Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-do-emerytury-wynikajace-ze-zmiany-ustawy-o-emeryturach-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych-49396-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych po nowelizacji przepisów
Korzyści dla uczestników:
• Uczestnicy będą znali aktualny stan prawny dotyczący świadczeń emerytalno-rentowych.
• Uczestnicy będą stosowali w praktyce nowe przepisy z zakresu emerytur.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do płatników składek zobowiązani do kompletowania wniosków
o świadczenia emerytalno-rentowe

Program szkolenia:

1. Emerytura dla kobiet urodzonych po 31.12.1952 r.
2. Emerytura dla mężczyzn urodzonych po 31.12.1947 r.
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.10.2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.
4. Zmiany ustalania kapitału początkowego.
5. Emerytury pomostowe.

Informacje o prelegentach:

– ekspert z dziedziny świadczeń emerytalno-rentowych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 320 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Prawo do emerytury wynikające ze zmiany ustawy o emeryturach, rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych