Szkolenie

Prawo pracy 2021 z uwzględnieniem specyfiki Covid-19

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obwiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Słuchacze uczestniczący w zajęciach nabędą umiejętności elastycznego poruszania się w prawie pracy, szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w organizacji, właściwego komunikowania się z pracownikami w aspekcie najważniejszych instytucji prawa pracy jak zwalnianie i zatrudnianie, czasu pracy, urlopów czy karania i nagradzania.

Praca ze słuchaczami oparta jest przede wszystkim na studium przypadku z opisami dopuszczalnych prawnie i organizacyjnie rozwiązań.

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział! Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z umiejętności miękkich.
Kto powinien wziąć udział?
 • kadr
 • osób zajmujących się w organizacji zatrudnianiem, zwalnianiem, rozliczaniem czasu pracy i urlopów
 • wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat prawa pracy

Program szkolenia

Dzień pierwszy

Blok 1. - Prawo pracy w dobie COVID 19.

 1. Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy.
 2. Badania lekarskie w dobie COVID 19.
 3. Urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie i inne okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 4. Kwarantanna – zasady postępowania.
 5. Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania.
 6. Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy z „tarczy antywirusowej” – zasady stosowania.
 7. Zasady odsuwania pracownika od wykonywanej pracy.8. Udzielanie urlopu w praktyce.
 8. Tajniki pracy zdalnej: zasady, zlecenia, wzory.
 9. BHP – o czym trzeba pamiętać.

 

Blok 2. - Zatrudnianie i zwalnianie w dobie COVID 19.

1. Rodzaje umów o pracę i zasady ich rozwiązywania.

 • umowa o pracę na okres próbny,
 • umowa o pracę na czas określony,
 • umowa o pracę „na zastępstwo”,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony.

2. Zasady składania oświadczeń woli w prawie pracy – klasycznie - pisemnie i on line.

 • przebieg rozmowy – pismo świadkowie,
 • przesyłki elektroniczne – mail, faks, skan.
 • wirtualne pokoje.

3. Upływ czasu jako przyczyna rozwiązania umów o pracę – jak komunikować, omówienie występujących problemów.

4. Porozumienie stron – praca na dokumencie.

 • Zasady sporządzania dokumentu – rola działów HR, analiza najczęściej występujących zapisów umownych, jakich błędów unikać.      

5. Wypowiedzenie umowy o pracę.

 • zasady przygotowania organizacji do wypowiedzenia umowy o pracę – zbieranie dokumentów, maili, analiza przyczyn wypowiedzenia – rola działów HR. 
 • prawidłowe formułowanie przyczyny wypowiedzenia po stronie pracodawcy i pracownika – praca na dokumencie, sformułowania, porządek przyczyn, liczba przyczyn, waga przyczyn.
 • bieg okresu wypowiedzenia – jak liczyć od kiedy do kiedy, czy można przerwać, czy można wydłużyć lub skrócić.

6. Rozwiązanie umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia z przyczyn dotyczących i niedotyczących pracownika. 

 • analiza przyczyn,
 • sposób formułowania przyczyn rozwiązania umowy o pracę.
 • termin na wręczenie oświadczenia woli.
 • zasady rozwiązywania umów z powodu długiego okresu niewykonywania pracy.

7. Procedura zwolnień grupowych „krok po kroku”.

 • zasady przygotowania organizacji – rola działów HR.
 • właściwe ustawienie procedury: informowanie urzędów, konsultacje z partnerami społecznymi, wręczenie pierwszego wypowiedzenia.
 • analiza przebiegu procesu – „ucieczki” na zwolnienia, pracownicy chronieni.
 • odprawa pieniężna – zasady ustalania wysokości.

8. Analiza najczęściej popełnianych błędów.

 • przyczyna,
 • bieg terminów.

 

Blok 3. - Wybrane prawa i obowiązki pracownika – jako narzędzia zarządzania pracownikami.

1. Zasady podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych:

 • możliwość polecenia pracownikowi udziału w szkoleniach,
 • zasady wliczania czasu szkoleń do czasu pracy,
 • zasady sporządzania umów z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe.

2. Zasady odpowiedzialności porządkowej pracowników.

3. Prawne możliwości inwigilacji i dyscyplinowania pracowników (weryfikacja skrzynki mailowej, stosowane procedury w zakresie wejść i wyjść pracowników na teren pracodawcy).

4. Zasady nakładania na pracowników kar porządkowych.

5. Zasady odwoływania pracowników od nałożonych kar.

 

Dzień drugi.

Blok 4. - Czas pracy.

1. Wybór optymalnego systemu czasu pracy: podstawowy, zadaniowy czy równoważny.

2. Wybór długości okresów rozliczeniowych czasu pracy.

3. Wybór wielkości etatu.

4. Wybór miejsca wykonywanej pracy i związanego z nim systemu czasu pracy.

5. Wybór zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej:

 • papierowa czy elektroniczna?
 • w jednym czy w wielu dokumentach?

6. Wybór optymalnego sposobu rekompensowania nadgodzin oraz pracy w niedziele i święta.

7. Rozwiązania dotyczące czasu pracy zawarte w ustawie „antykryzysowej”.

 

Blok 5. - Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.

 1. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
 2. Zasady udzielania urlopów zaległych.
 3. Przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych.
 4. Odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
 5. Urlop na żądanie – kiedy i w jaki sposób pracownik może zgłosić urlop na żądanie.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

Cytat

PIOTR WOJCIECHOWSKI

Adwokat, były inspektor pracy, specjalizujący się w problematyce czasu pracy.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 814

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy.

Gdzie i kiedy

Online 18 - 19 maja 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!