Prawo Pracy 2022 najnowsze obowiązki i wyzwania dla pracodawców

O szkoleniu

Wskazanie najnowszych zmian w temacie prawa pracy jakie wprowadzono w związku z COVID-19 oraz zagadnień w zakresie pracy zdalnej, sygnalistów, dyrektywy work-life balance oraz nowe rozwiązania z zakresu Nowego Ładu. Szkolenie zawiera omówienie tematów dotyczących również umów z pracownikami, RODO, czasu pracy, rozwiazywanie umów z pracownikami oraz dokumnetacji pracowniczej. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Cele szkolenia:

Wskazanie najnowszych zmian w temacie prawa pracy jakie wprowadzono w związku z COVID-19 oraz zagadnień w zakresie pracy zdalnej, sygnalistów, dyrektywy work-life balance oraz nowe rozwiązania z zakresu Nowego Ładu. Szkolenie zawiera omówienie tematów dotyczących również umów z pracownikami, RODO, czasu pracy, rozwiazywanie umów z pracownikami oraz dokumentacji pracowniczej. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Zapoznanie się z najnowszymi i najlepszymi rozwiązaniami oraz wskazanie zagrożeń dla organizacji dotyczące stosowania Prawa Pracy w 2022 roku.

Kto powinien wziąć udział?

Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

Program szkolenia

1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę
– Kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
– Dzieło a Zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego
– Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy
– Zlecenie a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego
– Obowiązek rejestracji umów o dzieło

2. Obowiązek współpracy z samorządem pracowniczym w dobie pandemii
– współpraca ze związkami zawodowymi,
– przedstawiciele pracowników
– współpraca przy negocjacjach zbiorowych
– konsultacje dotyczące indywidualnych spraw pracowniczych
– karanie pracowników oraz negocjacje dotyczące wynagrodzeń

3. Czas pracy w 2022 roku – wybrane zagadnienia
– Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
– Obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych
– Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy
– Rozliczanie kwarantanny, izolacji i innych okresów pozostawania bez świadczenia pracy
– Ewidencja czasu pracy
– Zmiany w systemach i rozkładach czasu pracy – COVID-19

4. Rozwiązanie stosunku pracy w dobie coronawirusa
– Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?
– Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
– Wypowiedzenie umowy
– Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.)
– Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
– Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
– Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
– Porozumienie zmieniające
– Wypowiedzenie zmieniające
– Nowa kategoria osób chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę
– Zmiany w wykonalności wyroków sądowych od 7 listopada 2019 r.

5. Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r. w związku z covid-19
– gromadzenie i przetwarzanie dokumentacji pracowniczej,
– podpisy wewnętrzne i podpisy elektroniczne
– przechowywanie dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
– tworzenie i przechowywanie kopii dokumentacji
– okresy przechowania dokumentacji 10 czy 50 lat?
– dokumentowanie kwarantanny, izolacji i innych nieobecności w związku z covid-19
– badania medycyny pracy oraz szkolenia bhp

6. Praca zdalna
– zakres wykonywania pracy zdalnej,
– rozliczanie pracownika z wykonania pracy zdalnej
– tajemnice służbowe, publiczne
– mienie powierzone
– rozliczanie czasu pracy
– kontrolowanie, nadzorowanie i sprawdzanie ewfektów pracy zdalnej,
– Rodo a praca zdalna

7. Nowe obowiązki pracodawców od 17.12.2021 r. dot. „Sygnalistów”
– obowiązek dla pracodawców
– obowiązek dla firm zatrudniających pow. 50 pracowników
– zakres normowania w Dyrektywie 2019/1937 z 23.10.2019 r.
– zakres ochrony sygnalistów
– wymogi dotyczące regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
– ewentualne kary za nieprawidłowości

8. Dyrektywa Work-life balance – obowiązywanie od 2.08.2022 r.
– nowy podział urlopów dla rodziców
– urlop opiekuńczy
– nowe pojęcie siłą wyższa
– elastyczna organizacja pracy

9. Najnowsze zmiany
– zmiana stawek wynagrodzenia od 2022 r.
– nowe możliwości w obiegu dokumentacji – e-doręczenia
– projektowane zmiany zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników oraz obecności w organizmie środków odurzających,
– obowiązek ujawniania wysokości wynagrodzenia,
– zmiany w odpowiedzalności za pracę „na czarno”

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Daniel Pałyga - pracownik administracji publicznej w Opolu zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Specjalista z zakresu czasu pracy oraz wynagrodzeń. Od 14 lat związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

Doświadczenie zawodowe:

 • od 4 lat pracownik administracji publicznej
 • wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym
 • posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnienia
 • Specjalizacja w zakresie szkoleń i konsultingu
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • systemy wynagradzania
 • optymalizacja kosztów zatrudnienia
 • czas pracy i odpoczynku kierowców

Wykształcenie:

 • absolwent studiów administracyjnych na Uniwersytecie Opolskim
 • ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
800
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia, negocjacja ceny powyżej 5 uczestników z firmy
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 15% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!