Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-dla-asystentek-sekretarek-czyli-jak-zgodnie-z-prawem-zarzadzac-sekretariatem-47661-id7

Informacje o szkoleniu

 • PRAWO DLA ASYSTENTEK-SEKRETAREK - czyli jak zgodnie z prawem zarządzać sekretariatem


  ID szkolenia: 47661
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sala szkoleniowa EMPRIZ Warszawa
  ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7
  00-015 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
  I dzień - 10.00 - 17.00
  II dzień - 9.00 - 16.30
 • Organizator szkolenia:

  EMPRIZ Group
  Chłodna 29
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
EMPRIZ Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem warsztatów jest:
zapoznanie Uczestników z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw, wiążących się z decyzjami podejmowanymi
w sekretariacie
uświadomienie Uczestnikom odpowiedzialności za decyzje podejmowane w sekretariacie
przekazanie Uczestnikom, jak należy a jak nie należy działać, aby pracować w zgodzie z prawem i aby nie narazić firmy na kłopoty.

Szkolenie skierowane jest do:

Warsztaty adresujemy do:
* osób pracujących w sekretariacie, mających do czynienia z dokumentami firmy, podejmującymi wszelkie czynności związane z reprezentacją firmy
* sekretarek i asystentek zarówno doświadczonych, chcących podnieść swoje kwalifikacje, jak i dopiero przygotowujących się do nowej roli zawodowej, pragnących sprostać zadaniom współczesnego sekretariatu
* pracowników administracji
* wszystkich osób chcących zdobyć nowe umiejętności, oraz profesjonalnie i kompetentnie wykonywać prace biurowo-kancelaryjne.

Program szkolenia:

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki:
* Krótkie wykłady o będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia
* Burze mózgów
* Praca w zespołach o rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań
* Modelowanie o przedstawianie propozycji specyficznych zachowań
* Dyskusje grupowe o omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń
* Testy i trening umiejętności
Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.


Program:
1. ŹRÓDŁA PRAWA
2. PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO
- definicje
- krótka charakterystyka zobowiązań umownych
- człowiek jako podmiot prawa
3. CZYNNOŚCI PRAWNE
- istota czynności prawnej
- formy czynności prawnej
- czynności prawne jednostronne
- czynności prawne dwustronne
- Uchwały, czyli czynności organów działających kolegialnie
- oświadczenie woli
4. RODZAJE UMÓW
- Umowy, jako dwustronne oświadczenie woli
- Umowy nazwane i nienazwane
5. OFERTA
- czym jest oferta?
- sposoby przedstawienia oferty
- konsekwencje złożenia oferty
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA
- odpowiedzialność materialna pracowników
- odpowiedzialność za mienie, czyn, szkoda, związek przyczynowo skutkowy
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- zasady przetwarzania danych osobowych dotyczące wszystkich pracowników
- odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku ochrony danych osobowych
- prawa i obowiązki osób zobowiązanych do ochrony danych osobowych
- praw osób, których dane dotyczą
- przykłady prawidłowych zachowań osób mających dostęp do danych osobowych w miejscu pracy (zarządzanie przekazywaniem informacji)
8. TAJEMNICA SŁUŻBOWA
* ustawa o ochronie informacji niejawnych ze zmianami
* tajemnica korespondencji
- definicja
- zakres tajemnicy
- konsekwencje prawne naruszenia tajemnicy korespondencji
- naruszenie dóbr osobistych, zwłaszcza prawa do prywatności
* tajemnica handlowa pracodawcy
- definicja
- zakres tajemnicy
- ochrona, konsekwencje naruszenia Tajemnicy Handlowej
- zwalczanie nieuczciwej konkurencji
9. OBIEG DOKUMENTÓW
- podstawy prawne regulujące postępowanie z dokumentacją
- systemy porządkowania dokumentów bieżących na stanowisku pracy
- przyjmowanie i obieg dokumentów
- wewnętrzny obieg akt
- opisywanie teczek i segregatorów
- kategorie archiwalne, materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna
- warunki i czas przechowywania dokumentów
- procedura przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego/składnicy akt
10. PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI W SEKRETARIACIE
- dokumentacja finansowa wewnętrzna i zewnętrzna
- postępowanie z dokumentami finansowymi, przyjmowanie, opisywanie, przekazywanie
- rozliczanie podróży służbowych
- plan kosztów w sekretariacie.Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Informacje o prelegentach:

Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 448 73 70.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 700 Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 8 sierpnia 2016 r. wynosi: 700,00 zł
 • 790 Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 8 sierpnia 2016 r. wynosi: 790,00 zł

Cena zawiera:

Cena obejmuje: * realizację programu szkolenia * materiały w formie skryptu * posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych * certyfikat ukończenia szkolenia * pakiet konferencyjny

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Wydarzenie: PRAWO DLA ASYSTENTEK-SEKRETAREK - czyli jak zgodnie z prawem zarządzać sekretariatem