Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-certyfikowane-szkolenie-online-73710-id1095

Informacje o szkoleniu

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

-

Szkolenie skierowane jest do:

Serdecznie zachęcamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu online: "Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane".

Korzyści udziału w szkoleniu online:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

Główne założenia programowe:

Celem szkolenie jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie prawa ochrony środowiska oraz ustaw powiązanych.
Celem szkolenia jest omówienie problematyki i obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, z którymi spotykają się pracownicy nowoczesnych zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw usługowych oraz pracownicy sektora publicznego.

 

Program szkolenia:

DZIEŃ PIERWSZY

 1. Systematyzacja norm dotyczących ochrony środowiska w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, ustawach powiązanych oraz ustawodawstwie międzynarodowym i unijnym
 2. Definicje kluczowych pojęć w ramach Prawa Ochrony Środowiska - aktualne interpretacje pojęć i najważniejszych instytucji
 3. Najważniejsze zmiany w ostatnich latach w Prawie Ochrony Środowiska i ustawach powiązanych
 4. Uchwalone i projektowane zmiany omówienie najważniejszych zmian
 5. Organy oraz instytucje do spraw ochrony środowiska zakres kompetencji
 6. Normy prawne dotyczące ochrony zasobów środowiska
 7. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii
 8. Obowiązki ewidencyjne, monitoringowe i sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska
 9. Opłaty za korzystanie ze środowiska
 10. Odpowiedzialność za szkody zaistniałe w środowisku (odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna)


DZIEŃ DRUGI

 1. Rozstrzygnięcia administracyjne i normy postępowania obowiązujące w postępowaniach administracyjnych związanych z ochroną środowiska
 2. Proces inwestycji budowlanych a ochrona środowiska
 3. Zasady gospodarowania odpadami
 4. Zasady odpowiedzialności w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku
 5. System zarządzania jakością w ochronie środowiska (norma ISO 14001) minimalizacja ryzyka biznesowego.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1050 zł netto

Cena zawiera:

-uczestnictwo w szkoleniu online, -materiały szkoleniowe, -renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej), -konsultacje poszkoleniowe, -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i online organizowane przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane. Certyfikowane szkolenie online.