Szkolenie

PRAWO DLA ASYSTENTEK-SEKRETAREK - czyli jak zgodnie z prawem zarządzać sekretariatem

O szkoleniu

Celem warsztatów jest:
zapoznanie Uczestników z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw, wiążących się z decyzjami podejmowanymi
w sekretariacie
uświadomienie Uczestnikom odpowiedzialności za decyzje podejmowane w sekretariacie
przekazanie Uczestnikom, jak należy a jak nie należy działać, aby pracować w zgodzie z prawem i aby nie narazić firmy na kłopoty.
Kto powinien wziąć udział?
Warsztaty adresujemy do:
* osób pracujących w sekretariacie, mających do czynienia z dokumentami firmy, podejmującymi wszelkie czynności związane z reprezentacją firmy
* sekretarek i asystentek zarówno doświadczonych, chcących podnieść swoje kwalifikacje, jak i dopiero przygotowujących się do nowej roli zawodowej, pragnących sprostać zadaniom współczesnego sekretariatu
* pracowników administracji
* wszystkich osób chcących zdobyć nowe umiejętności, oraz profesjonalnie i kompetentnie wykonywać prace biurowo-kancelaryjne.

Program szkolenia

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
* Krótkie wykłady o będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
* Burze mózgów
* Praca w zespołach o rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
* Modelowanie o przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
* Dyskusje grupowe o omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
* Testy i trening umiejętności
Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.


Program:
1. ŹRÓDŁA PRAWA
2. PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO
- definicje
- krótka charakterystyka zobowiązań umownych
- człowiek jako podmiot prawa
3. CZYNNOŚCI PRAWNE
- istota czynności prawnej
- formy czynności prawnej
- czynności prawne jednostronne
- czynności prawne dwustronne
- Uchwały, czyli czynności organów działających kolegialnie
- oświadczenie woli
4. RODZAJE UMÓW
- Umowy, jako dwustronne oświadczenie woli
- Umowy nazwane i nienazwane
5. OFERTA
- czym jest oferta?
- sposoby przedstawienia oferty
- konsekwencje złożenia oferty
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA
- odpowiedzialność materialna pracowników
- odpowiedzialność za mienie, czyn, szkoda, związek przyczynowo skutkowy
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- zasady przetwarzania danych osobowych dotyczące wszystkich pracowników
- odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku ochrony danych osobowych
- prawa i obowiązki osób zobowiązanych do ochrony danych osobowych
- praw osób, których dane dotyczą
- przykłady prawidłowych zachowań osób mających dostęp do danych osobowych w miejscu pracy (zarządzanie przekazywaniem informacji)
8. TAJEMNICA SŁUŻBOWA
* ustawa o ochronie informacji niejawnych ze zmianami
* tajemnica korespondencji
- definicja
- zakres tajemnicy
- konsekwencje prawne naruszenia tajemnicy korespondencji
- naruszenie dóbr osobistych, zwłaszcza prawa do prywatności
* tajemnica handlowa pracodawcy
- definicja
- zakres tajemnicy
- ochrona, konsekwencje naruszenia Tajemnicy Handlowej
- zwalczanie nieuczciwej konkurencji
9. OBIEG DOKUMENTÓW
- podstawy prawne regulujące postępowanie z dokumentacją
- systemy porządkowania dokumentów bieżących na stanowisku pracy
- przyjmowanie i obieg dokumentów
- wewnętrzny obieg akt
- opisywanie teczek i segregatorów
- kategorie archiwalne, materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna
- warunki i czas przechowywania dokumentów
- procedura przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego/składnicy akt
10. PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI W SEKRETARIACIE
- dokumentacja finansowa wewnętrzna i zewnętrzna
- postępowanie z dokumentami finansowymi, przyjmowanie, opisywanie, przekazywanie
- rozliczanie podróży służbowych
- plan kosztów w sekretariacie.Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Prelegenci

Cytat
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 448 73 70.

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 września 2016
Sala szkoleniowa EMPRIZ Warszawa

00-015 Warszawa

ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 22 - 23 sierpnia 2016
Centrum szkoleniowe EMPRIZ - Wrocław

50-075 Wrocław

Boczna 2

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 8 sierpnia 2016 r. wynosi: 700,00 zł
700 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: * realizację programu szkolenia * materiały w formie skryptu * posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych * certyfikat ukończenia szkolenia * pakiet konferencyjny
Zapisz się
Cena 2
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 8 sierpnia 2016 r. wynosi: 790,00 zł
790 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: * realizację programu szkolenia * materiały w formie skryptu * posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych * certyfikat ukończenia szkolenia * pakiet konferencyjny
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa Chłodna 29
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!