PRAWO PRACY 2014 - wydłużenie okresu rozliczeniowego, nowe zasady rozliczania podróży służbowych w 2014r.

O szkoleniu

Prowadzenie dokumentacji personalnej ciągle budzi wątpliwości. Tymczasem są to podstawowe dokumenty, które bada inspektor pracy podczas kontroli PIP lub audytor. Zasady prowadzenia dokumentów wciąż się zmieniają a w firmach ulegają usprawnieniu i zostają spisane w formie procedur. Nie zawsze jednak uwzględniają one obowiązujące przepisy prawa. Na szkoleniu odpowiemy na wszystkie pytania związane z tą tematyką. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16.09.2009r. (I UK 121/09) oraz wyroku NSA z 20.02.2013r. (II FSK 1256/11).
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – istota, zakres, i funkcje
§ podstawy funkcjonowania ZFŚS,
§ istota i zakres pomocy socjalnej,
§ podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych: pracownicy, członkowie rodzin, emeryci i renciści w świetle najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów i Izb Skarbowych,
§ prawa i obowiązki stron stosunku pracy z zakresie pomocy socjalnej.
2. Obowiązek tworzenia funduszu świadczeń socjalnych - zwolnienia wynikające z obowiązującego prawa i orzecznictwa:
§ obowiązek tworzenia ZFŚS,
§ podmioty zwolnione z utworzenia funduszu.
3. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
§ regulamin jako podstawa funkcjonowania zfśs,
§ zasady finansowania zfśś,
§ zasady dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
§ zasady obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych w danym zakładzie pracy.
4. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem - a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS – w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów i ZUS – SKŁADKI ZUS W ŚWIETLE WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 16.09.200R. (I UK 121/09):
§ bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, „gruszka”, bilety do kina/teatru – zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień Izb Skarbowych i kontroli ZUS,
§ zasady przeprowadzania kontroli ZUS w firmie,
§ świadczenia socjalne, a składki ZUS – wyrok SN z 16.09.2009r.,
§ zasady obrony firm przed niekorzystnymi ustaleniami kontroli ZUS.
5. Orzecznictwo NSA w sprawie imprez integracyjnych – wyrok NSA z 20.02.2013r. (FSK 1256/11): brak przychodu do opodatkowania, jeżeli nie można stwierdzić „ile dany pracownik zjadł i wypił….”.
6. ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ANALIZA PRZYPADKÓW, ZAKOŃĆZENIE SZKOLENIA I ROZDANIE CERTYFIKATÓW.
ZMIANY W PRAWIE PRACY w 2013r: wydłużenie okresu rozliczeniowego, nowe zasady rozliczania podróży służbowych w 2014r.!!!!
1. PODRÓŻE SŁUŻBOWE - omówienie nowego rozporządzenia obowiązującego od 01.03.2013r. oraz skutków dla pracodawcy, pracownika – w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
§ podróż służbowa – definicja podróży służbowej, podmioty zobowiązane do stosowania w/w rozporządzenia,
§ zasady rozliczania kosztów podróży służbowej krajowej i zagranicznej – w świetle nowego rozporządzenia,
§ nowe zasady obliczania należności z tytułu diet w świetle nowego rozporządzenia.
§ zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji
2. Zmiany w dokumentacji zasiłkowej
§ nowe rozporządzenie zasiłkowe: likwidacja wybranych druków i wprowadzenie nowych, nowe wzory druków: ZUS Z3, ZUS Z3a,
§ nowe formularze do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy oraz o świadczenie rehabilitacyjne – omówienie w/w druków,
§ zmiany w urlopach macierzyńskich i „tacierzyńskich” , a możliwość posługiwania się kopią aktu urodzenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
§ podstawa wymiaru zasiłków – jakich składników wynagrodzenia nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków – w świetle kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.06.2008r.,
§ nowa podstawa wymiaru zasiłków chorobowych w świetle kontroli ZUS dotyczącej oskładkowania świadczeń socjalnych – wyrok Sądu Najwyższego z 16.09.2009r. (I UK 121/09)
3. Nowe zasady wystawiania świadectw pracy dla pracowników
§ zmiana art. 97 Kodeksu Pracy - obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy obejmującego zakończone okresy zatrudnienia – termin 24 miesiące,
§ omówienie zasad prawidłowego i terminowego wydawania świadectwa pracy.
4. Nowe zasady badań wstępnych dla pracowników
§ zmiana art. 229 Kodeksu Pracy - badania wstępne osób przyjmowanych ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach prac.
5. ZUS ZLA, ZUS ZLA (K) - nowe druki zwolnień lekarskich
§ omówienie nowych druków zwolnień lekarskich – w świetle nasilonych kontroli ZUS.

Czas trwania

3 dni, 18h

Prelegenci

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
p
1 840
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!