Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-celne-dla-logistykow-i-spedytorow-74777-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Prawo celne dla logistyków i spedytorów


  ID szkolenia: 74777
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Bankowość, ubezpieczenia, finanse Handel, FMCG
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  WIRTUALNA SALA ATL
  Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
  Wymagany jest komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00
  Szkolenie online: 10:00- 16:00
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady prawa celnego w zakresie wykonywania czynności przez logistyków i spedytorów w obrocie towarowym z krajami trzecimi na terenie Unii Europejskiej.

Szkolenie skierowane jest do:

 • logistyków
 • spedytorów

Program szkolenia:

1. PRZEPISY OGÓLNE – PODSTAWOWE DEFINICJE.

 • Podstawowe informacje na temat regulacji prawnych stosowanych w obrocie towarowym w ramach UE i w kontakcie z krajami trzecimi.

2. ELEMENTY KALKULACYJNE SŁUŻĄCE DO NALICZANIA NALEŻNOŚCI CELNYCH PRZYWOZOWYCH I NALEŻNOŚCI CELNYCH WYWOZOWYCH ORAZ INNYCH ŚRODKÓW PRZEWIDZIANYCH W WYMIANIE TOWAROWEJ:

 • Taryfa celna, inne środki taryfowe, kody klasyfikacji towarów na dokumentach przewozowych.
  a) Wspólna Taryfa Celna - ważny element do kalkulacji. Nowa Wspólna Taryfa Celna.
  b) Stosowanie kodów CN i TARIC przy klasyfikacji towarów. Zmiany w Systemie CN i TARIC.
  c) Wiążąca Informacja Taryfowa WIT.
 • Reguły pochodzenia towarów:
  a) sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia,
  b) świadectwa niepreferencyjne – uniwersalne,
  c) stosowanie świadectwa przewozowego w regułach preferencyjnych:
  -EUR.1, EUR-MED i deklaracji na fakturze,
  - Generalny System Preferencji – świadectwa Form A – System zarejestrowanych eksporterów (REX) – rozwój etapowy systemu dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu.
  d) umowy o strefach wolnego handlu (w tym WE-Turcja). Perspektywy nowych umów o strefach wolnego handlu z EU.
  e) najnowsze umowy o wolnym handlu: UE – Japonia, UE – Singapur
  f) status celny towaru – nowe regulacje.
  g) zmiany w deklaracjach dostawców – stosowanie INF-4.
 • Potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów:
  a) rola dokumentu T2L,
  b) stosowanie świadectw A.TR.
 • Wartość celna towarów:
  a) wartość celna transakcyjna,
  b) faktury, koszty dodatkowe, rabaty.

3. WPROWADZENIE TOWARÓW NA OBSZAR CELNY WSPÓLNOTY PRZEDSTAWIENIE TOWARÓW ORGANOM CELNYM:

 • System ICS – (System Kontroli Importu),
 • Zasady nadawania podmiotom numerów EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych),
 • Składanie przywozowych deklaracji skróconych,
 • Przedstawienie towarów,
 • Miejsca zatwierdzone do celów przedstawienia i czasowego składowania towarów.
 • tranzyt zewnętrzny (System NCTS dokumenty T-1),
 • tranzyt wewnętrzny (procedura T-2, karnet TIR),
 • odprawa czasowa – dokument ATA.

4. NADANIE TOWAROM PRZEZNACZENIA CELNEGO:

 • Formy zgłoszeń celnych:
  a) procedura zwykła,
  b) procedury uproszczone w wywozie i przywozie,
 • Zwolnienie towaru,
 • Dopuszczenie do swobodnego obrotu,,

5. PEŁNE WDROŻENIE SYSTEMU AUTOMATYCZNY SYSTEM IMPORTU (AIS).

 • Definitywne wygaszenie Systemu CELINA.
 • Nowe zasady obiegu e-dokumentów.
 • Przebieg komunikacji na linii Podmiot – Organ Celny
  - wszystkich rodzajów zgłoszeń celnych (ZCP).
 • Nowe rodzaje e-komunikatów.
 • Procedura awaryjna.

6. PROCEDURA WYWOZU:

 • System AES (System Kontroli Eksportu),
 • Obieg e – komunikatów:
  a) w urzędach celnych wywozu (wewnętrznych),
  b) w urzędach celnych wyprowadzenia (granicznych),
  c) zamknięcie operacji w celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT,
  d) procedury awaryjne,
 • Towary powracające – dokument INF-3.,

7. TRANSAKCJE WEWNĄTRZUNIJNE W KONTEKŚCIE SPRAW CELNYCH:

 • Unijna deklaracja statystyczna INTRASTAT w wywozie i przywozie – rola przewoźnika w prawidłowym zamknięciu procedury do rozliczenia VAT ze stawką 0%.

8. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU INTRASTAT w 2019 r.:

 • Zmiany w Instrukcji wypełniania zgłoszeń INTRASTAT.
 • Zgłoszenia tyko w formie elektronicznej w pliku XML.
 • Uregulowania prawne systemu INTRASTAT.
 • Wartość fakturowa i statystyczna.
 • Reklamacje, naprawy, uszlachetnienia.
 • Leasing finansowy i operacyjny.
 • Praktyczne rady i przykłady różnych transakcji.

9. BREXIT.

 • Wystąpienie Wielkiej Brytanii ze wspólnego rynku, przywrócenie ceł i innych zapór w handlu z UE, koniec swobodnego przepływu osób i przywrócenie kontroli granicznych i wiz dla niektórych obywateli UE – ostateczna data od 1 lutego 2020 r. godz. 00.00.
 • Jaka będzie współpraca Wielkiej Brytanii z Unią Europejską?
 • Co czeka polskie podmioty w obrocie handlowym od dnia rzeczywistego Brexitu
 • Jakie będą stawki celne w UK na towary przywożone z UE-27?

10. Odpowiedzi na pytania.

Informacje o prelegentach:

Prowadzący: długoletni stały współpracownik ATL, pracownik Pionu Celnego Ministerstwa Finansów (wcześniej główny specjalista w GUC). Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce. Szkolenia prowadzi od początku lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie przeszkolił kilka tysięcy osób. Z racji zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, aktywnie uczestniczy we wdrażaniu dyrektyw UE i opracowywaniu zmian w Prawie Celnym, przez co wiedza, jaką przekazuje jest jak najbardziej aktualna. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za kompetencje, profesjonalizm, elastyczność, umiejętności dydaktycznego przekazu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 790 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 890 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
 • 590 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
 • 690 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały
szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy
kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Prawo celne dla logistyków i spedytorów