Szkolenie: Prawo Pracy - zmiany 2012

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-pracy---zmiany-2012-22867-id990

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zagadnień związanych z prawem pracy. Na szkoleniu specjaliści omówią dokładnie m.in. podstawowe pojęcia prawa pracy, zasady nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy, obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy itp.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do

- pracodawców,

- osób na stanowiskach odpowiedzialnych za zatrudnianie pracowników,

- osób prowadzących własną działalność gospodarczą nawiązujących stosunki pracy,

- osób już zatrudnionych oraz aplikujących na stanowiska kadrowe.

Na szkolenie zapraszamy również osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy

Program szkolenia:

1.Podstawy prawne prawa pracy

2.Podstawowe zasady prawa pracy

3.Równe traktowanie w zatrudnieniu

4.Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

5.Umowa o pracę

-zawarcie umowy o pracę

-przepisy zawarte z różnymi sposobami rozwiązania umowy o pracę

-stosunek pracy na podstawie powołania , wyboru , mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

6.Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

-ustalenie wynagrodzenia i innych świadczeń

-ochrona wynagrodzenia za pracę

-świadczenia przysługujące w czasie niezdolności do pracy

-odprawa rentowa , emerytalna , pośmiertna

7.Obowiązki pracodawcy i pracownika

-obowiązki pracodawcy

-obowiązki pracownika

-zakaz konkurencji

-kwalifikacje zawodowe pracowników

-regulamin pracy

-odpowiedzialność porządkowa pracowników

-odpowiedzialność materialna pracowników

7.Czas pracy

-normy i ogólny wymiar czasu pracy

-okres odpoczynku

-systemy i rozkłady czasu pracy

-praca w godzinach nadliczbowych

-praca w porze nocnej , w niedziele i święta

-urlopy pracownicze: wypoczynkowe i bezpłatne

8.Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

9.Zatrudnianie młodocianych

10.Bezpieczeństwo i higiena pracy

11.Układy zbiorowe pracy

12.Spory o roszczenia

13.Dyskusja

Informacje o prelegentach:

Stanowimy zespół doskonale wyspecjalizowanych trenerów pod kierownictwem mgr Joanny Szymańskiej.

Wydarzenia towarzyszące:

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA
ROZLICZENIA Z ZUS

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 750 - cena netto

Cena zawiera:

W cenę wliczone są obszerne materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch. Należy doliczyć 23% VAT

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy:
http://ispip.pl/formularz-zgoszeniowy.html

Wydarzenie: Prawo Pracy - zmiany 2012