Prawo pracy 2022 najnowsze i nadchodzące zmiany - kompendium wiedzy

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie stacjonarne, na którym zostaną omówione najnowsze zmiany w zakresie prawa pracy. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do:

 • kadr
 • wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzi na temat podatków

Program szkolenia

I Dzień
1.    Praca zdalna/hybrydowa:

 • możliwość powierzenia pracy zdalnej
 • zapewnienie narzędzi niezbędnych do świadczenia pracy zdalnej
 • możliwość odmowy pracy zdalnej
 • potwierdzanie obecności w pracy
 • kontrola pracownika
 • ochrona danych
 • przestrzeganie wymogów bhp
 • projekt zmian w Kodeksie pracy

2. Planowane zmiany w Kodeksie pracy:

 • nowe zasady zawierania umów na okres próbny
 • na jakich zasadach umowy na okres próbny będzie można wydłużyć o absencje?
 • zmiany informacji o warunkach zatrudnienia
 • zakaz „zakazywania” dodatkowego zatrudnienia pracownika
 • możliwość wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy lub rodzaju umowy
 • zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych
 • zasady udzielania urlopów opiekuńczych i czy będą one płatne?
 • zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego
 • zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14
 • kiedy za urlop rodzicielski pracownik otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 70%, a kiedy 81,5%?
 • wysokość zasiłku w przypadku urlopu rodzicielskiego przysługującego tylko ojcu dziecka
 • w jakich sytuacjach szkolenia będą zaliczane do czasu pracy
 • nowe uprawnienia rodziców dzieci do lat 8
 • na czym będzie polegała elastyczna organizacja czasu pracy i kto będzie preferowany ze skorzystania z niej
 • prawo do pełnego urlopu wypoczynkowego przy korzystaniu z obniżenie etatu zamiast korzystania z urlopu wychowawczego
 • obowiązek pisemnego uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.


II Dzień
3. Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, obowiązująca od 1 stycznia 2019 r., w szczególności:

 • konsekwencje nie przedstawienia przez związek zawodowy informacji o swojej liczebności
 • zakres przedmiotowy informacji jakie pracodawca zobowiązany jest przekazać organizacji związkowej
 • reprezentatywność związku zawodowego – po nowemu
 • zawieszenie wyborów organów związków zawodowych i SIP w czasie epidemii

4. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

 • gwarantowana stawka godzinowa dla pracownika, zleceniobiorcy, jednoosobowego podmiotu gospodarczego w 2022 r.
 • obowiązek ewidencjonowania godzin pracy
 • wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia
 • co nie „wchodzi” do minimalnego wynagrodzenia

5. Rozporządzenie MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej:

 • zawartość akt osobowych pracownika po zmianie przepisów
 • dokumentacja związana z czasem pracy
 • czy każda pracownik musi mieć drugą teczkę personalną?
 • forma dokumentacji
 • stanowiska PIP i MRiPS

6. Jak praktycznie kontrolować stan trzeźwości i zwolnić pracownika, który nadużywa alkoholu? Co jest ważniejsze RODO czy obowiązek zapewnienie pracownikom BHP (ważenie dóbr)? Projekt zmian przepisów w tym zakresie.
7. Czy pracodawca może kontrolować zażywanie przez pracownika narkotyków i innych substancji. Projekt zmian przepisów w tym zakresie.
8. Doświadczenia po 6 letnim stosowaniu nowych przepisów o umowach terminowych:

 • maksymalny czasu trwania lub liczba, umów zawieranych przez pracodawcę z danym pracownikiem
 • odstępstwa od ograniczeń dotyczących czasu trwania lub liczby umów na czas określony
 • możliwość wielokrotnego zawierania umowy, gdy pracodawca ma okresowe zwiększenie zapotrzebowania na pracę – konieczność powiadamiania PIP
 • zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony z umowami na czas nieokreślony
 • wypowiadanie umów na zastępstwo
 • możliwość zwolnienie pracownika, w okresie wypowiedzenie, z obowiązku świadczenia pracy

9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

 • wysokość odpisów od 1 stycznia 2022 r.
 • rola związków zawodowych
 • czy u pracodawcy musi działać Komisja Socjalna
 • co to jest kryterium socjalne?
 • dokumentowanie prawa do świadczeń

10. Podróże służbowe:

 • a inne przejazdy
 • wymogi formalno – prawne
 • kiedy i gdzie zaczyna i gdzie kończy podróż?
 • czas podróży służbowej a czas pracy
 • odpoczynek po zakończeniu podróży służbowej
 • podróż służbowa kierowcy


III Dzień
11. Zasady potwierdzanie obecności w pracy: lista obecności, karta magnetyczna. Czy dopuszczalne jest skanowanie linii papilarnych? Kto odpowiada za dyscyplinę pracy (kadry? bezpośredni przełożony? kierownik komórki organizacyjnej? pracodawca?)
12. Czy elektroniczny rejestr czasu pracy odnotowuje czas pracy w rozumieniu Kodeksu pracy?
13. Czas pracy a:

 • czas pobytu na terenie zakładu pracy
 • czas podróży służbowej
 • czas wykonywania czynności wynikających z zajmowania funkcji społecznych
 • czas szkoleń

14. Określenie minimalnego okresu na który opracowywany jest harmonogram czasu pracy; z jakim wyprzedzeniem tworzony jest harmonogram czasu pracy? zasady opracowywania harmonogramów czasu pracy; czy harmonogram może być zmieniany?
15. Rozkład czasu pracy a harmonogram.
16. Wyjścia prywatne i służbowe.
17. Odpoczynki dobowy i tygodniowy.
18. Stosowane systemy czasu pracy.
19. Czas pracy osób niepełnosprawnych.
20. Zadania kierowników komórek organizacyjnych/przełożonych pracowników, w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy.
21. Pojęcie doby pracowniczej. Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego „ominięcie” doby pracowniczej:

 • pracodawcy objęci działalnością związków zawodowych
 • pracodawcy, gdzie nie działają związki zawodowe

22. Ruchomy czasu pracy.
23. Obowiązek przestrzegania zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy. Wyznaczanie dni wolnych od pracy wynikających z zasady pięciodniowego tygodnia pracy. Stanowisko PIP.
24. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych w przedłużonym okresie rozliczeniowym:

 • dodatkowe wynagrodzenie
 • czas wolny
 • nadgodziny można przenosić poza dany okres rozliczeniowy?

25. Praca w niedziele, święta, dni wolne z pięciodniowego tygodnia pracy, w porze nocnej i jej rekompensata.
26. Przerwy w pracy (rodzaje, zasady udzielania).
27. Dyżur a czas pracy.
28. Czas pracy kadry kierowniczej.

Czas trwania

4 dni

Prelegenci

Piotr Ciborski

ekspert prawa pracy z 26 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”; wieloletni inspektor pracy (1992 – 1999) i zastępca okręgowego inspektora pracy w Gdańsku (1999 – 2007) oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy (2000 – 2007); doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, np. Gdańską Fundacją Kształcenia Menadżerów oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy; doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji; autor i współautor 45 książek i poradników z prawa pracy. Aktualnie także Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych UCK w Gdańsku.

Gdzie i kiedy

Kołobrzeg 12-15 czerwiec 2022
Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Plaza

Kołobrzeg

Wschodnia 35

woj. zachodniopomorskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 3.86% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 3.86% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 3.86% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 3.86% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa
ul. Wiarusa 11 lok.1
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa ul. Wiarusa 11 lok.1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!