PRAWO BUDOWLANE W PRAKTYCE

O szkoleniu

Cele szkolenia:
Szkolenie ma na celu ułatwienie inwestorom prowadzenia inwestycji, a osobom zatrudnionym w organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego podejmowania trafnych decyzji, poprzez:
• omówienie problematyki prawa budowlanego na podstawie wybranych przykładów z praktyki.
• zaprezentowanie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz poglądów doktryny celem przedstawienia prawidłowej wykładni poszczególnych przepisów ustawy,
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do:
• urzędników zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej,
• profesjonalnych pełnomocników (radców prawnych, adwokatów),
• osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
• architektów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników robót,
• inwestorów, planujących budowę obiektu budowlanego lub będących w trakcie inwestycji,
• osób zainteresowanych.

Program szkolenia

1. Zakres stosowania ustawy. Wyłączenia
2. Słownik podstawowych pojęć
3. Prawo do zabudowy
4. Ogólne wytyczne budowy i użytkowania obiektu budowlanego
5. Budowa obiektów liniowych
6. Zapewnienie zagospodarowania terenu
7. Przepisy techniczno-budowlane. Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
8. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
9. Uczestnicy procesu budowlanego – ich prawa i obowiązki
10. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
11. Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę:
• Krąg stron postępowania
• Wyłączenia
• Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
• Projekt budowlany
• Czynności organu poprzedzające wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
• Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
• Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę
• Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot
12. Zgłoszenia. Procedura. Sprzeciw organu
13. Rozbiórka obiektu budowlanego
14. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
15. Samowola budowlana. Procedura legalizacji. Nakaz rozbiórki
16. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
17. Utrzymanie obiektów budowlanych
18. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
19. Katastrofa budowlana
20. Przepisy karne
21. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Czas trwania

8 godzin

Prelegenci

Praktyk, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, radca prawny, inspektor w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta. Prowadzi szkolenia między innymi z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa budowlanego oraz prawnych aspektów ochrony środowiska. Jest stałym współpracownikiem Masters CSB, jako trener jest wysoko oceniana przez Uczestników naszych szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Victoria ***

Lublin

Narutowicza 58/60

woj. lubelskie

hotel Victoria ***

20-016 Lublin

Narutowicza 58/60

woj. lubelskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
360
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o udziale w szkoleniu • lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej. Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji.
* Potwierdzenie i fakturę wysyłamy zgłoszonym uczestnikom na 7 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!