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne i zmiany w liniach orzeczniczych

Informacje o prelegentach:

O zmianach i ich konsekwencjach dla przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego opowie nasz Ekspert Mariola Berdysz, która na co dzień doradza zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Mariola Berdysz
Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, architekt, uprawniony urbanista.

Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego. Od 2007 pełni funkcję prezesa Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego.

Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Doradza – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej a także współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob, oraz redaktorem (do 2009r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer.

Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control.Wykłada na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 690 zł brutto za 1 os.

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


Wydarzenie: Prawo Budowlane w 2020 roku – poważne zmiany przepisów