Szkolenie

Prawo budowlane w praktyce na tle zmian ustawy w latach 2010–2016. Kompendium obowiązujących przepisów

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli Uczestnikom na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:
-Aktualnego stanu prawnego i nowelizacji ustawy wprowadzonych w latach 2010 – 2016
-Podstawowych definicji Prawa budowlanego w kontekście regulacji tzw. ustaw środowiskowych, kodeksu cywilnego oraz ustaw planistycznych
-Umów o roboty budowlane
-Dochodzenia roszczeń z zakresu prawa budowlanego
-Procesu budowlanego
-Organów administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego
-Postępowania administracyjnego w procesie budowlanym.

Uwaga!
Szkolenie będzie miało charakter praktyczny z uwzględnieniem ćwiczeń obejmujących prawidłowe stosowanie prawa budowlanego w praktyce.

Korzyści dla uczestników:

- utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy,
- poznanie trudnych zagadnień w zrozumiałym i przystępnym przekazie,
- dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, których praca zawodowa wymaga znajomości przepisów obejmujących prawo budowlane.

Program szkolenia

(1) Aktualny stan prawny i nowelizacje ustawy wprowadzone w latach 2010 – 2016, nowelizacje z:
(a) 1 stycznia, 25 lutego i 30 kwietnia 2015 roku, 9 marca 2015 roku, 11 września 2015 r.;
(b) przepisy intertemporalne oraz problemy wynikające ze zmian brzmienia ustawy;

(2) Zakres zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane:
(a) Prawa i obowiązki inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta oraz kierownika budowy lub kierownika robót;
(b) Zgłoszenie a pozwolenie na budowę (budowa, przebudowa, remonty obiektów);
(c) Skrócenie czasu trwania procedur administracyjnych;
(d) Wady projektu budowlanego i ich wpływ na ważność decyzji o pozwoleniu na budowę;
(e) Prawidłowe zabezpieczenie terenu inwestycji a odpowiedzialności odszkodowawcza i karna.

(3) Procedura Zgłoszenia:
(a) Katalog obiektów i czynności objętych procedurą zgłoszenia;
(b) Postępowanie i wymogi w sprawach obiektów na zgłoszenie;
(c) Obiekty podlegające zgłoszeniu w kontekście dokumentacji planistycznej oraz doprowadzenia mediów (gaz, ciepło, energia elektryczna);

(4) Podstawowe definicje Prawa budowlanego w kontekście regulacji tzw. ustaw środowiskowych, kodeksu cywilnego oraz ustaw planistycznych, w tym pojęcie:
(a) Strony;
(b) Urządzenia;
(c) Budowli.

(5) Analiza instytucji prawa budowlanego:
(a) Postępowania w przedmiocie samowoli;
(b) Określenie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia;
(c) Postępowania dotyczące zabytków oraz obszarów wpisanych do rejestru zabytków;
(d) Omówienie aktualnego orzecznictwa;
(e) Pojęcie miejsca publicznego;
(f) Rozpoczęcie robót budowlanych;
(g) Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

(6) Umowa o roboty budowlane:
(a) Jak napisać umowę? Kluczowe postanowienia na tle orzecznictwa;
(b) Odpowiedzialność stron umowy;
(c) Sposób ustalania wynagrodzenia;
(d) Kosztorysy;
(e) Odstąpienie od umowy.

(7) Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa budowlanego:
(a) Przedawnienie roszczeń;
(b) Potrącenie i powództwa wzajemne w sprawach z zakresu prawa budowlanego;
(c) Sąd powszechny, czy sąd arbitrażowy?

(8) Proces budowlany:
(a) Dywersyfikacja procesu budowlanego z uwagi na przeznaczenie inwestycji;
(b) Najczęstsze problemy praktyczne;
(c) Proces budowlany a akty prawa miejscowego.

(9) Organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego:
(a) Starosta;
(b) Wojewoda;
(c) Inspektor Nadzoru Budowlanego;
(d) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

(10)Postępowania administracyjne w procesie budowlanym:
(a) Decyzja o pozwoleniu na budowę;
(b) Prawomocność a ostateczność decyzji administracyjnej;
(c) Postępowania odwoławcze w procesie budowlanym;
(d) Postępowania extraordynaryjne;
(e) Najczęstsze przyczyny uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę.

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:
1250 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1590 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Czas trwania

szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Prelegenci

Cytat
adw. Magdalena Mitas
Specjalizacja trenerska:
Adwokat, Partner. Kieruje Praktyką Prawa Energetycznego i Ochrony Środowiska kancelarii Kochański Zieba Rapala i Partnerzy Sp.j. Doradza we wszystkich kwestiach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem inwestycji z dziedziny energii konwencjonalnej i odnawialnej, w tym między innymi: farm wiatrowych, biogazu, elektrowni wodnych, elektrowni węglowych, koksowni oraz wydobycia gazu ziemnego.
Przeprowadza audyty due diligence inwestycji obejmujące m. in. zabezpieczenia praw do gruntu. Negocjuje warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, umowy o sprzedaży energii. Specjalizuje się w prawie budowlanym, ochrony środowiska oraz administracyjnym, doradzając w związanych z nimi postępowaniach przed organami administracji i sądami.
Reprezentuje duże spółki energetyczne w postępowaniach przed Regionalnymi Operatorami Sieci Elektroenergetycznej oraz Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w sprawach dotyczących między innymi zezwoleń na prowadzenie działalności dla przedsiębiorstw energetycznych oraz kwestii dotyczących sprzedaży energii. Pomaga klientom w zakresie postępowań administracyjnych związanych z procesem realizacji inwestycji energetycznych.
Doradza także w zakresie polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji w sprawach dotyczących praktyk zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Magdalena Mitas działa w Grupie ds. Czystych Technologii Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej BPCC. Jest także ekspertem Business Centre Club ds. energii i środowiska.
W 2014 roku otrzymała wyróżnienie w dziedzinie prawa energetyki i infrastruktury od międzynarodowego wydawnictwa IFLR1000 w rankingu prawniczym Energy & Infrastructure Review CEE. Laureatka konkursu Dziennika Gazeta Prawna i Wydawnictwa LexisNexis „Rising Stars 2014″.
Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie, The International Bar Association (IBA).
Edukacja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Magister Prawa, 2007), Middlesex University w Londynie (Moduł Prawa Handlowego, 2006), stypendystka Programu Wymiany Międzynarodowej Izby Adwokackiej w Paryżu, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego.

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 - 18 listopada 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 - 7 października 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 - 15 lipca 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 29 czerwca 2016
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1250 PLN
Cena zawiera:
  • -cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!