PRAWO PRACY 2014 PO ZMIANACH

O szkoleniu

Rok 2013 za nami. Był to rok znaczących zmian w prawie pracy. Pod młotek poszły
dotychczasowe przepisy o urlopach rodzicielskich oraz czasie pracy.

Do prawa pracy na stałe weszły takie pojęcia jak „ruchoma” doba pracownicza
czy roczny urlop rodzicielski.

Słuchacze w czasie szkolenia otrzymają, oprócz informacji o najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego w zakresie prawa pracy, oraz o oficjalnych stanowiskach Ministerstwa Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy, precyzyjne rekomendacje w zakresie stosowania nowych instytucji w swojej organizacji.
Kto powinien wziąć udział?
Dyrektorów i specjalistów HR

Program szkolenia

I DZIEŃI. Zasady nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, sporządzanie pism, prowadzenie dokumentacji pracowniczej1. Zasady różnicowania umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

2. Zasady zawierania umów o pracę oraz sporządzania takich umów:

a) umowa o pracę na okres próbny, dopuszczalna liczba umów
na okres próbny, umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę
na czas nieokreślony,

b) zasady sporządzania umów o pracę – postanowienia umowne tj. rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, określenia wynagrodzenia za pracę.

3. Zasady składania oświadczeń woli pracownikom o rozwiązywaniu z nimi stosunku pracy:

a) na mocy porozumienia stron,

b) z zachowaniem okresu wypowiedzenia,

c) bez zachowania okresu wypowiedzenia.

4. Szczególne zasady wręczania tzw. „dyscyplinarek” czyli rozwiązywanie umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

5. Sporządzanie pism o rozwiązywaniu umów o pracę – dopuszczalne przyczyny rozwiązywania umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów na czas określony.

6. Prawne możliwości rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem objętym ochroną przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę.II. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem po zmianach

1. Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego.

2. Urlop wychowawczy – nabycie prawa i udzielanie.

3. Instytucja urlopu rodzicielskiego

4. Uprawnienia związane z wychowywaniem dzieci: dni opieki, przerwa na karmienie piersią.

5. Uprawnienia ojca opiekującego się dzieckiem.III. Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych

1. Formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

2. Obowiązkowe i nieobowiązkowe świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

3. Zasady sporządzania umów z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe.IV. Zasady ponoszenia odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy.

1. Uprawnienia inspektora pracy w czasie dokonywania czynności kontrolnych

2. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Pracodawca przed sądem pracy – zasady postępowania.

II DZIEŃI. Praktyczne stosowanie przepisów o czasie pracy z uwzględnieniem projektowanych zmian.

1. Zasady gospodarowania czasem pracy – postanowienia regulaminowe o rozpoczynaniu i kończeniu pracy, lista obecności, ewidencjonowanie czasu pracy.

2. Maksymalne normy czasu pracy – zasady sporządzania harmonogramów czasu pracy z uwzględnieniem tzw. „ ruchomej doby pracowniczej”.

3. Zasady wprowadzania dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy.

4. Udzielanie odpoczynku oraz możliwości jego naruszenia:

a) dobowego,

b) tygodniowego.

4. Zasady rozliczania podróży służbowej, oraz dyżuru pracowniczego.

5. Praca w porze nocnej.

6. Praca w niedziele i święta.

7. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz zakres możliwości

odmówienia przez pracownika takiej pracy:

a) występowanie godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu,

b) występowanie pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy,

c) praca w godzinach nadliczbowych a zasada pięciodniowego tygodnia pracy,

d) rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych,

e) praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej,

f) praca w godzinach nadliczbowych w zadaniowym systemie czasu pracy,

g) limity pracy w godzinach nadliczbowych.

8. Ewidencjonowanie czasu pracy.II. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych po zmianach

1. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego:

a) pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy,

b) pracowników podejmujących pracę po raz kolejny.

2. Prawidłowe ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego:

a) sposoby ustalania wymiaru,

b) metody wliczania do wymiaru urlopu wypoczynkowego okresu nauki i innych okresów wliczanych na podstawie przepisów odrębnych.

3. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego:

a) ustalanie proporcji urlopowej,

b) metody godzinowego udzielania urlopu wypoczynkowego.

4. Zasady udzielania urlopów zaległych.

5. Przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych.

6. Odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.

7. Urlop na żądanie – kiedy i w jaki sposób pracownik może zgłosić urlop na żądanie.

Czas trwania

10-16

Prelegenci

PROWADZĄCY: Piotr Wojciechowski

Prawnik, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy. Prawem pracy zajmuje się od wielu lat, a jego zainteresowania zawodowe rozpoczęły się od uczestnictwa w pracach seminarium utworzonym przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzonym przez Pana Profesora Krzysztofa Rączkę.

Od 2009 r. prowadzi samodzielną praktykę doradczą w różnych formach, łącząc swoje bogate doświadczenie zawodowe z bardzo cenionymi umiejętnościami przekazywania wiedzy.

Stały współpracownik firmy doradczej Orłowski Patulski Walczak Spółka z o. o.

Wykładowca prawa pracy na renomowanych uczelniach: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji oraz uczestnik Konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sala szkoleniowa

Warszawa

Al. Jerozolimskie

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
1490 PLN + VAT23%
1 490
Cena zawiera:
  • koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe, lunch i przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Most Wanted!
01-206 Warszawa
ul. Rogalińska 1/48
woj. mazowieckie
MOST WANTED! jest firmą doradczo – szkoleniową, rozwijającą się dynamicznie na rynku polskim od 1998 roku. Zdobyte przez ten czas doświadczenie i znajomość rynku pracy czynią nas godnym zaufania Partnerem w zakresie szeroko rozumianego doradztw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Most Wanted!
01-206 Warszawa ul. Rogalińska 1/48
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!