Szkolenie

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka z uwzględnieniem najnowszych zmian, w tym ustaw odpadowych.

O szkoleniu

W trakcie szkolenia omówimy: ustawę Prawo ochrony środowiska, ustawę o odpadach, ustawę o efektywności energetycznej, ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową, ustawę o Inspekcji Ochrony środowiska. Szkolenie podzielone jest problemowo, zagadnienia ustawy Prawo ochrony środowiska omawiane są w różnych kontekstach podczas całego szkolenia.

Na szkoleniu w kompleksowy sposób przedstawimy najnowsze wymagania związane z korzystaniem ze środowiska, w tym:
- postępowanie w sprawie zmiany wniosków odpadowych (uzupełnienia, operat ppoż, miejsca magazynowania odpadów, zabezpieczenie roszczeń),
- prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w BDO, kart przekazania odpadów oraz zwolnień a także zagadnienie sprawozdawczości odpadowej,
kontrolę urządzeń klimatyzujących,
- procedurę zgłoszenia dla instalacji nie wymagającej pozwolenia na korzystanie ze środowiska,
- zasady dokonywania kontroli środowiskowej przed WIOŚ i inne organy kontrolne a także wymierzane kary za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska.
Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie pozwoli na zapoznanie się z najnowszymi zmianami w prawie ochrony środowiska i wynikającymi z nich obowiązkami dla przedsiębiorców. Uczestnicy uzyskają i rozszerzą swoją wiedzę na temat podstawowych obowiązków w zakresie prawa ochrony środowiska:

 • pozyskają informacje nt. ważnych terminów realizacji określonych obowiązków sprawozdawczych i opłatowych,
 • uzyskają praktyczne porady dotyczące zgłoszonych problemów i przypadków,
 • pozyskają wiedzę o grożących przedsiębiorcom karach oraz o prawach podmiotów kontrolowanych podczas kontroli prowadzonej przez WIOŚ.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do wszystkich podmiotów / przedsiębiorstw, które korzystają ze środowiska i w związku z tym ich działalność podlega regulacjom prawa ochrony środowiska w zakresie: uzyskiwania pozwoleń, dokonywania zgłoszeń, wpisów do właściwych rejestrów i baz danych, terminów sprawozdawczości i dokumentacji środowiskowej.

Program szkolenia

Struktura prawa ochrony środowiska:

 • rodzaje aktów prawnych (ustawy i rozporządzenie wykonawcze),
 • rozporządzenia unijne, dyrektywy i znaczenie zmieniających się przepisów prawa UE dla przedsiębiorców stosujących prawo ochrony środowiska,
 • wpływ przepisów prawa miejscowego na prawa i obowiązki przedsiębiorców w prawie ochrony środowiska.
   

Prawa i obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska:

 • instalacja, urządzenie, zakład - podstawowe pojęcia,
 • pozwolenia na korzystanie ze środowiska i zwolnienia z obowiązku ich uzyskania,
 • zgłoszenia,
 • podmiot korzystający ze środowiska, prowadzący instalację, użytkownik urządzenia i ich podstawowe obowiązki (pomiary, ewidencja, sprawozdawczość),
 • istotna zmiana w instalacji.
   

Najnowsze wymagania związane z korzystaniem ze środowiska:

 • zmiany w zakresie pozwoleń na korzystanie ze środowiska, w tym wynikające z Prawa wodnego,
 • opłaty w nowym prawie wodnym,
 • rejestr średnich źródeł spalania paliw i zmiany w zakresie zgłoszeń,
 • zmiany zezwoleń w gospodarowaniu odpadami – monitoring wizyjny, operat przeciwpożarowy, zabezpieczenie roszczeń itp.,
 • baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), sprawozdawczość odpadowa i pozostałe sprawozdania,
 • audyt energetyczny,
 • obowiązki w zakresie SZWO i f-gazów.
   

Kontrole w zakresie ochrony środowiska – uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego:

 • uprawnienia kontrolne Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ), urzędu marszałkowskiego i wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
 • wykonywanie i przebieg kontroli – uprawnienia inspektora,
 • prawa i obowiązki kontrolowanego,
 • sankcje dla podmiotów nie spełniających wymagań.
   

Panel dyskusyjny - pytania, przykłady, konsultacje.

Czas trwania

I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00-15:00

Prelegenci

Cytat

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry inspekcji ochrony środowiska, lasów państwowych i RDOŚ oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski. Pracownik naukowy wydziału prawa i firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami.

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 - 4 listopada 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 3 - 4 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 - 15 września 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 14 - 15 września 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!