Prawo pracy 2014 – zmiany prawne, nowe interpretacje, aktualne problemy

O szkoleniu

2014.02.14 Warszawa (SOM 14142)

2014.02.26 Poznań (SOM 14144)

2014.03.31 Gdańsk (SOM 14144)

2014.04.11 Poznań (SOM 14200)

2014.04.11 Wrocław (SOM 14201)


Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w prawie pracy, które nastąpiły w ostatnich miesiącach i projektowanych zmian. Omówione zostaną nowe interpretacje urzędowe, ważne wyroki Sądu Najwyższego a także otrzymają wskazówki w zakresie rozwiązywania licznych problemów powstałych na gruncie nowych przepisów. Zastosowana, konwersatoryjno-warsztatowa formuła szkolenia zatwi Uczestnikom zastosowanie zdobytych informacji w praktyce.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do kierowników i specjalistów działów kadr i działów personalnych.

Program szkolenia

1. Czas pracy po zmianach prawnych:
a. rozkłady czasu pracy po zmianach w zakresie terminu oraz sposobu ich wydawania,
b.nowe stanowisko MPiPS na temat zmiany rozkładu w trakcie miesiąca,
c. stosowanie nowych regulacji o wydłużaniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy,
d. ustalanie wymiaru czasu pracy w świetle ostatnich wyroków Trybunału Konstytucyjnego,
e. ułatwienia w zakresie planowania pracy po zmianie przepisów o dobie pracowniczej,
f. planowanie pracy z zastosowaniem ruchomego czasu pracy po nowelizacji,
g. pojęcie dnia wolnego od pracy z uwzględnieniem nowych wyroków SN,
h. najnowsze ułatwienia w zakresie wprowadzania systemu przerywanego,
i. nowe stanowiska MPiPS na temat nadgodzin w ruchomym czasie pracy oraz nadgodzin pomiędzy dobami pracowniczymi
j. zmiany prawne w zakresie odpracowywania wyjść prywatnych.

2. Nowy urlop rodzicielski i zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego:
a. wymiar urlopu rodzicielskiego,
b. świadczenia należne pracownikom w okresie urlopu rodzicielskiego,
c. dzielenie urlopu rodzicielskiego na części,
d. procedura uzyskiwania urlopu rodzicielskiego,
e. zmiany dotyczące części urlopu obowiązkowego przypadającej przed porodem,
f. zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego po zmianach,
g. zwiększony wymiar urlopu macierzyńskiego,
h. zmiany proceduralne w zakresie wnioskowania o urlop dodatkowy,
i. dzielenie urlopu dodatkowego na części,
j. wybór najkorzystniejszej podstawy – w zależności od sytuacji pracowników,
k. łączenie urlopu z pracą u tego samego pracodawcy.

3. Urlopy wychowawcze po zmianach prawnych:
a. zmiana wieku dziecka uprawniającego do urlopu,
b. dzielenie urlopu na części w obecnym stanie prawnym,
c. elementy wniosku urlopowego po zmianach,
d. wpływ urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy – nowe problemy i zagrożenia,
e. najnowsze wyjaśnienia MPiPS w zakresie maksymalnego wymiaru urlopu rozpoczętego przez 1 października 2013 r.

4. Aktualne problemy na tle wystawiania świadectw pracy za okresy zatrudnienia terminowego:
a. świadectwo pracy przy zawieraniu kilku kolejnych, terminowych umów o pracę,
b. przerwa pomiędzy umowami terminowymi a obowiązek wystawienia świadectwa,
c. wydawanie świadectw pracy przy przejściu na zatrudnienie bezterminowe,
d. wystawienie świadectwa pracy a niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

5. Przegląd nowego orzecznictwa sądowego w zakresie rozwiązywania umów o pracę:
a. konsultacja związkowa w świetle rozbieżnych orzeczeń SN,
b. kontrowersyjny wyrok w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę po zakończeniu urlopu macierzyńskiego,
c. utrata zaufania jako powód wypowiedzenia,
d. wypowiedzenie z uwagi na zwolnienia grupowe.

6. Stanowiska MPiPS oraz PIP na temat sposobu aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia z 2013 r.

7. Nowe orzecznictwo w zakresie dopuszczalności ponowienia umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem.

8. Zmiana rozporządzenia o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.

9. Przestój ekonomiczny oraz obniżanie pracownikom wymiaru czasu pracy na mocy drugiej „ustawy antykryzysowej”.

10. Najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące umów o dzieło i związane z tym zagrożenia dla pracodawców.

Czas trwania

9:30 – 16:00

Prelegenci

Jakub Ziarno - prawnik z ponad 11-letnim doświadczeniem w obszarze prawa pracy. Przez lata pracował jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Zajmuje się poradnictwem prawnym z zakresu prawa pracy dla firm i instytucji oraz prowadzi działalność szkoleniową. Działalność doradczą koncentruje na potrzebach przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. W tym zakresie wspiera pracodawców w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów kadrowych, pomagam przeprowadzać zmiany regulacji zakładowych, konsultuje i przygotowuje projekty dokumentacji oraz świadczy inne usługi. W ramach dotychczasowej działalności szkoleniowej zrealizował projekty między innymi dla: Indesit SA, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, PKN Orlen, Grupy RWE Polska. Współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi. Jestem autorem wielu artykułów opublikowanych m.in. w Gazecie Prawnej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Personelu od A do Z, Personelu i Zarządzanie, Portalu Ekspert Kadrowy, Portalu Kadrowym. Występował w charakterze eksperta prawa pracy w audycjach telewizyjnych (TVP2, TVN24, TVP INFO). Był twórcą i redaktorem naczelnym kilku czasopism oraz portali kadrowych. Do 2005 r., pracował w Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie ukończył roczną aplikację z zakresu prawa pracy w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu – zdobywając uprawnienia państwowego inspektora pracy. W trakcie 4-letniej pracy w Inspekcji zajmował się kontrolą działów kadrowych w firmach i instytucjach o różnym profilu. Dodatkowo, posiada ok. 5 letnie, praktyczne doświadczenie managerskie zdobyte w Wydawnictwie Prawniczym C.H. Beck oraz polskiej spółce międzynarodowego koncernu Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

- Warszawa - sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP ul. Domaniewska 39A, - pozostałe miasta - w hotelu w centrum miasta.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 690 zł + 23% VAT, - dwóch i więcej osób 640 zł/os +23% VAT.
690
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!