Szkolenie

Prawo ochrony środowiska dla pracowników jednostek administracji publicznej – Kompendium obowiązujących przepisów.

O szkoleniu

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenie jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie prawa ochrony środowiska oraz ustaw powiązanych.
Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
Celem szkolenia jest omówienie problematyki i obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, z którymi spotykają się pracownicy jednostek administracji publicznej.
Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU ORGANIZOWANYM PRZEZ IIST?

kompetentny wykładowca – praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu – to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.
Kto powinien wziąć udział?
GRUPA DOCELOWA:

Pracownicy starostw powiatowych
Pracownicy urzędów marszałkowskich
Pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska
Pracownicy urzędów gmin/urzędów miast
Pracownicy urzędów wojewódzkich
Pracownicy pozostałych jednostek sektora publicznego zainteresowani omawianą podczas szkolenia tematyką.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:

Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

1. Zasady prawa ochrony środowiska, omówienie podstawowych pojęć.

2. Organy ochrony środowiska – zakres kompetencji, nowe zadania organów wynikające z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska i in. ustaw.

3. Normy prawne dotyczące ochrony zasobów środowiska:
1) Nowe przepisy dotyczące ochrony gleby, ziemi i wód podziemnych:
a) rekultywacja.
b) remediacja.
c) raport początkowy.
d) nowe decyzje.
2) ochrona powietrza- programy ochrony powietrza.
3) ochrona przed hałasem:
a) mapa akustyczna.
b) program ochrony środowiska przed hałasem.
c) decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu- przesłanki wydania, procedura.
4) ochrona przed polami elektromagnetycznymi.
5) ochrona kopalin.
6) ochrona zwierząt:
a) ochrona zwierząt-ochrona gatunkowa, ochrona zwierząt gospodarskich i domowych.
b) decyzja o odbiorze zwierzęcia nad którym znęca się właściciel (opiekun).
c) decyzja zezwalająca na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.
d) problematyka zapobiegania bezdomności zwierząt.
7) ochrona roślin:
a) zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody.
b) administracyjne kary pieniężne za usuwanie zieleni bez zezwolenia.
c) pomniki przyrody.

4. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii:
1) pozwolenia zintegrowane po zmianach.
2) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
3) pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.
4) pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

5. instytucja zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.

6. Obowiązki ewidencyjne, monitoringowe i sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska.

7. Opłaty za korzystanie ze środowiska, administracyjne kary pieniężne.

8. Odpowiedzialność administracyjna, cywilna, karna w ochronie środowiska.

9. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska (art. 379 i nast. Poś)- procedura, uprawnienia organów, uprawnienia i obowiązki podmiotu kontrolowanego, zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

10. Elementy ustawy o odpadach:
e) Odpad a produkt uboczny.
f) Utrata statusu odpadów.
g) Zmiana kwalifikacji odpadu niebezpiecznego na inny niż niebezpieczny.
h) Decyzje wydawane na podstawie ustawy o odpadach: zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, decyzje „łączne”, nakaz usunięcia odpadów.
i) Ewidencja i sprawozdawczość.

11. Omówienie zasad prowadzenia postępowań administracyjnych na gruncie ustaw z zakresu szeroko pojętego prawa ochrony środowiska- krótka powtórka KPA z wskazywaniem różnic w prowadzeniu tych postępowań od „klasycznego” postępowania administracyjnego.

12. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania uczestników.

METODY PRACY:

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentną realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

czas trwania szkolenia – 1 dzień (8h);
podczas szkolenia zapewniamy 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad;
każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU I FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu otwartym: 490zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.
Formularz zgłoszenia do pobrania:

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
*obrazek usunięto*
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(61) 307 01 49
fax. (61) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl
Zachęcamy do współpracy z Międzynarodowym Instytutem Szkoleń Specjalistycznych IIST ponieważ:
Dążymy do spełnienia wszystkich potrzeb naszych Klientów w zakresie najwyższych standardów szkoleniowych;
Oferujemy niedrogie i autorskie szkolenia, dostarczane przez profesjonalnych trenerów;
Realizujemy szkolenia w kameralnych grupach aby zagwarantować Państwu możliwość zdobycia cennej i praktycznej wiedzy na podstawie interesujących warsztatów i ćwiczeń;
Nieustannie ulepszamy sprawdzone metody dydaktyczne podnoszących jakość oferowanych usług;
Podczas szkoleń wprowadzamy motywującą atmosferę gwarantującą osiąganie wysokich wyników;
Uczestnikom naszych warsztatów i seminariów oferujemy profesjonalne doradztwo oraz bezpłatne konsultacje poszkoleniowe.

Czas trwania

czas trwania szkolenia – 1 dzień (8h);

Prelegenci

Cytat
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez prawie 7 lat pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego. Specjalizacja trenerska: prawo administracyjne, szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska, proces inwestycyjno-budowlany. Doświadczony trener realizujący liczne projekty szkoleniowe dla urzędników i przedsiębiorców.

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 czerwca 2015
-

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 maja 2015
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 13 marca 2015
-

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
490 PLN
Cena zawiera:
  • podczas szkolenia zapewniamy 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad; każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Zapisz się

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!