Szkolenie: Prawo dla Działów Zakupów.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-dla-dzialow-zakupow-70628

Informacje o szkoleniu

 • Prawo dla Działów Zakupów.


  ID szkolenia: 70628
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne at The Tides - Ms. Mermaid
  ul. Wioślarska 8
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 27-28.08.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  -
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Jedna z kluczowych kompetencji działów zakupów jest znajomość przepisów prawnych, nowelizacji i praktyk rynkowych które dają przewagę w procesie wyboru dostawcy, negocjacji i zarządzania procesem współpracy z dostawcami. Proces zakupowy niesie poważne ryzyko, zarówno finansowe, jak i prawne. W polskich warunkach rynkowych zdecydowana większość kontraktów nie spełnia warunków należytej ochrony wykonania i rozliczenia. Dobrze przygotowana umowa gwarantuje bezpieczeństwo, a świadomość działań i zabezpieczeń, jakie można powziąć odpowiednio wcześniej, połączone z wiedzą o podstępnych zapisach, jakie można napotkać, gwarantuje większy sukces transakcji. Dodatkowo szczegółowa znajomość przepisów odnośnie gwarancji, terminów płatności, obniżania cen, renegocjacji warunków współpracy itp. daje dużą swobodę i profesjonalizm w działaniu.

Szkolenie skierowane jest do:

- Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Zakupów
- Menedżerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
- Kierowników Zaopatrzenia
- Kierowników Organizacji i Logistyki
- Kierowników działów logistyki
- Kierowników produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu zakupów

Program szkolenia:

PROGRAM:

Dzień I – 27 sierpnia 2018

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata

KLUCZOWE ASPEKTY PRAWNE W ZAKUPACH, KONSTRUOWANIE UMOWY, DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA, RENEGOCJACJE WARUNKÓW UMÓW

Ekspert: Romana Pietruk

PODSTAWY PRAWNE ZAKUPÓW
Odpowiedzialność kontraktowa, reprezentacja w umowie, badanie sytuacji kontrahenta

Dokumenty, które warto pozyskać od dostawcy i ich wiarygodność
Reprezentacja, a zakres odpowiedzialności dostawcy za zawartą umowę
Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej
Odpowiedzialność indywidualna osób podpisujących kontrakty (członkowie zarządu firmy, pełnomocnicy, prokurenci)
W jaki sposób powinno być sformułowane pełnomocnictwo?
Jakie prawa przysługują stronom negocjacji, a jakie są ich obowiązki?
Jak zabezpieczać własne interesy od strony prawnej na etapie negocjacji z dostawcą?
Konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji warunków umowy
Udostępnianie informacji przyszłemu dostawcy
Umowa przedwstępna i list intencyjny
KONSTRUOWANIE UMOWY ZAKUPOWEJ, DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA, INTERPREZTACJA ZAPISÓW PROPONOWANYCH PRZEZ KONTRAHENTA
Jakie warunki powinna spełniać umowa handlowa?

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej, a zawieranie umów
Skutki braku lub ograniczenia zdolności prawnej
Czynności prawne w kontraktowaniu
Zapytanie ofertowe. Jakie są stałe elementy umów?
Komparycja umowy – prawidłowy opis
Co pojawia się w dobrych umowach?
Słowniczek i preambuła umów. Język umów, formy zawierania umów
Określanie obowiązków i uprawnień stron
Jakie błędy najczęściej zawierają umowy? Kto podpisuje umowy?
Kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie?
Załączniki w umowach
Case study: Skutki zawarcia umowy. Jakie rozwiązania stosować?
TERMINY ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH W ZAKUPACH
Zmiany w przepisach i kluczowy wpływ na zakupy

Jak rozumieć sformułowanie „transakcja handlowa”?
Jakie terminy wprowadza ustawa?
Gdy strony nie przewidziały terminu zapłaty w umowie…
Kiedy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?
Zbadanie towaru lub usługi
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności
Harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach
Wysokość odsetek
WPROWADZANIE ZMIAN DO UMÓW WYKONYWANYCH, RENEGOCJOWANIE WARUNKÓW
Jak przeprowadzić skutecznie zmianę w umowie?

W jaki sposób przebiega tzw. uzdrawianie umowy?
Jak jest to regulowane prawnie?
Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
Jak przeprowadzić uzdrawianie umowy od strony formalnej? Wprowadzanie zmian do aktualnie wykonywanej umowy – aneksowanie, klauzule
Jak renegocjować warunki kontraktu?
FORMA DOKUMENTOWA I ELEKTRONICZNA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
Nowelizacja

Czym jest dokument? Czy forma elektroniczna to dokument?
Oświadczenie woli w postaci dokumentu
Zastrzeganie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej
Umowa pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej
Uzupełnienie lub zmiana umowy
Kiedy czynność prawna jest nieważna
16.00 Zakończenie pierwszego dnia zajęć

Dzień II – 28 sierpnia 2018

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata

CENY, TERMINY PŁATNOŚCI, ODSZKODOWANIA, GWARANCJE, ODBIOR WYKONANEJ UMOWY

Ekspert: mec. Monika Drab – Grotowska

CENA W KONTRAKTACH ZAKUPOWYCH
Prawne aspekty zarządzania ceną w kontraktach zakupowych

Wartość przedmiotu umowy, cena
Wpływ warunków handlowych na cenę
Elementy nie będące kosztami produkcji, a wpływające na poziom cen: termin realizacji umowy, opcja terminowa umowy, termin płatności, forma płatności, gwarancje dobrego wykonania, kary, odszkodowania, czas gwarancji
SPOSOBY ZABEZPIECZANIA KONTRAKTÓW ZAKUPOWYCH
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

Zabezpieczenie płatności: zaliczka, zadatek, przedpłata
Zabezpieczenie wykonania umowy – zasady ogólne
Sposoby zabezpieczania: odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek
Szczególne możliwości „rozliczenia” umowy: potrącenie, cesja wierzytelności
Gwarancja i rękojmia w umowach handlowych
WYKONANIE UMOWY PRZEZ DOSTAWCĘ
Odpowiedzialność dostawcy, nowelizacja przepisów w zakresie gwarancji, wady towaru, kary i odszkodowania

Tryb odbioru wykonania umowy
Jakie są konsekwencje zachowania dostawcy i kupca podczas odbioru wykonania umowy
Ograniczenia dowodowe w zakresie stwierdzenia wykonania umowy - dozwolone przez prawo
Kary i odszkodowania w umowach.
Czy naliczanie kar i odszkodowań może być oparte o inne podstawy (przepisy) niż postanowienia umowy?
Możliwości zwiększenia i zmniejszenia odpowiedzialności dostawcy
Nowa definicja pojęcia „wady fizycznej”
Modyfikacja uprawnienia kupującego do żądania obniżenia ceny
W jakich sytuacjach i w jaki sposób kupujący będzie mógł dokonać jednostronnego obniżenia ceny?
Zmiana przepisów o gwarancji przy sprzedaży
KLAUZULE BEZPIECZEŃSTWA W KONTRAKTACH HANDLOWYCH
Jakie rodzaje zabezpieczania umów stosować i kiedy?

Klauzule zabezpieczające wykonanie umowy – ryzyko w zastosowaniu, preferowana treść
Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
Klauzule poufności
16.00 Zakończenie drugiego dnia zajęć

Informacje o prelegentach:

mec. Romana Pietruk

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 - + 23% VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zapraszamy do rezerwacji miejsc.

Szkolenie, kurs: Prawo dla Działów Zakupów.