Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl/szkolenie/prawo-celne-zasady-obrotu-towarowego-w-ramach-wspolnoty-i-z-panstwami-trzecimi-52087-id71

Informacje o szkoleniu

 • PRAWO CELNE. ZASADY OBROTU TOWAROWEGO W RAMACH WSPÓLNOTY I Z PAŃSTWAMI TRZECIMI


  ID szkolenia: 52087
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Czarny Potok ***
  Tetmajera 20
  34-500 Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  21 godzin
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Promocja cenowa! (*)

• 5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1843,00 zł netto + VAT)
• 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1805,00 zł netto + VAT)
* Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 9.11.2013 r.

Cele szkolenia:
zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym, obowiązkami podatkowymi i procedurami związanymi z udokumentowaniem obrotu towarowego z zagranicą oraz ze zmianami w przepisach celnych
zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów i problemów, z którymi stykają się firmy oraz ze sposobami ich rozwiązywania
wyjaśnienie wątpliwości związanych z interpretacją i stosowaniem najnowszych przepisów związanych z obrotem towarowym z zagranicą
omówienie zakresu odpowiedzialności przewoźnika za szkody powstałe w transporcie wynikające z uregulowań prawnych i zawartych umów.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane wszystkie najnowsze zmiany w przepisach celnych i podatkowych, dotyczących obrotu towarowego jak również projekty proponowanych nowelizacji.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do menedżerów i specjalistów działów importu i eksportu, dyrektorów handlowych, specjalistów ds. celnych, transportu - spedytorów i przewoźników oraz wszystkich zainteresowanych poniższą tematyką.

Program szkolenia:

I. PROCEDURY I PRZEZNACZENIA CELNE. ICH ZASTOSOWANIE
* warunki zastosowania gospodarczych procedur celnych
* procedury zawieszające i ich zakończenie, stosowanie zabezpieczenia majątkowego
* korzystanie z procedury uproszczonej, ze szczególnym uwzględnieniem procedury uproszczonej w miejscu
* wartość celna towaru - powody jej kwestionowania i sposoby ustalania
* pojęcie długu celnego i dłużnika, dłużnicy solidarni, uiszczenie długu celnego
* system ECS i ICS
* nowy system EORI

II. STOSOWANIE ZWOLNIEŃ Z NALEŻNOŚCI CELNYCH PRZYWOZOWYCH
* katalog zwolnień celnych
* warunki stosowania zwolnień celnych
* dozór celny po zastosowaniu zwolnienia z należności celnych

III. USTALANIE POCHODZENIA TOWARU. DOKUMENTOWANIE POCHODZENIA TOWARÓW I ZASADY STOSOWANIA STAWEK CELNYCH
* uzyskanie Wiążącej Informacji Taryfowej i jej stosowanie na obszarze celnym Wspólnoty
* Wiążąca Informacja o Pochodzeniu towaru
* preferencyjne stawki celne i dokumentowanie pochodzenia towaru
* oświadczenia dostawców

IV. INTRASTAT - OBOWIĄZEK PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH OBROTU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO
nowe rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT - obowiązuje od 1 lutego 2011 roku.
*wyjątki od zasady powszechności składania deklaracji
* zasady wypełniania i składania deklaracji częściowych i jednorazowych
* stosowanie korekty deklaracji
* odpowiedzialność podmiotów związana ze stosowaniem INTRASTATU
* najczęściej występujące błędy w deklaracjach

V. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWY OBRÓT TOWARAMI
* zasady dokonywania obrotu
* dostawa towarów i ich nabycie, dokumentowanie dla potrzeb podatku
* transakcje trójstronne
* wystawianie faktur, zasady stosowania sprzedaży wysyłkowej

VI. PODATEK AKCYZOWY W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM
* towary akcyzowe zharmonizowane i niezharmonizowane
* zasady obrotu towarami akcyzowymi, instytucja zawieszonej akcyzy
* zakres stosowania ulg i zwolnień
* składy podatkowe, zarejestrowany i niezarejestrowany handlowiec
* stosowanie dokumentu ADT, UDT
* zabezpieczenie akcyzowe.

VII. UZYSKANIE STATUSU UPOWAŻNIONEGO PRZEDSIĘBIORCY (AEO)

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA ZA SZKODY W TOWARZE W TRANSPORCIE DROGOWYM: KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM
* umowa przewozu a umowa spedycji - podstawowe różnice i różna odpowiedzialność stron
* najczęściej spotykane błędy spedytorów (zawieranie umowy przewozu zamiast umowy zlecenia, klauzule niedozwolone w zleceniu spedytora do przewoźnika, najczęstsze błędy przy nadaniu przesyłki, najczęstsze błędy przy odbiorze przesyłki, czy klient ma prawo kontrolować spedytora?) * ustawa Prawo przewozowe - zakres stosowania
* przesłanki odpowiedzialności przewoźnika za szkody w substancji przesyłki
* przyczyny zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w substancji przesyłki i opóźnienie w przewozie
* system domniemań prawnych na korzyść przewoźnika
* odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów
* strony upoważnione do składania reklamacji: kto, kiedy i na jakiej podstawie
* prawidłowy tryb zgłaszania reklamacji i rozstrzygania sporów
* ustalenie odszkodowania w Prawie przewozowym

Informacje o prelegentach:

Prawnik, znany ekspert w dziedzinie prawa celnego i podatków pośrednich, szkoleniowiec cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń. Prelegent na wielu konferencjach, konsultant firm polskich i zagranicznych. Autorka wielu publikacji i opracowań z dziedziny prawa celnego m.in. książki „INFORMATYZACJA PROCEDUR CELNYCH".
Trener, doradca, znany ekspert z dziedziny transportu i spedycji, praktyk - od 28 lat zajmuje się spedycją międzynarodową i transportem. Absolwent Ekonomiki Transportu na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu umowy przewozu. Autor wielu publikacji na tematy spedycji i transportu krajowego i międzynarodowego. Doskonale potrafi połączyć teorię i praktykę.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1940 z

Cena zawiera:

Pobyt: od 8.12.2013 r. (kolacja) do 11.12.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Wydarzenie: PRAWO CELNE. ZASADY OBROTU TOWAROWEGO W RAMACH WSPÓLNOTY I Z PAŃSTWAMI TRZECIMI