Prawo cywilne w zamówieniach publicznych - jak negocjować już po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 990 netto

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest nabycie umiejętności swobodnego poruszania się w przepisach pozwalających negocjować umowy o zamówienia publiczne po ich podpisaniu.
Kto powinien wziąć udział?
 Pracownicy komórek zamówień publicznych
 Pracownicy merytoryczni

Program szkolenia

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
Kodeksowa zasada swobody zawierania umów i jej ograniczenie w Prawie zamówień publicznych
1. Przepisy ustawy Pzp dotyczące umów o zamówienia publiczne: przedmiotu zamówienia, podwykonawstwa, zaliczek, waloryzacji wynagrodzeń, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czasu trwania umowy, odstąpienia od umowy, zmian w umowie, unieważnienia umowy
2. Podstawowe przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do umów: rodzaje i typy umów, pojęcie umowy wzajemnej, strony umowy
Kształtowanie zapisów umów
1. Zapisy umowy dotyczące obowiązków wykonawcy:
2. Zapisy umowy dotyczące sposobu rozliczania: wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe, maksymalne wynagrodzenie umowne a wynagrodzenie ofertowe, prawo opcji; płatności częściowe;
3. Zapisy umowy dotyczące odbioru zamówienia: zasady odbioru, protokół odbioru a protokół dostawy, odbiór dzieła w myśl przepisów o prawie autorskim, odbiory ilościowe, odbiory jakościowe, częściowe i odbiór końcowy, rozruch i odbiór pogwarancyjny;
4. Zapisy umowy dotyczące kar umownych: czy kara umowna ma być mobilizacją do terminowego, rzetelnego wykonania zamówienia czy też ma mieć charakter odszkodowawczy? Jak przekłada się poziom kar umownych na ceny w ofertach? Jakie są możliwości negowania przez wykonawców nakładania kar umownych? Jak poziom kar określonych w umowie i ich faktyczne naliczenie traktowane jest przez sądy powszechne?
5. Zapisy umowy dotyczące odstąpienia od umowy
6. Możliwość wprowadzenia zmian do umowy: zmiany istotne i nieistotne, przewidziane przez Zamawiającego
7. Gwarancja i rękojmia: różnice, wpływ na zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia, egzekwowanie w praktyce
8. Waloryzacja wynagrodzenia – zasady i zapisy umów, waloryzacja automatyczna a negocjowalna
Wpływ wykonawcy na zapisy umowy – przykłady orzeczeń KIO Analiza umowy pod kątem prawidłowości jej zapisów

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Damian Michalak Radca prawny, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Trener z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa zamówień publicznych i prawnych aspektów realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Posiada także doświadczenie w doradztwie związanym z aplikowaniem o środki z funduszy europejskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Dostęp do EDUstrefy Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!